Sivu päivitetty 1.2.2018
Meritekniikka

Meritekniikka

Meritekniikka on Turun alueella yksi strategisista painopistealueista. Meritekniikan tutkimusryhmä tekee meritekniikan alojen korkeatasoista soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä muiden ammattikorkeakoulun tutkimusryhmien kanssa sekä muiden merialojen toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Sen tavoitteena on tukea yritysten tutkimustarpeita ja meriteollisuuden vientiä.

Tutkimushankkeiden toteutuksessa korostuvat innovaatiopedagogiikka, työelämälähtöisyys, yrittäjyys, kansainvälisyys, alueellinen vaikuttavuus ja monipuolinen tiedon ja osaamisen kehittäminen.

Painopistealueet

  • Suunnittelu ja tiedonhallinta
  • Työturvallisuus telakoilla ja aluksilla
  • Energia- ja ympäristökysymykset
  • Verkostoituneet toimintamallit
  • Tekniset järjestelmät