Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.10.2020
Yrittäjyyden muodot

Yrittäjyyden muodot

Tutkimusryhmän kohteena ovat digitalisaation tuoma murros liiketoimintamalleihin, yrittäjyyteen ja yhteiskuntaan yleisemmin. Digitalisaation tuoma murros luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle, mutta samanaikaisesti kokonaisia elinkeinoelämän aloja katoaa tai muuttuu. Selvimmillään uudet digitaaliset tuotteet ja palvelut, joko sellaisinaan tai yhdistettynä fyysisiin tuotteisiin ja palveluihin, muodostavat uusia liiketoimintamalleja myös perinteisille aloille kuten matkailualalle.

Digitaalisuuden merkityksen kasvu mahdollistaa uudentyyppisiä liiketoimintamalleja aloittaville yrittäjille samalla haastaen toimivat yritykset uudistamaan toimintaansa. Yrittäjyyden eri muotojen ja vaikutusalueiden lisäksi tutkimusryhmässä tunnistetaan niitä uusia mahdollisuuksia ja haasteita, joita digitalisaatio kohdistaa koko yrityskenttään.

Digitaalisen murroksen tuomat uudet liiketoimintamallit haastavat olemassa olevan ja edellyttävät muutoksia sekä yritysten ja julkisen vallan toimintatapoihin että säätelyyn. Tutkimusryhmä tarkastelee niitä mekanismeja ja lainalaisuuksia, joilla digitaalinen murros synnyttää uutta liiketoimintaa ja syrjäyttää vanhaa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat uudet liiketoimintamallit ja erilaiset monimuotoiset yrittäjyyden ekosysteemit.

Lisää tutkimusryhmän julkaisuja

Sorsa, K. (2011). Kansainvälisen kaupan arvoketjujen sääntely. Yhteiskuntavastuun ja ennakoivan oikeuden tarkastelua. Artikkeliväitöskirja. Turku: Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C Osa 320. 2011.

Sorsa, K. (toim.) (2014). Vastuullisuusmerkit ja kuluttajan valinnat systeemisen muutoksen mahdollistajina. Turku: Turun ammattikorkeakoulun raportteja 173. ISBN 978-9522164179.

Sorsa, K. (ed.) (2011). Proactive Management and Proactive Business Law; A Handbook. Course materials of the Turku University of Applied Sciences 66. Turku: University of Applied Sciences. 

Mäkinen, O. (2008). Informaatiolukutaito ja etiikka. Teoksessa Nevgi A. (toim.) Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. [Information Literacy and Ethics, in Information Literacy in Higher Education]. Helsinki: University of Helsinki,  Yliopistopaino Kustannus / Palmenia-sarja, s. 53–70.

Mäkinen, O. (2007) Samalta viivalta: eettiset kysymykset urheilussa [From Equal Premises: Principles of Sport Ethics]HelsinkiKirjapaja

Mäkinen, O. & Naarmala, J. (2010). Eettisyys virtuaalimaailmassa. Teoksessa Informaatioteknologian filosofia. Lapin yliopisto, s. 7– 25. [Moral in Virtual Environments, in Philosophy on Information Technology, University of Lapland, pp. 7–25.

Mäkinen, O.  & Naarmala, J. (2008) The Changing Concept of Digital Divide. In Iskander, M. (ed). Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment and Education. Springer Netherlands, pp. 406–409.

Mäntymäki, T. & Mäkinen, O. (eds.) (2009). Art and Resistance. Vaasa: The University of Vaasa: Proceedings of the University of Vaasa Research Papers.

Mäkinen, O. (2013). Leikinomainen työ koukuttaa. Tietoasiantuntija 28, 4/2013, s. 8-9.

Mäkinen, O. & Naarmala, J. (2013). The Age of Information and De Facto Ethics.International Conference on Engineering Education 2012 – Proceedings Part 1. Saatavissa: http://loki.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522163158. pp. 266–272.

Mäkinen, O. (2008). Philosophy of Web-based Mediation. In Hansson, T. (ed.) Handbook of Digital Information Technologies: Innovations and Ethical Issues. Hershey: IGI Global publications, pp. 463– 479.

Mäkinen, O. (2007). Virtaus, hyppy vai reflektio: liikkeen variaatioita Søren Kierkegaardin esteettisissä teksteissä. Teoksessa Olli Mäkinen ja Tiina Mäntymäki (toim.). Taide ja liike. Vaasa: Vaasan yliopisto, Tutkimuksia sarja. [Flow, Leap or Reflection: Variations of Movement in Søren Kierkegaard’s Aesthetic Works, in Art and MovementBody – Space – Sound – Image – Language. Vaasa:University of Vaasa Press]

Mäkinen, O (2009).  The Vertical Dimensions of Resistance. In Mäntymäki, T. & Mäkinen, O. (eds.), Art and Resistance. Vaasa:  University of Vaasa Press, 169–190.

Tutkimusryhmän jäsenet

Jarmo Ahonen
Kaisa Sorsa
Jaana Kallio-Gerlander
Ari Jolkkonen
Maija Nolvi
Markku Heikkilä
Pirjo Varanka
Sinikka Leino
Olli Mäkinen
Tiina Suni
Janne Ahtinen
Osmo Eerola
Päivi Killström
Katri Rintamäki
Kai Schleutker
Telle Tuominen
Susanna Saari