Sivu päivitetty 5.3.2018
Lasten ja nuorten osallisuus

Lasten ja nuorten osallisuus

Tutkimusryhmässä tutkimme ja kehitämme perhetyön, nuorten kanssa tehtävän työn, lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen moniammatillista osaamista. Kehitämme myös hyviä tutkimukseen perustuvia käytäntöjä, joiden avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kykenevät entistä paremmin tukemaan ja vahvistamaan lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia ja osalli­suuteen kasvua.

Hyvinvoinnin turvaamisessa hyvin toimivat sosiaali- ja terveysalan peruspalvelut perhetyössä, päivähoidossa ja koulutoimessa sekä  perheneuvolassa ovat keskeisiä. Joskus tarvitaan myös intensiivisempiä, erityisiä toimenpiteitä ja lastensuojelun viranomaisten väliintuloa.

Hankesuunnittelumme lähtökohtana onkin moniammatillinen sektorirajat ylittävä innovaatiotoiminta, jossa etsitään aivan uusia palvelumuotoja sekä toimintamalleja ja sen mukaista ammatillista osaamista. Hankkeissa painotetaan varhaisen tuen merkitystä ja ennaltaehkäisevää työtä.  

Peruspalvelujen toimivuuden ohella on tärkeää kiinnittää huomiota lasten osallisuuteen, lasten yhteisöihin sekä hei­dän oman kulttuurinsa luomiseen arjen kasvuympäristöis­sä niin päiväkodissa, koulussa, nuorisotyössä, asuinalueella ja kansalaistoiminnassa kuin myös terveydenhuollon asiakkaa­na. Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huo­lenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osallisek­si pääsemistä.

Olemme mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtamassa hankkeessa rakentamassa korkeakoulujen lastensuojelun tutkimus- ja kehittämisstrategiaa Suomeen. Työskentelemme myös tiiviisti ammattikorkea­koulujen verkostossa lastensuojelun erikoistumiskou­lutuksen kehittämis- ja suunnittelutyössä.

Meneillään ja valmistelussa olevia useita kansainvälisiä hankkeita yhteistyössä eurooppalaisten verkostojen kanssa:

MOMU - taidelähtöiset menetelmät sosiaali- ja terveysalan opetuksessa

TEELFACTS - perhetyön omatyöntekijä; uudet perhepalvelumallit 

ACUCARE - koulutuskokonaisuus: lastensuojelun ja mielenterveystyön moniammatillinen yhteistyö

EXPEDU – monikulttuurinen varhaiskasvatus 

PAPYRUS – kotouttamistyö maahanmuuttajanuorten kanssa

SALLI – päiväkodin liikuntakulttuurin muutos ja liikunnallisuuden lisääminen lasten arjessa.

ERCCI  – lastensuojelun sijaishuollon terapeuttinen laitoskasvatus

Kumppanit

Näytä lisää
 • University of Oviedo
 • University of applied Sciences Hamburg
 • Mykolas Romeris University
 • VIA University College
 • University of Edinburgh
 • Kibble Education and Care Centre
 • University of Botswana,University of Swaziland
 • University of Zambia
 • Diaconia University of Applied Sciences (DIAK)
 • Satakunta University of Applied Sciences
 • Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen työryhmät, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri psykiatrian poliklinikat
 • CTM OY sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Siirtolaisinstituutti
 • EHJÄ Ry –Erityishuoltojärjestöjen liitto
 • Turun kaupunki/ sivistystoimiala (varhaiskasvatuspalvelut)
 • SOS Lapsikyläsäätiö Ry
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • PW Partners AS
 • Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus
 • TÜ Viljandi kulttuuriakadeemia
 • Von Krahl Teater