Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.1.2021
avoin_markkinointi.jpg

Markkinointi ja asiakaspalvelu 19.1.-13.4.2021

Sisältö: Opinnoissa asiakaspalvelu on keskeisellä sijalla. Perehdyt markkinoinnin perusteisiin ja asiakaspalvelun erityisvaatimuksiin koskien markkinointia. Markkinoinnin keinot tulevat tutuksi teoriassa ja käytännön tutustumistehtävän avulla. Opintojaksolla vahvistat kykyä oivaltaa, kuinka markkinointi on osa kaikkea mitä yritys tekee, ja kuinka hyvä asiakaspalvelu ja asiakkaan odotuksiin vastaaminen tuo yritykselle markkinointietua.

Opintojakson jälkeen osaat
• markkinoinnin perusteita
• markkinonnin teoreettiset keinot (marketing mix)
• arvioida yrityksen keinoja markkinoida ja kiinnittää huomiota kehitettäviin osa-alueisiin
• ottaa huomioon asiakkaan ja asiakkaan odotukset sekä pohtia asiakaspalveluun liittyviä kehittämiskohteita

Laajuus: 5 opintopistettä (5x 27h työtä) 

Opiskelupaikkoja: 30 (viisi paikkaa varattu Turun AMK:n tutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat itsenäisesti Pepissä)

Toteutusmuoto:

  • Flipped learning (opiskelija ottaa selvää, tavatessa keskustellaan ryhmänä).
  • Projektioppiminen (opiskelija suorittaa tutustumisen pienenä projektina ja esittää tuotoksen).
  • Tutkiva oppiminen (tutustutaan aiheeseen, verrataan teoriaan).
  • Keskustelevat luennot ja avaavat harjoitteet.

Arviointi: 1-5

Ajankohta ja kontaktitunnit: 19.1.-13.4.2021, tiistait klo 17-19.

Opetus tapahtuu verkossa ja EduCityssä, luokkatila tarkennetaan myöhemmin.

Opettaja: Annika Karppelin, sähköposti annika.karppelin[at]turkuamk.fi (vain opintojakson sisältöön liittyvät tiedustelut)

Oppimateriaali: Bergström, Seija & Leppänen, Asta. (2015) Yrityksen asiakasmarkkinointi. Soveltuvin osin
Lilberg, Petteri &Mattila, Riku. 2020. Kestävä markkinointi (e-kirja), Luku 7 Kuluttajat ratkaisevat pelin.

Ilmoittautumisaika: 1.12.2020- 14.1.2021. Kopioi ilmoittautumislomakkeelle opintojakson tunnus 3061024-3003