Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.8.2021
Co-Creative Management - CCM

Co-Creative Management - CCM

CCM osallistavan johtamisen tutkimusryhmässä tutkitaan johtamisen eri osa-alueita monesta eri näkökulmasta. Ryhmässä toteutetaan poikkitieteellistä kansainvälistä tutkimusta, joka vastaa monimutkaisten, esimerkiksi alihankintaverkostojen toiminnan tarkasteluihin.

CCM-tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteena ovat sekä organisaatioiden sisäiset johtamiskysymykset, että organisaatioiden väliset suhteet. Tutkimuksemme kohdistuu käytännönläheisesti yritysyhteistyössä useille eri toimialoille, sekä yksityisten ja julkisten organisaatioiden rajapinnoille.

Osallistava johtaminen (co-creative management) CCM viittaa yrityksen johtamisen yhteydessä prosessiin, jossa sidosryhmien panoksella on keskeinen rooli toiminnan ohjauksessa. T&K -toiminnan johtamisessa termi viittaa myös tapaan, jolla prosessi antaa kuluttajalle mahdollisuuden lähettää ideoita, malleja tai sisältöä innovaatioiden luomiseen. Tällä tavoin organisaatiolta ei lopu ideoita osallistavasta luotavasta suunnittelusta, ja samalla johtamistapa vahvistaa edelleen luottamusta organisaation ja sen sidosryhmien välillä.

CCM on ajankohtainen verkostomaisissa liiketoimintaympäristössä sekä yksityisten ja julkisten organisaatioiden yhteistyössä.

Keskeiset tutkimusteemat

Liiketoiminnan johtaminen laajassa merkityksessä

Sekä julkishallinnon organisaatioiden tuloksellinen johtaminen, että yksityisen sektorin yritystoiminnan johtaminen; kolmannen sektorin toimijoiden organisointi ja johtaminen. Sekä julkisen ja yksityisen liiketoiminnan erilaisten yhteistoiminnallisten liiketoimintamallien johtaminen, ns. hybridiorganisaatioiden johtaminen. Keskiössä ovat verkostomaisten organisaatioiden ja erityyppisten allianssien osallistava johtaminen.

Liiketoiminnan johtamisen alueeseen kuuluvat mm. strateginen johtaminen, markkinoinnin ja myynnin johtaminen sekä henkilöstöjohtaminen.

Teknologiajohtaminen tulevaisuuden ympäristöissä

Pureudumme toiminnan ohjaukseen prosessijohtamisen, systeemiajattelun ja data-analytiikan keinoin. Uusien teknologioiden, kuten tavaroiden internetin (IoT), avoimen datan, digitaalisten alustojen, älykkäiden tuotantolinjojen organisointiin ja johtamiseen liittyvät kysymykset ovat TKI-toiminnan keskiössä. Etsimme ihmisen, tietotekniikan ja uusien tuotantoteknologioiden muodostamien kokonaisuuksien ergonomisen suunnittelun ja johtamisen kysymyksiin käytäntöön soveltuvia ratkaisuja.

Teknologiajohtaminen tulevaisuuden ympäristöissä linkittyy projekti-, prosessi-, systeemi- ja laatujohtamiseen, sekä innovaatio- ja tuotekehitysjohtamiseen.

SOTE-alojen johtaminen tulevaisuuden toimintaympäristössä 

SOTE-alan johtamisen haasteena ovat monimutkaiset hallinnolliset mallit, joiden tulosjohtamisen tutkimuksessa on tietokuiluja, joihin tutkimusryhmä hakee ratkaisuja. SOTE-johtamisen muutoksessa keskiössä ovat laajojen tietomassojen, tietoaltaiden ja tiedon louhinnan tuomien mahdollisuuksien soveltaminen käytäntöön.

SOTE-alojen johtamiseen liittyvät mm. muutosjohtaminen, tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen, organisaatioiden oppiminen, henkilöstöjohtaminen ja liiketoiminnan johtaminen.

Taide- ja kulttuurialojen johtaminen

Taide- ja kulttuurialoilla on luovuuden, henkisten- ja kädentaitojen huippuosaamista, jonka tuominen johtamisen kontekstiin esimerkiksi teknologialähtöisessä suunnittelussa on hedelmällistä.Tutkimme taide- ja kulttuurialojen johtamista sekä taiteen ja kulttuurin integroimista vastavuoroisesti muuhun liiketoimintaan.