Sivu päivitetty 3.10.2016
Tulevaisuuden tuoteprosessit

Tulevaisuuden tuoteprosessit

Tulevaisuuden tuoteprosessit vastaa tutkimusryhmänä konetekniikan kolmen koulutusalueen yhteisestä tutkimus- ja kehittämistarpeesta ja kehittää ratkaisuja teknologiateollisuuden toimintaan. Mukana ovat seuraavat koulutusohjelman osaamisalueet: Tuotekehitys ja suunnittelu, tuotantotekniikka ja automaatio.

Tutkimusryhmä hyödyntää toiminnassaan Koneteknologiakeskus Turku Oy:n moderneja tutkimustiloja ja kehittää tulevaisuuden tuoteprosesseja yhdessä alueen yritysten kanssa. Tutkimuskohteena olevat tulevaisuuden tuoteprosessit kattavat tuotteiden tuotetiedon- ja elinkaarenhallinnan, robotiikan, automaation ja uudet valmistusteknologiat, kuten laser-perusteiset ja ainetta lisäävät menetelmät (Additional Manufacturing, AM).

Tutkimusryhmä kehittää modernia suunnittelutoimistoympäristöä, jota hyödynnetään mm. yritysten kanssa tehtävissä yhteistyöprojekteissa ja projektimuotoisen opetuksen kehittämisessä. Toiminnassa on mukana opiskelijoita useista koulutusohjelmista.

Kehitysprojekteja yritysten kanssa

Tutkimusryhmä tekee yritysten kanssa kehitysprojekteja esimerkiksi seuraavilla aloilla:

  • Suunnitteluprojektit tuotekehityksestä tuotantoon
  • Tuotannon kehitysprojektit (esim. Lean-ajattelun soveltaminen tuotannon kehityksessä)
    Automaation kehitystyöt
  • Tuotteen valmistettavuuden parantaminen
  • Hitsauksen ja koneistuksen tuottavuuden sekä laadun parantaminen

Ryhmä on mukana FIMECC SHOK- ohjelmassa,  “Future Digital Manufacturing Technologies and Systems (MANU)”, tutkimassa ao. aihealuetta projektissa ”Product Knowledge Management in Global Networks”. Hankkeessa kehitetään yritysten digitaalista tuoteprosessia yhdessä korkeakoulujen kanssa.