Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.3.2022
Global Gateway - Kilpailukykyä ketterästi ja kestävästi

Global Gateway - Kilpailukykyä ketterästi ja kestävästi

Tutkimusryhmä auttaa yrityksiä ja organisaatioita menestymään kansainvälisessä toimintaympäristössä kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään modernin työn hallintaa, osaamista ja johtamista sekä digitalisaation hyödyntämistä päätöksenteossa ja liiketoiminnassa. Etenkin palvelualojen voimakas kasvu ja tuo yrityksille uusia markkinoita myös kansainvälisesti, mikä kasvattaa kansainvälisyysosaamisen tarvetta etenkin palvelusektorilla. Kehitämme myös yritysten prosesseja ja palveluja sekä tuemme yrityksiä niiden sopeutumisessa muuttuvaan toimintaympäristöön. 

Tutkimus- ja kehittämiskohteita ovat organisaatioiden kyky johtaa ja hyödyntää resursseja ja prosesseja mahdollisimman tehokkaasti (esim. Lean ja digitalisaatio) ja vastuullisesti. Liiketoiminnassa digitalisaatio, viestintä ja kestävä kehitys muokkaavat toimintaympäristöjä voimakkaasti, tutkimusryhmän mielenkiinto kohdistuukin myös yritysten kykyyn ennakoida sisäisiä ja ulkoisia muutostarpeita sekä toteuttaa uudistuksia riittävällä ketteryydellä. 

Painopisteet

•    organisaation tehokkaat ja toimivat prosessit digitalisaation ja kestävän kehityksen näkökohdat huomioon ottaen
•    liiketoiminnan ekosysteemien ketterä kehittäminen ja innovaatiot
•    vastuullinen toimitusketjun hallinta, yritysverkostot ja hankinta
•    älykkäät liikkumisen ja logistiikan ratkaisut 
•    asiakkaan palvelupolkujen johtaminen ja kehittäminen
•    kansainvälistyvän yrityksen viestintä- ja kulttuuriosaaminen
•    toiminta ja viestintä virtuaalitiimeissä
•    monikulttuurinen työyhteisö
•    maahanmuuttajien työelämäintegraatio

Yhteistyö

Hankkeissamme toimii liiketoiminnan, tekniikan ja viestinnän asiantuntijoita. Työskentelytapamme perustuu innovaatiopedagogiikkaan ja opiskelijat osallistuvat hanketoimintaamme ja siten kasvattavat omaa osaamistaan sekä kotimaisia ja kansainvälisiä verkostojaan.

Teemme yhteistyötä yritysten, julkisten organisaatioiden, korkeakoulujen sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköiden kanssa laajalti Euroopassa sekä muualla maailmassa. Tutkimus- ja kehitystyö hankekumppanien kanssa on pitkäjänteistä ja moniammatillista. 

Tutkimusryhmän jäsenet

Björkberg-Suominen Minna
Heikkilä Jonna
Heikkinen Harri
Hietaranta Jari
Hillgren Essi
Ikonen Markku
Karppelin Annika
Kivivuori Jaana
Kumpula Marjo
Lindgren Pia
Lindström Kari
Myllymäki Päivi
Rantala Jukka
Rännäli Marjatta
Saari Susanna
Skarli Poppy
Sorsa Kaisa
Tuominen Telle
Wahsten Rami
Varhelahti Mervi
Vesanen Katriina

Ryhmä on kaikille avoin.