Sivu päivitetty 9.4.2019
Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyden edistäminen

Terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa yksilön tai yhteisön edellytyksiä huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. Väestörakenteen ja elämäntapojen muuttuminen, uudenlaiset ympäristöt ja yhteiskuntarakenteet sekä globaalit terveysuhat tuovat merkittäviä haasteita terveyden edistämiselle.

Tutkimusryhmä toimii terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiantuntijaryhmänä. Ryhmä toimii yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten monialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tutkimusryhmässä keskitytään erityisesti seuraaviin teemoihin:

  1. Terveyserojen kaventaminen ja mielenterveyden edistäminen
  2. Terveellisten elämäntapojen ja omahoidon edistäminen
  3. Terveellisen ja turvallisen yhteisön ja ympäristön edistäminen
  4. Terveysneuvonta ja -ohjaus
  5. Terveydenhoitotyö

Monimuotoista hanke-, julkaisu- ja viestintätoimintaa

Näytä lisää

Tutkimusryhmän hankkeet ovat voimakkaasti keskittyneet erityisesti mielenterveyden edistämiseen, terveyserojen kaventamiseen, terveellisten elämäntapojen ja omahoidon tukemiseen sekä terveydenhoitotyöhön. Uutena teema-alueena on viime vuosina noussut erittäin keskeiseksi myös ympäristön terveys ja turvallisuus.

Hanketoiminta on pääasiassa monialaista ja hankkeissa on toimijoita niin sosiaali- ja terveysalalta kuin tekniikan, liiketalouden ja kulttuurin aloilta. Hanketoiminnan lisäksi tutkimusryhmässä on erittäin aktiivista julkaisu- ja viestintätoimintaa.

Myös opiskelijat ovat mukana tutkimusryhmätoiminnassa ja erilaisissa hankkeissa ja hankevalmisteluissa, terveyden edistämisen teemapäivien suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, sekä julkaisu- ja viestintätoiminnassa. 

Tulevat tapahtumat

Näytä lisää

Syksy 2016

Savuttomuus –teemapäivä

Pukeudu Pinkkiin –tempaus 14.10.

Terveydenhoitaja- ja terveystiedon opettajaopiskelijoiden (TY) yhteinen seminaaripäivä

Julkaisut

Näytä lisää
Tutkimusryhmän jäsenten julkaisut löytyvät jäsenten julkaisuluetteloista.
Tutkimusryhmän projektien julkaisut löytyvät projektien sivuilta.

Laaksonen C., Kuukasjärvi A. & Ylönen M. 2016. Tutkimusklubit hoitotyötä kehittämässä. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 228.

Kummel M., Laaksonen C., Lahti M., Mattinen A., Mört S. & Tuominen M. 2015. Aurinkolaiva - the sun ship. Out of the classroom to learn, develop and influence. Customer Magazine of TUAS.

Laaksonen C., Suvivuo P. & Kuukasjärvi A. (toim.) 2015. Terveesti nyt ja huomenna – näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 219.

Laaksonen, C. 2014. Uusi geenitieto, hoitotyö ja terveyden edistämisen etiikkaa. Saatavana: http://terveyttatieteesta.blogspot.fi/

Laaksonen, C., Holmberg, J., Myllymäki, P. & von Schantz, M. 2014. Twitter, Facebook, Google+, YouTube ja Second Life. Onko sosiaalinen media terveyden edistämisen ystävä vai vihollinen? Terveydenhoitaja 7/2014, 18-19.

Laaksonen, C., Katajapuu, N. & Mattinen, A. 2014. Terveyden eriarvoisuuden periytymistä sukupolvelta toiselle pitää ehkäistä. Hyve -Turun AMK:n terveyden ja hyvinvoinnin verkkojulkaisu ISSN 2242-3516. Saatavana: http://hyve.turkuamk.fi/?sivu=538

Laaksonen, C. & Tomppo, J. 2014. Ole yhteisöllinen ja pelasta edes lapset. Turun ammattikorkeakoulu. Saatavana: http://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/402/ole-yhteisollinen-ja-pelasta-edes-lapset/

Laaksonen, C., Evagelou, E., Plakas, S. & von Schantz, M. 2013. Promoting health of school children. In publication von Schantz, M. & Lind, K. (eds.). Better health via research. Reports from Turku University of Applied Sciences 156, 6-14.

Laaksonen, C, Holmberg, J. & von Schanz M. 2012. Health promotion in adolescence: what about social media? AMK lehti/ Journal of finnish Universities of Applied Sciences, 4.

Laaksonen, C., Jalonen, H. & Paavola, J. Utilising Social Media for Intervening and Predicting Future Health in Societies. In:  Saranto, K. Castrén, M. Kuusela, S. Hyrynsalmi & Ojala, S (Eds.) Safe and Secure Cities.  5th international Conference on Well-Being in the Information Society, WIS 2014. Turku, Finland, August 18-20, 2014, Proceedings.