Sivu päivitetty 17.2.2020
alt=" "

Digitaalinen markkinointi 5.3.2020 - 30.4.2020

Sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija tuntee monikanavamarkkinoinnin käsitteen. Hän tunnistaa markkinoinnin ja asiakkuuksien hallinnan keinoja digitaalisessa ympäristössä ja osaa soveltaa niitä tilannekohtaisesti. 

Kurssin pääsisältöjä ovat: 

 • digitaalinen toimintaympäristö 
 • hakukoneoptimointi 
 • kampanjat 
 • liikenteen luominen sivustolle 
 • sisällöntuotanto 
 • toimiva sivusto
 • verkostojen luominen digitaalisessa toimintaympäristössä

Kurssilla muodostetaan peruskuva digitaalisen markkinoinnin toimintakentästä ja mahdollisuuksista. Se antaa valmiudet luoda, ymmärtää ja kehittää yrityksen tai järjestön asiakkuuksia digiympäristössä kokonaisvaltaisesti operatiivisen toiminnan ja strategian tasolla.

Kohderyhmä: Kurssi soveltuu työssään tai opinnoissaan digipohjaisia asiakkuuksia tai sisältöjä luoville ja kehittäville tai niistä kiinnostuneille. Tietoteknisiä ja alustojen rakentamiseen liittyviä seikkoja ei tällä kurssilla käsitellä. 

Laajuus: 5 opintopistettä (5x27h)

Opiskelupaikkoja: 30 (viisi paikkaa varattu Turun AMK:n tutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat itsenäisesti Pepissä.)

Toteutusmuoto: monimuoto; koostuu viidestä kontaktikerrasta ja omalla ajalla tehtävistä harjoituksista, joilla uutta tietoa sovelletaan käytäntöön.

Arviointi: 1-5: Arviointi muodostuu harjoitustehtävistä (60%) sekä lähikertojen aktiivisuudesta ja läsnäolosta (40%).

Ajankohta: 5.3.2020- 30.4.2020

Kontaktitunnit:

Lähi-illat torstaisin klo 17-20 Turun AMK:n Lemminkäisenkadun kampuksella.

 • 5.3. LEM B171
 • 19.3. LEM B171
 • 2.4. LEM B171
 • 16.4. LEM B171
 • 30.4. LEM B171

Kontaktituntien välisinä aikoina tehdään itsenäisesti tehtäviä Optima-verkko-oppimisympäristössä. 

Opettajat: Kai Schleutker, kai.schleutker@turkuamk.fi; Maria Välivirta Havia, maria.valivirtahavia@turkuamk.fi (vain opintojakson sisältöön liittyvät tiedustelut)

Ota yhteyttä: avoinamk@turkuamk.fi (ilmoittautumiseen ja laskutukseen liittyvät tiedustelut)

Ilmoittautumisaika: Ilmoittautuminen päättyy 27.2.2020 klo 00.00. Kopioi ilmoittautumislomakkeeseen opintojakson tunnus 4021110-3005.