Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.8.2021
Korkeakoulututkimus ja kehittäminen

Korkeakoulututkimus ja kehittäminen

Tutkimusryhmä kohdistaa voimavaransa korkeakoulujen monitieteiseen tutkimukseen ja kehittämiseen. Se tukee ammattikorkeakoulussa alan tutkijoiden, hallintohenkilökunnan sekä muiden korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneiden työtä. Ryhmä ylläpitää suhteita kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteisöön ja sillä on edustus Suomen korkeakoulututkimuksen seuran (Consortium of Higher Education Researchers in Finland, Cherif) hallituksessa. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen.

Aktiivinen verkostoituja

Valtakunnallisella ammattikorkeakoulukentällä tutkimusryhmä osallistuu aktiivisesti vuosittaisen AMK-ja ammatillisen tutkimuksen päivien järjestämiseen sekä käytäntölähtöisen tutkimusyhdistyksen (PraBa) toimintaan.

Lisäksi julkaistaan artikkeleita ja osallistutaan ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkolehden, AMK-lehti/UAS-journal, toimitustyöhön. Määräajoin tutkimusryhmän jäsen toimii vierailevana päätoimittajana.

Ryhmä on myös aktiivinen AMK:n kansainvälisen CARPE-konsortion toiminnassa.

Tutkimuskohteet

Korkeakoulututkimuksen ryhmän tutkimuskohteita ovat mm.

 • toimintatutkimuksen hyödyntäminen ammattikorkeakoulukentällä
 • kampussuunnittelua tukeva tutkimus
 • korkeakoulujen strategiat
 • ammattikorkeakoulu ubiikissa tietoyhteiskunnassa
 • AMK-verkkolehden toiminta korkeakoulujen välisenä verkostohankkeena
 • ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyksiin liittyvä koulutuspolitiikka
 • verkko-opetuksen kehittäminen
 • korkeakoulutuksen kansainvälistyminen
 • kansainvälinen akateeminen liikkuvuus
 • Kiinan korkeakoulutus
 • kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus.

Tutkimusryhmä esiintyy kansainvälisissä ja kotimaisissa konfferensseissa ja julkaisee tutkimuspapereita ja artikkeleita.

Tutkimusryhmän jäsenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mervi Friman, HAMK
Satu Hakanurmi, Turun yliopisto
Tapio Huttula, SITRA
Esa Högblom, Varsinais-Suomen liitto
Matti Kajaste, OKM
Juha Lindfors, Metropolia
Lotta Linko, HAMK
Martti Majuri, HAMK
Esa Rahiala, Satakunnan AMK
Pentti Rauhala, emeritus, Laurea AMK