Sivu päivitetty 20.1.2017
Resurssitehokas liiketoiminta

Resurssitehokas liiketoiminta

Turun ammattikorkeakoulun Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä on vahva alueellinen kehittäjä ja kouluttaja. Olemme mukana lisäämässä uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksissä, joissa resurssitehokkuus tarkoittaa mm. yritysten sivuvirtojen hyödyntämistä, jätteiden määrän vähentämistä, materiaalien kierrätystä sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä.

Verkostot ja yhteistyö erilaisten sidosryhmien rajapinnoilla on toimintamme kivijalka. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki sekä luonnollisesti alueen yritykset ovat esimerkkejä yhteistyökumppaneistamme, joiden kanssa kehitämme resurssitehokkuudesta alueen ja koko Suomen kasvualaa.

Ryhmässämme työskentelee resurssitehokkuuden, yritysvastuun ja ympäristöliiketoiminnan osaajia eri tehtävissä; opettajina, projektipäällikköinä, koordinaattoreina sekä opiskelijoina.  Ryhmä on myös keskeisessä roolissa vetämässä CoastAL energia ja resurssitehokkuus -tutkimusryhmän toimintaa.

Toimintatapamme on vahva yritys-opiskelija-yhteistyö eli Turun ammattikorkeakoulun kehittämän innovaatiopedagogiikan mukainen toiminta. Ryhmämme toiminnassa yhdistyvät alueen yritysten tarpeet sekä opiskelijoiden kouluttaminen alan osaajiksi. Vastuullamme on kaksi 15 opintopisteen moduulia: resurssitehokkuus ja yritysvastuu.

Muutos on mahdollisuus

Näytä lisää

Luonnonvarojen riittävyys ja etenevä ilmastonmuutos ovat keskeisiä haasteita tulevaisuuden yhteiskunnille ja liiketoiminnalle. Silti kierrätyskelpoisia uusioraaka-aineita hävitetään Euroopassa vuosittain 5,25 miljardin euron arvosta. Jos nämä raaka-aineet hyödynnettäisiin, hiilidioksidipäästöt vähenisivät 148 miljoonalla tonnilla vuodessa. Jos kierrätysaste saataisiin nostettua 70 prosenttiin, EU:n alueelle syntyisi yhteensä 500 000 uutta työpaikkaa. Resurssiemme parempi hallinta ja tehokkaampi käyttö vähentäisivät riippuvuutta tuonnista sekä parantaisi strategisten raaka-aineiden saatavuutta. Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena onkin muuttaa kulutusyhteiskunta kierrätysyhteiskunnaksi. Resurssiviisaus on myös nostettu yhdeksi keskeiseksi teemaksi uudessa Varsinais-Suomen liiton strategiassa.

Kiertotalous ei tarkoita vain ympäristöasioiden parantamista. Kiertotaloutta voidaan kehittää myös sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman kautta. Tätä kautta lähestytään yritysvastuun kenttää, jossa on myös paljon mahdollisuuksia yrityksille ja muille organisaatioille.

Yhteistyö ja hankkeet

Näytä lisää

Ryhmämme toteuttaa mm. seuraavia hankkeita:

• SparkUp Portti (vuosina 2015–2016)
• CARPE-ESSENCE (vuosina 2015–17)
• RELeCo (vuosina 2015–2016)
• Mbabanen kuivasanitaatio- ja jätehuoltohanke (vuosina 2014–2016)
• Koulu keskellä korttelia (vuosina 2013–2015)
• Arvoa urheilusta (2015-2017)

Uutisia

  • Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratoriossa tutkitaan kierrätysmuovien hyödynnettävyyttä 3D‐tulostusmateriaalina, ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia yritysten tarpeista lähtien. Lue lisää>>
  • Opiskelijat kehittivät resurssitehokkaan ja kaupallistettavan tuotteen toisen yrityksen ylijäämäkankaasta. Lue lisää >>

  • Opiskelijat selvittivät uusia hyödyntämismahdollisuuksia punajuurien ja porkkanoiden kuorijätteille. Lue lisää >>

  • Eläinruokapussien alumiinia hyödyntämällä vähennetään sementinvalmistuksen hiilidioksidipäästöjä. Lue lisää >>

  • Kuivasanitaatio, jätehuollon kehittäminen sekä harmaan veden hyötykäyttö Swazimaassa. Lue lisää >>

  • Lisää esimerkkejä tutkimusryhmän YouTube-kanavalta >>