Sivu päivitetty 4.1.2018
Sulautettu elektroniikka

Sulautettu elektroniikka

Sulautetun elektroniikan tutkimusryhmä muodostuu sulautettujen ohjelmistojen sekä elektroniikkasuunnittelun ja tietoliikenteen osaamisalueista. Tutkimusryhmässä on mukana asiantuntijoita insinööreistä fyysikoihin. Keskeisinä tutkimuksen ja pk-teollisuuden tuotekehitystä tukevan toiminnan kohteina ryhmällä ovat digitalisaation uudet trendit analogista käyttäjärajapintaa unohtamatta. Näihin kuuluvat mm:

  • Langattomat vähän tehoa kuluttavat sensoriverkkoteknologiat, kuten BLE (Bluetooth Low Energy). BLE mahdollistaa monia uusia sovelluksia teollisen internetin (Internet of Things) ja älykkään talon ja kodin (Smart Home) ympäristöissä.
  • Automaatioon liittyvät ratkaisut.
  • Äänentoistoon ja audiotekniikkaan liittyvät sovellukset.
  • Pienoisjännite (< 50 V) sovellukset kodin valaistuksessa (LED) ja muussa sähköistämisessä sekä tähän liittyvät energiaratkaisut, kuten aurinkopaneelit ja uudet akkuteknologiat.
  • Mittausmenetelmien suunnittelu ja mittausdatan analysointi.

Lue lisää

Näytä lisää

Digitalisaatio ja kiertotalous sulautetun elektroniikan näkökulmasta

Turun ammattikorkeakoulun strategian painopisteitä ovat mm. digitalisaatio sekä kiertotalous. Sulautetun elektroniikan näkökulma digitalisaatioon on älykkäiden laitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi esineiden ja asioiden liitettävyys internetiin tai muihin erikoistuneisiin verkkoihin sekä näiden laitteiden tehokas seuranta, hallinta ja diagnostiikka verkon kautta kuuluvat tutkimuksen painopistealueisiin. Elektroniikan tasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi antureita fysikaalisten suureiden mittaamiseen koneiden ja laitteiden toiminnan ja kunnon tai ympäristön tilan seurannassa niin teollisuuden kuin myös kodin elektroniikan sovelluksissa.

Sulautetun elektroniikan näkökulma kiertotalouteen on selkeä. Laitteet on suunniteltava ympäristöä vähän kuormittavista, käyttäjälle vaarattomista ja kierrätettävistä materiaaleista. Kiertotalouteen liittyy myös energiatehokkuus ja energian tuottaminen ympäristöystävällisesti. Laitteistotasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sulautettu laite tai ympäristön tilaa diagnosoiva anturi ottaa energiansa ympäristöstä valon tai muun sähkömagneettisen säteilyn muodossa. Kodin ympäristössä pienoisjännitteen sovellukset esimerkiksi valaistuksessa ja muun pienjännitteisen elektroniikan ohjaamisessa muuttaa lähivuosina rakennusten sähköistyksen ja energian tarvetta. Aurinkopaneelien tai esimerkiksi itse tuotetun tuulisähkön varastointi litiumioniakkuihin tai muihin sähköautojen tulon myötä kehittyviin akkurakenteisiin tuo kotitalouksiin aivan uudentyyppisiä energiaratkaisuja.

Tutkimusryhmän jäsenet

Näytä lisää

Jari-Pekka Paalassalo TkL, sulautetut ohjelmistot ja järjestelmät

Timo Tolmunen TkT, dosentti, elektroniikan suunnittelu

Ville Huhtinen insinööri, elektroniikan suunnittelu, audiotekniikka

Jussi Hurri DI, sähkötekniikka

Juha Nikkanen TkL, tietoliikenteen ja tiedonsiirron sovellukset

Mauri Suhonen DI, automaatiotekniikka, elektroniikan suunnittelu

Harri Arvela FT, fysiikka, elektroniikka

Patric Granholm FL, fysiikka, matematiikka

Antti Haarto FT, fysiikka

Markku Karhunen FL, fysiikka