Sivu päivitetty 5.3.2018
SOTE-palvelujärjestelmän kehittäminen ihmisen parhaaksi

SOTE-palvelujärjestelmän kehittäminen ihmisen parhaaksi

Ryhmän tavoitteena on edistää monitieteisellä asiantuntijuudella asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa SOTE -palvelujärjestelmän tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Työskentelemme vahvistaaksemme ihmisen mahdollisuutta osallistua omaan hoitoonsa ja palveluunsa sekä vaikuttaa omaa terveyttään/hyvinvointiaan koskevaan päätöksentekoon. Kehitämme näyttöön perustuvia käytänteitä, joiden avulla kyetään tunnistamaan ihmisen ja tilanteiden erilaisuutta, tavoitteena edistää ihmisen omia voimavaroja ja elämän hallintaa. Työskentelemme myös henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi.

Olemme luotettava kumppani asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoprosessien ja -ketjujen kehittämisessä ja sujuvoittamisessa.

Tutkimusryhmän keskeisiä osaamisalueita ovat muun muassa:

  1. Palveluiden laatu ja turvallisuus
  2. Asiakaslähtöisten palveluprosessien ja –ketjujen kehittäminen
  3. Palveluohjaus ja palvelumuotoilu
  4. Aikuispedagogiikka, henkilöstön osaamisen vahvistaminen
  5. Digitaaliset palvelut, terveysteknologian hyödyntäminen ihmisen parhaaksi

Kumppanit

Kumppaneinamme toimii julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.