Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.8.2021
Design Thinking

Design Thinking

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen edellyttää kompleksisissa toimintaympäristöissä aiempaa kokonaisvaltaisempaa otetta, ihmisen kognitiivisten ja fysiologisien mahdollisuuksien ja rajoitteiden huomioon ottamista sekä näihin liittyvien osallistavien menetelmien tutkimista ja kehittämistä. 
 
Design ON ajattelua – kokonaisuuksia ja yksityiskohtien yhteyksiä havainnoivaa sekä arjen pienistäkin törmäyksistä ja muutoksista mahdollisuuksia löytävää.
Design ON protoilua – nopeasti kokeilevaa ja konkreettista.
Design ON kokemuksellista – moniaistista ja elähdyttävää.
Design ON yhdessä tekemistä – empaattista, erilaisuuksia sallivaa ja niistä uutta ammentavaa.
 
Muotoilu katsoo asioita ihmisen silmin ja toimii ilmiöiden sekä alojen rajapinnoilla yhdistävänä tekijänä. Design Thinking -tutkimusryhmän ydinarvona on siis inhimillinen hyvinvointi, josta seuraa hyvinvointia myös muualle, kuten esimerkiksi talouteen. 

Painopistealueet

Keskitymme Design Thinking -tutkimusryhmässämme muotoilun uusiin laajennettuihin käsityksiin, joissa muotoilulliset toimet, ajattelu sekä menetelmät kohdistuvat aineettomiin, monitahoisiin ja monialaisiin haasteisiin yrityksissä, organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Yksittäisten fyysisten elementtien ja tuotteiden suunnittelu, ns. perinteinen muotoilu, kytketään aina laajempaan kontekstiin. Kuitenkin lähtökohtana on aina ihmisen mittakaava ja näkökulmana käyttäjäkeskeisyys. 

Yhteistyö ja hankkeet

Teemme jo ja olemme avoimia tekemään lisää yhteistyötä Turun AMK:n tutkimusryhmien lisäksi erilaisten tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Uskomme siihen, että muotoiluajattelun käyttäjäkeskeinen näkökulma tuo lisäarvoa kaikenlaiseen inhimillisen toiminnan kehittämiseen.