Sivu päivitetty 1.2.2018
Korkeakoulututkimus ja kehittäminen

Korkeakoulututkimus ja kehittäminen

Tutkimusryhmä kohdistaa voimavaransa korkeakoulujen monitieteiseen tutkimukseen ja kehittämiseen. Se tukee ammattikorkeakoulussa alan tutkijoiden, hallintohenkilökunnan sekä muiden korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneiden työtä. Ryhmä ylläpitää suhteita kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteisöön ja sillä on edustus Suomen korkeakoulututkimuksen seuran (Consortium of Higher Education Researchers in Finland, Cherif) hallituksessa. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen.

Aktiivinen verkostoituja

Valtakunnallisella ammattikorkeakoulukentällä tutkimusryhmä osallistuu aktiivisesti vuosittaisen AMK-ja ammatillisen tutkimuksen päivien järjestämiseen sekä käytäntölähtöisen tutkimusyhdistyksen (PraBa) toimintaan.

Lisäksi julkaistaan artikkeleita ja osallistutaan ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkolehden, AMK-lehti/UAS-journal, toimitustyöhön. Määräajoin tutkimusryhmän jäsen toimii vierailevana päätoimittajana.

Paikallisesti järjestetään vuosittain yhdessä muiden turkulaisten korkeakoulujen kanssa valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä käsittelevä Verkkoja kokemassa -seminaari, johon osallistuu myös ulkomaisia alan tunnettuja tutkijoita. Lisäksi ryhmä on aktiivinen AMK:n kansainvälisen CARPE-konsortion toiminnassa

Tutkimuskohteet

Näytä lisää

Korkeakoulututkimuksen ryhmän tutkimuskohteita ovat mm.

 • toimintatutkimuksen hyödyntäminen ammattikorkeakoulukentällä
 • kampussuunnittelua tukeva tutkimus
 • korkeakoulujen strategiat
 • ammattikorkeakoulu ubiikissa tietoyhteiskunnassa
 • AMK-verkkolehden toiminta korkeakoulujen välisenä verkostohankkeena
 • ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyksiin liittyvä koulutuspolitiikka
 • verkko-opetuksen kehittäminen
 • korkeakoulutuksen kansainvälistyminen
 • kansainvälinen akateeminen liikkuvuus
 • Kiinan korkeakoulutus
 • kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus.

Tutkimusryhmä esiintyy kansainvälisissä ja kotimaisissa konfferensseissa ja julkaisee tutkimuspapereita ja artikkeleita.

Tutkimusryhmän jäsenet

Näytä lisää
 

Mervi Friman, Hämeen AMK
Tapio Huttula, Humak
Matti Kajaste, OKM
Esa Rahiala, Satakunnan AMK
Pentti Rauhala, emeritus, Laurea AMK
Mari Räkköläinen, Karvi
Lotta Linko, Hämeen AMK
Juha Lindfors, Metropolia