Sivu päivitetty 5.3.2018
Hyvinvointi ja johtajuus tulevaisuuden työssä

Hyvinvointi ja johtajuus tulevaisuuden työssä

Hyvinvointi ja johtajuus tulevaisuuden työssä -ryhmä tutkii työn ja työelämän muutoksia. Se  kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja, joilla voidaan edistää modernin työn hallintaa, osaamista ja johtamista.

Tutkimusryhmässä on tutkittu mobiilia, monipaikkaista, virtuaalia ja hajautettua työtä sekä  niiden hyvinvointivaikutuksia, johtamiskäytäntöjä ja tilaratkaisuja. Tältä perustalta on kehitetty yhteistyöorganisaatioiden käyttöön johtamiskäytäntöjä, työhyvinvointia ja uusia työtilaratkaisuja (fyysiset ja virtuaaliset) edistäviä malleja sekä toimintatapoja ja työvälineitä.  

Uusimmat julkaisut

Näytä lisää

Koroma, J., Hyrkkänen, U. & Vartiainen, M. 2014. Looking for People, Places and Connections: Hindrances When Working in Multiple Locations: A Review. New Technology, Work and Employment, Vol. 29, Issue 2, pp. 139–159. July 2014.

Hyrkkänen, U. & Vartiainen. M. 2012. Heart Rate Variability Measurements in Mobile Work. In Eriksson-Backa, K., Luoma, A. & Krook, E. (Eds.) Exploring the Abyss of Inequalities. 4th International Conference on Well-Being in the Information Society, WIS 2012. Communication in Computer and Information Science 313, pp. 3–21. Heidelberg: Springer.

Hyrkkänen, U., Nenonen, S. & Kojo, I. 2012. The Virtual Reality of Work - How to Create a Workplace that Enhances Well-Being for a Mobile Employee. In C. S. Lanyi (ed.) Virtual Reality and Environments, ISBN 978-953-51-0579-4, in Tech, 192–204.

Hyrkkänen, U. & Nenonen, S. 2011. The virtual workplace of a mobile employee – how does Vischer´s model function in identifying physical, functional and psychosocial fit? In J. A. Jacko (ed.) Human-Computer Interaction: Towards Mobile and Intelligent Interaction Environments. Human-Computer Interaction, Part III, LNCS, Vol. 6763. Heidelberg: Springer. URL: < http://www.springer.com/computer/hci/book/978-3-642-21615-2>

Rasila, H., Hyrkkänen, U. & Nenonen, S. 2011. Empowering places for knowledge work processes – Methods for assessing the restorativeness of office environments. In P. A. Jensen and S. B. Nielsen (eds.) Facilities Management Research for Practice in the Nordic Countries – an anthology. CFM. 

Vartiainen & Hyrkkänen 2010. Kuormitus ja hyvinvointitekijät uusissa työnteon tavoissa. Teoksessa M. Suutarinen & P.-L. Vesterinen (toim.) Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava.

Vartiainen, M. & Hyrkkänen, U. 2010. Changing requirements and mental workload factors in mobile multi-locational work. New Technology, Work and Employment 25 (2), 117–135. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-005X.2010.00243.x/pdf>

Kettunen, J., Putkonen, A. & Hyrkkänen, U. 2009. Complexity Factors in Networked and Virtual Working Environments. In Khosrow-Pour, M. (ed.) Encyclopedia of Information Science and Technology. Second Edition. IGI Global. New York: Information Science Reference.

Hyrkkänen, U., Kettunen, J. & Putkonen, A. 2009. A Participatory Design Project on Mobile ICT. Encyclopedia of Information Communication Technology. Universita degli Studi di Cassin. Available in URL form at: <http://latec.let.unicas.it/encyclopedia/index.html>

Hyrkkänen, U. & Vartiainen, M. (2007) Hyvinvoinnin haasteet mobiilissa työssä. Työ ja ihminen 21 (2), 160–172.

Hyrkkänen, U.; Koroma, J.; Muukkonen, H.; Lehti, M. & Vartiainen, M. 2013. Hyvinvointi ja kuormittuminen mobiilissa työssä. Menetelmiä työpaikkaselvitykseen. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 153. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

Hyrkkänen, U., Koroma, J., Muukkonen, H., Ojalehto, M., Rautio, M. & Vartiainen, M. 2011.  Mobiilin työn työolojen ja työkuormituksen arviointikonsepti. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 103. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

Hyrkkänen, U. &  Vartiainen, M. 2009. Säädyllisissä ja hyvissä oloissa. Mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 29. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

Tutkimusryhmän jäsenet

Näytä lisää

Ursula Hyrkkänen  

 (Proper)

Markus Forsten  (tulevaisuuden työtilat)

 (NewWow)

Heidi Kalve  (BioDigi)

​ (Digitano)

Johanna Krappe  (työhyvinvointi ja johtaminen)

Kati Kulju  (Proper)

Camilla Laaksonen  (työterveyden ja työterveyshuollon kehittäminen)

Mira Lehti  (työhyvinvointi ja johtaminen)

Anttoni Lehto  (työhyvinvointi ja johtaminen)

Annukka Myllymäki  (työhyvinvointia lisäävät interventiot)

Päivi Mäkilä  (Proper, Valte)

Milla Roininen  (NewWow)