Sivu päivitetty 1.2.2018
Tietoliikenne ja tietoturva

Tietoliikenne ja tietoturva

Tutkimusryhmän tavoitteena on kattaa laajasti yritysten liiketoimintaan liittyvät tietojärjestelmät, -verkot ja niiden käyttöön liittyvät tietoturvahaasteet. Tulevaisuuden suuria haasteita ovat siirrettävien datamäärien valtava kasvu, pilvipalveluiden yleistyminen, tiedonsiirron painopisteen siirtyminen langattomiin verkkoihin sekä tietovirtojen ja -varastojen turvaaminen. Yritysten näkökulmasta uudet teknologiat tuovat tuottavuuden kannalta merkittäviä uusia mahdollisuuksia, mutta samalla tekevät haavoittuvaiseksi kun toiminta siirtyy yhä enenevässä määrin verkkoon. Tutkimusryhmämme tekee läheistä yhteistyötä uusia teknologioita kehittävien ja niitä hyödyntävien yrityksien kanssa. Toiminta-ajatukseemme kuuluu testialustojen kehittäminen ja osaamisen siirtäminen yrityksiin.

Lue lisää

Näytä lisää

Tietoturvan osalta tutkimusryhmän tavoitteena on yleisen tietoturvatietoisuuden lisääminen. Erityisesti keskitytään PK-sektorin yritysten liiketoimintaedellytysten parantamiseen ICT:n avulla. Tämän lisäksi osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Toimintaan kuuluu mukaan vuosittainen PK-yrityksille suunnattu Tietoturvapäivä sekä Kansalaisen mikrotuki, joka tukee kaikkia turkulaisia tietoturvaan liittyvissä jokapäiväisissä ongelmissa.

Tietoliikenteen osalta  tutkimustoiminnan pohja on 2000-luvun alkupuolella keskittynyt digitaalisen TV:n tekniikoihin. Tutkimusta on tehty useissa Tekes-rahoitteisissa EU:n laajuisissa EUREKA/Celtic -klusterin hankkeissa. Tämän vuosikymmenen alussa painopiste on siirtynyt jaetun spektrinkäytön ja kognitiiviradioverkkojen tutkimukseen. Tekesin Trial-teknologiaohjelmassa Turkuun on rakennettu TV White Space -testiympäristö sekä spektriobservatorio, jolla seurataan pitkällä aikavälillä taajuuksien hyödyntämistä Turun alueella. Tietoliikenneverkkojen tietoturvaa tutkitaan jaetun spektrinkäytön tapauksessa, joka tuo merkittävästi uusia tietoturvahaasteita langattomaan viestintään. Ryhmän tutkimus, kehitys ja innovaatio -toiminta on herättänyt laajasti kansainvälistä mielenkiintoa.

Kumppanit

Näytä lisää

Aalto yliopisto
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
Åbo Akademi
VTT
Centria ammattikorkeakoulu
Novia
Universitat Politècnica de València
Joint Research Center (JRC)
University of Ontario Institute of Technology
University of Surrey 

Yritykset:
Nokia
Teleste
Fairspectrum
Satel
Digita
Bittium
QEM Software
Fidera
TeliaSonera (nykyinen 
Elisa
YLE
ABB
Cargotec
Magister Solutions
Nordic Semiconductor
Airbus
Keysight Technologies
BBC
British Telecommunications (BT)
Broadpeak 
BundlesLab 
Expway 
Institut für Rundfunktechnik (IRT)
LiveU 
Nomor Research 
One2many 
Samsung Electronics 
Telecom Italia 
European Broadcasting Union (EBU)

Muut:
Viestintävirasto 
Puolustusvoimat
Turun kaupunki
Tampereen kaupunki
Helsingin kaupunki