Sivu päivitetty 5.3.2018
Toimiva arki ja saavutettava ympäristö

Toimiva arki ja saavutettava ympäristö

Toimiva arki ja saavutettava ympäristö -ryhmä tutkii ihmisen toiminnan ja ympäristön välistä vuorovaikutusta saavutettavuuden, esteettömyyden ja käytettävyyden näkökulmista. Se kehittää innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja ja osaamista, joilla voidaan edistää ihmisten tasa-arvoa ja osallisuutta arjessa.

Tutkimusryhmässä on selvitetty asumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyyttä, virtuaalisen etäohjauksen käyttöä ja teknologiaa sekä saavutettavuutta aluerakentamisessa. Tällä perusteella on kehitetty uusia malleja, ratkaisuja ja palveluita, joista esimerkkeinä ovat esteettömän asumisen neuvontakeskus Kunnonkoti, vuorovaikutteiset Kylä-kanavan etäpalvelut sekä esteettömyyskartoittajakoulutus.

Tulevat tapahtumat

Näytä lisää

Julkaisut

Näytä lisää

Arvola, M. 2013. Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue – Video Conferences as Distant Service julkaisussa Active Ageing Online – Interactive Distance Services for the Elderly on Baltic Islands

Jokela. K.2013. Engagement of the Elderly Care Workers in Distance Services julkaisussa Active Ageing Online – Interactive Distance Services for the Elderly on Baltic Islands

Karlsson, K., Lampo, H. & Kaukinen M-A. 2012. Neuvontakeskus Kunnonkoti kehittyvänä palvelutuotteena julkaisussa Hautala, T., Ojalehto, M. & Saarinen, J. (toim.) Työelämää kehittämässä – Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina

Katajarinne, O. & Lampo, H. 2011. (toim.) Asiakaslähtöisyys esteettömän asumisen suunnittelussa

Kaukinen, M-A. & Lampo, H. 2010. Kunnonkoti varsinaissuomalaisille – Tietoa esteettömästä asumisesta julkaisussa Tanskanen, I. (toim.) Hyvinvointipalvelut elämänkaaressa – Katsaus tutkimus- ja kehitystoimintaan 2007-2010

Tanskanen, I & Suominen-Romberg, T. (toim.) 2009. Esteettömästi saavutettavissa