Sivu päivitetty 1.2.2018
Energiateknologia

Energiateknologia

Turun ammattikorkeakoulun moottoritutkimuslaboratorio on tehnyt soveltavaa polttomoottoritutkimustyötä 1990-luvulta lähtien. Vähäpäästöisiä ja taloudellisia moottoreita tarvitaan ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Moottoritutkimuksen lisäksi energiateknologian tutkimusryhmä tarjoaa TKI-osaamista energian talteenottojärjestelmien ja kulkuneuvojen energiatehokkuuden parantamisessa.

Moottorilaboratoriossa on pyörrevirtadynamometrein varustettuja tutkimuspenkkejä ja monipuoliset, nykyaikaiset tiedonkeruu- ja mittauslaitteet. Tutkimustyöt ovat valtaosin
tilaustutkimuksia. Asiakkaina ja yhteistyökumppaneina on yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.

Energiatehokkaat polttomoottorit

Näytä lisää

Pitkäkestoisissa projekteissa tutkitaan keinoja, joilla polttomoottorit saadaan täyttämään globaalit, alati tiukkenevat päästövaatimukset siten, että moottorien energiatehokkuus
paranee.

Tutkimustoiminta keskittyy ennen muuta työkoneiden, voimaloiden ja laivojen dieselmoottorien päästöihin ja energiatehokkuuteen. Tavoitteena on päästövaatimukset
täyttäviä, mutta silti vähän tilaa vieviä, kustannustehokkaita ja asiakkaan suorituskykytarpeet täyttäviä diesel- ja kaasumoottoreita.

Energian talteenottojärjestelmät

Näytä lisää

Polttomoottoriprosessista vapautuu huomattava määrä hukkalämpöä esimerkiksi pakokaasujen muodossa, ja lämmön talteenoton periaate on sovellettavissa moniin muihinkin teollisuusprosesseihin. Hukkaenergiavirtojen hyödyntäminen on jatkossa kiinteä osa energiateknologian tutkimusryhmän osaamistarjontaa.

Kulkuneuvojen energiatehokkuus

Näytä lisää

Kolmas tutkimuksen painopistealue keskittyy ajoneuvojen käyttöön liikenteessä sekä kokonaisten toimitusketjujen energiatehokkuuden optimointiin. Kehittyneiden teknologioiden
lisäksi tarvitaan oikeanlaista käyttöä, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä energiatehokkuus. Turun AMK on esimerkiksi kouluttanut Turun joukkoliikenteen linja-autonkuljettajia ajamaan uusilla hybridibusseilla mahdollisimman optimaalisesti.