Sivu päivitetty 4.1.2019
Myynti

Myynti

Tutkimusryhmän ensisijaisena tehtävänä on myynnin osaamisen ja johtamisen tutkiminen ja kehittäminen. Tutkimusryhmä tekee kattavaa yhteistyötä sekä kansainvälisesti että kansallisesti niin alan korkeakoulujen kuin elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa ja vastaa erityisesti alueemme työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Digitaalisuus vaikuttaa kaikkeen toimintaan niin myös myyntiin. Sen kautta tulevat uudet mahdollisuudet ja toimintatavat kuuluvat tutkimuskohteisiimme. 

Lähtökohtana on liiketalouden ja insinööritieteiden rajapinnassa liikkuvan myyntiosaamisen lisäämiseen tähtäävän monialaisen tutkimustoiminnan edistäminen. Menestyvänä yrittäjänä toimiminen edellyttää myyntiosaamista. Myynti yrittäjyyttä tukevana ja edistävänä toimintona kuuluu tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteisiin. 

Tutkimusryhmän erityisenä painonpisteenä on teknisen myynnin menestystekijöiden tutkiminen ja myyntiprosessien kehittäminen business to business kontekstissa kansainvälisellä tasolla samalla keskittyen ymmärtämään eri maiden ja maanosien B2B myyntikulttuureja ja myyntitrendejä. Lisäksi fokuksena on asiakaskeskeisen yrityskulttuurin luominen ja kannattavien asiakassuhteiden muodostaminen sekä edelleen kehittäminen. Myynnin tutkimus käsittää organisaation koko arvoverkoston yksittäisestä myyntiosaajasta yrityksen kansainvälisiin verkostoihin. 

Tutkimusryhmän yhtenä fokuksena on edesauttaa Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisten myyntioperaatioiden toteutumista. Näiden osalta tutkimusryhmän toiminta laajenee myös koulutusviennin ja pedagogisen osaamisemme tuotteistamisen sekä innovatiivisen kehittämisen alueille. 

Tutkimusryhmän painopistealueet

  •  B2B tason myynnin menestystekijöiden tutkiminen ja myyntiprosessien kehittäminen kansainvälisellä tasolla
  • Asiakaskeskeisen yrityskulttuurin luominen ja kannattavien asiakassuhteiden muodostaminen sekä kehittäminen
  • Asiakkaan liiketoiminnan ja arvon muodostuksen sekä yritysten arvoverkkojen ymmärtäminen sekä asiakastiedon hallinta
  • Digitaalisuuden vaikutus myyntiin
  • Myynti yrittäjyyttä edistävänä toimintona
  • Leadership-osaaminen  ja myynti
  • Luottamuksen ja tuloksellisuuden yhteys asiakassuhteissa ja myyntiorganisaation sisällä
  • Yrittäjyyden lisääminen teknologiayrityksissä ja tekniikan koulutuksessa
  •  
  • Kulttuurierot ja myyntiosaaminen