Sivu päivitetty 1.2.2018
Energia ja ympäristö

Energia ja ympäristö

Kestävät energia- ja ympäristöratkaisut ovat tulevaisuuden kannalta kriittisiä. Ne muovaavat myös talouden rakenteita. Energian tuotannossa tapahtuu nopea muutos, jossa fossiiliset tuotantomuodot korvautuvat uusiutuvilla ja aikaisempaan nähden yhä hajautetuimmilla järjestelmillä. 

Energia ja ympäristö -tutkimusryhmä tutkii ja kehittää ympäristön kannalta kestäviä tuotantotapoja. Tutkimusryhmän toiminta liittyy kiinteästi energia- ja ympäristötekniikan, konetekniikan ja rakennustekniikan opetustoimintaan. Ryhmän toiminta on osa Turun AMK:n energiaosaamisen klusteria, johon kuuluvat lisäksi energiateknologian sekä materiaalitehokkuuden ja uusiutuvan energian tutkimusryhmät.

Tutkimusryhmän aihepiiri on vahvasti edustettuna niin EU:n, kansallisen kuin maakuntatason strategioissa (mm. Energy 2020, Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, Varsinais-Suomen maakuntastrategia).

Painopistealat

Hajautetut uusiutuviin tuotantomuotoihin liittyvät energiajärjestelmät

  • Energiatehokkuuden parantaminen
  • Ympäristöosaaminen ja viestintä

Tutkimusryhmän esite (pdf)