Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.9.2020
polkuopinnot_yrtit.jpg

Ovatko polkuopinnot minua varten?

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa tai menikö yhteishaku ohi? Polkuopinnot ovat reitti tutkintoon. Polkuopinnoissa suoritat AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhden lukuvuoden aikana. Alan läsnäolovaatimus koskee tutkinto-opiskelijoiden tavoin myös polkuopiskelijoita. AMK -polkuopintojen laajuus on noin 55 opintopistettä ja YAMK -polkuopintojen noin 30 opintopistettä. Polkuopinnot ovat päätoimista opiskelua, ja läsnäolovaatimus vaihtelee toteutusmuodon mukaan.

Tutkintoa polkuopinnoissa ei voi suorittaa. Opintomenestyksen ja suoritusten määrän perusteella polkuopintojen jälkeen voi hakea avoimen väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintoja saumattomasti valmistumiseen asti. Polkuopiskelijana olet osa Turun AMK:n opiskelijayhteisöä ja pääset osaksi opiskelijaelämää.

Polkuopintoihin ei voi ilmoittautua poissaolevaksi tai opintojen aloitusta lykätä.

Ennen hakemista kannattaa pohtia seuraavia asioita:

 • Miten rahoitan opintoni?
 • Miten yhdistän mahdollisen työssäkäynnin kokopäiväiseen opiskeluun?
 • Onko minulla aikaa opinnoille? Pystynkö sitoutumaan lähiopetukseen osallistumiseen päiväaikaan useana päivänä viikossa, kun haen päivätoteutukseen?
 • Ovatko opiskeluvalmiuteni riittävät korkeakouluopinnoissa menestymiseen?

Tutustuthan tämän sivun Usein kysyttyihin kysymyksiin ennen polkuopintoihin hakemista.

Oletko jo polkuopiskelija? Polkuopiskelijan ohjeet löydät sivulta Uudelle polkuopiskelijalle

Hakuohjeet ja -aikataulu

Polkuopintoihin haku järjestetään kahdesti vuodessa kesällä ja loppuvuodesta. Opinnot alkavat seuraavan lukukauden alusta. Tarkistathan tarkemmat hakuaikataulut polkuopintojen pääsivulta.

Hakulomake täytetään Opintopolussa (www.opintopolku.fi) hakuaikana. Polkuopintoihin ei ole mahdollista hakea muina aikoina tai haun päättymisen jälkeen, ja opiskelupaikat täytetään hakuaikana hakeneilla. Hakulomakkeita voi jättää vain yhden, johon hakijan on mahdollista täyttää enintään kuusi hakukohdetta. Hakulomaketta voi muokata hakuaikana.

Ohjeet paikan vastaanottamiseen löytyvät Opintopolusta kunkin hakukohteen tiedoista. Polkuopinnoissa opiskelupaikan voi ottaa vastaan vain sitovasti. Toisin kuin yhteishaussa, polkuopintoihin valittu ei voi siis ottaa opiskelupaikkaa vastaan ehdollisena ja jonottaa ylempään hakutoiveeseensa.

Haku tammikuussa 2021 alkaviin polkuopintoihin 24.11. - 4.12.2020. Tulokset julkaistaan viimeistään 11.12. (AMK) ja 18.12. (YAMK) Opintopolussa.

Valintaperusteet polkuopintoihin

Valintaperusteet

Polkuopinnoissa on käytössä kaksi valintatapaa.

 • motivaatiolomake: sosionomin, sairaanhoitajan (verkkototeutus), ensihoitajan, kätilön, media-alan, konetekniikan (monimuoto), rakennustekniikan (monimuoto) ja Master School -polkuopinnot
 • arvonta: liiketalouden, muut tekniikan ja terveysalan polkuopinnot (mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja)

Muutoksenhaku opiskelijavalintaan

Oikaisuvaatimuksen tekeminen opiskelijavalinnasta koskee vain tutkinto-opiskelijoita. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnoista ei voi tehdä oikaisupyyntöä.

Pohjakoulutusvaatimukset polkuopintoihin

 • AMK-hakukohteissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan ne ovat avoimia kaikille. Hakukohteissa voi olla suosituksena aiempaa osaamista, kuten matemaattisia tai kielellisiä taitoja.
   
 • Master School -hakukohteissa hakijalla tulee olla suoritettuna alempi soveltuva korkeakoulututkinto. Työkokemus tulee olla suoritettuna vasta, kun opiskelija hakee tutkinto-opiskeluoikeutta Master School -koulutukseen avoimen väylän tai yhteishaun kautta.

Jos suomenkieliseen koulutukseen hakevan äidinkieli ja/tai koulusivityskieli on muu kuin suomi, vaaditaan hakukelpoisuuteen YKI-kielitestin kopio (taso 3). Tarkista tarkemmat ohjeet YKI-kielitestin osiosta alempaa.

Huom! Polkuopintoihin eivät voi hakea Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat, joilla on voimassaoleva opinto-oikeus.

YKI-kielitesti

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, vaaditaan polkuopintojen hakukelpoisuuteen YKI-kielitestin taso 3. Vaadittu taso tulee saavuttaa testin kaikissa osioissa samalla testikerralla. YKI-kielitestin kopio toimitetaan siis ainoastaan silloin, jos äidinkielesi tai koulusivistyskielesi ei kumpikaan ole suomi. Katso alempaa esimerkkitapaukset.

Hakulomakkeelle tulee liittää kopio peruskoulun päättötodistuksesta, jos äidinkielesi on muu kuin suomi ja olet suorittanut peruskoulun jälkeen ainoastaan ammatillisen tutkinnon tai sinulla ei ole lainkaan toisen asteen tutkintoa. Lukion päättötodistus tulee toimittaa, jos äidinkielesi on muu kuin suomi ja olet suorittanut suomalaisen lukion oppimäärän ilman ylioppilastutkintoa. Päättötodistuksesta tarkistetaan koulusivityskielesi.

Koulusivistyskieli määrittyy peruskoulun tai lukion äidinkielen oppimäärän perusteella. Ammatillinen tutkinto ei määritä koulusivistyskieltä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneen koulusivistyskieli määrittyy peruskoulun äidinkielen oppimäärän mukaan.

Todistuskopio YKI-kielitestistä toimitetaan liitteenä osana hakulomaketta Opintopolussa. Kopion tulee olla liitettynä hakemukseen hakuajan päättymiseen mennessä. Hakija merkitään ei-hakukelpoiseksi, jos YKI-kielitestin kopiota ei ole liitetty hakulomakkeelle hakuaikana tai taso on alle 3.

Tarkista koepaikat ja seuraavat koetilaisuudet YKI-kielitestin sivuilta. Turun AMK ei järjestä YKI-kielitestejä.

YKI-kielitodistusta ei vaadita englanninkielisissä hakukohteissa.

Esimerkkitapaukset YKI-kielitestin toimittamisessa

YKI-kielitestin kopiota ei tarvitse toimittaa seuraavissa tilanteissa

 • Väestötietojärjestelmään merkitty äidinkielesi on suomi
 • Äidinkielesi on suomi tai muu kuin suomi, mutta olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen
 • Äidinkielesi on muu kuin suomi ja et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa, mutta olet suorittanut suomalaisen peruskoulun. Tällöin on toimitettava peruskoulun päättötodistus.
 • Äidinkielesi on muu kuin suomi ja olet suorittanut lukion oppimäärän, mutta sinulla ei ole ylioppilastutkintoa. Tällöin on toimitettava lukion päättötodistus

YKI-kielitestin kopio tarvitsee toimittaa seuraavissa tilanteissa

 • Äidinkielesi on muu kuin suomi ja koulusivistyskielesi on muu kuin suomi. Olet siis suorittanut peruskoulun tai lukion muulla kielellä kuin suomeksi.
 • Äidinkielesi on muu kuin suomi, olet suorittanut ainoastaan peruskoulun tai lukion oppimäärän, mutta et pysty toimittamaan peruskoulun tai lukion päättötodistusta. Koulusivistyskielestäsi ei voida tällöin tarkistaa.
 • Äidinkielesi on muu kuin suomi ja olet suorittanut Suomessa ainoastaan ammatillisen tutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto)

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset ja toimintakyvyn vaatimukset (SORA)

Tutustuthan terveydellisiin ja toimintakyvyn edellytyksiin ennen sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin hakemista. Muita Turun avoimen AMK:n polkuopintojen aloja nämä edellytykset eivät koske. Vastaavat ohjeet löytyvät sosiaali- ja terveysalan hakukohteiden tiedoista Opintopolussa.

Sora -lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijoiden valitsemiseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä samoin kuin yhteishaussa. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Myös polkuopinnoissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin hakevalta kysytään hakulomakkeella seuraavia asioita:

 • Onko opiskeluoikeutesi aiemmin peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi?
 • Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille hakukohteeksi / hakukohteiksi ilmoittamillasi alalla?

Mikäli vastaat hakulomakkeella ”kyllä” molempiin tai toiseen kysymykseen ja tulet hyväksytyksi polkuopintoihin, on opiskelupaikka ehdollinen. Saat tällöin sähköpostitse pyynnön terveydentilaselvityksen ja terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnon toimittamisesta. Näiden perusteella arvioidaan opiskelijaksi ottamisen kannalta terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. Voit tulla hyväksytyksi opintoihin, jos terveydellinen este on poistettavissa kohtuullisin toimin.

Opiskelijalta voidaan pyytää rikostaustaotetta, jos opinnoissa tai harjoittelussa on tehtäviä, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä. Tarvittaessa ammattikorkeakoulu voi pyytää myös opiskelijalta huumausainetestiä koskevan todistuksen. Näitä todistuksia ei pyydetään tarvittaessa erikseen.

Sosiaali- ja terveysalan terveydellisiin ja toimintakyvyllisiin vaatimuksiin voit tutustua tarkemmin Opintopolun hakukohteissa tai ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Opiskelijavalinnan tulokset

Valintojen julkaisun aikataulu sekä varasijojen päättymispäivä ilmoitetaan polkuopintojen pääsivulla.

Hakija näkee valinnan tulokset vain Oma Opintopolku -palvelusta. Hakijalla on velvollisuus tarkkailla valinta- ja varasijatarjouksia Oma Opintopolussa. Opiskelijaksi valitulla on 5 vuorokautta aikaa ottaa opiskelupaikka vastaan. Saat valinnasta myös automaattisähköpostin Opintopolusta. Muistathan tarkistaa säännöllisesti roskapostiasi, sillä sähköpostisi asetuksista riippuen automaattiviestit voivat mennä roskapostikansioon. Opiskelupaikan menettää, jos sitä ei ota vastaan annetussa määräajassa.

Opiskelijoille ei lähetetä sähköpostitse erillisiä ohjeita opintojen aloitukseen tai opintojen aloituksen aikataulusta. Opiskelijan on itse tutustuttava ohjeisiin ja aloitusaikatauluun uuden avoimen AMK:n opiskelijan sivulla.

Hakija voi tulla valituksi hakutoivejärjestyksessä vain yhteen hakukohteeseen, jolloin alemmat hakukohteet peruuntuvat. Opiskelupaikkaa ei voi siis siirtää toiseen hakukohteeseen, jolloin myöskään toteutusmuodosta toiseen vaihtaminen ei ole mahdollista.

Polkuopintoihin ei voi ilmoittautua poissaolevaksi tai opintojen aloitusta siirtää.

Hakijamäärät

Taulukoista voit tarkastella aiempien polkuopintohakujen hakijamääriä ja aloituspaikkoja hakukohteittain. Huomioithan, että hakukohteet ja aloituspaikkamäärät vaihtelevat hakukausittain.

Kevät 2020

Hakukohde Hakijamäärä Aloituspaikat
Bachelor of Business Administration, International Business 85 10
Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology 40 5
Bioanalyytikko (AMK) 74 13
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 134 8
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 214 10
Hammasteknikko (AMK) 75 10
Kätilö (AMK) 83 8
Röntgenhoitaja (AMK) 88 7
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 56 10
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 156 17
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, Salo 114 7
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 130 5
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Turku 156 20
Sosionomi (AMK), monimuoto, Salo 165 10
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 339 7
Suuhygienisti (AMK) 103 10
Toimintaterapeutti (AMK) 123 8
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 15 10
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka 24 10
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka 34 10
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuoto 24 10
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 26 15
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto 46 5
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuoto 82 20
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 43 10
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 84 35
Insinööri (AMK), tuotantotalous 44 12
Rakennusmestari (AMK) 30 10
Medianomi (AMK), journalismi 34 4
Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu 51 4
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Turku 146 30
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, Turku 174 20
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka 32 10
Tradenomi (AMK), myyntityö 65 10
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 52 13
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta 38 5
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut 65 10
Tradenomi (AMK), taloushallinto 107 10
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus 11 5
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntijuus 8 5
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen 18 5
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia 23 2
Insinööri YAMK, hajautettu energiantuotanto 2 5
Insinööri YAMK, rakentaminen 6 5
Insinööri YAMK, teknologiaosaamisen johtaminen 5 3
Insinööri YAMK, terveysteknologia 2 3
Tradenomi YAMK, liiketoiminnan kehittäminen 36 5
Tradenomi YAMK, SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen 14 5
Tradenomi YAMK, teknologiaosaamisen johtaminen 5 2
Master of Business Administration, Service Design 11 5

Syksy 2019

Hakukohde Hakijamäärä Aloituspaikat
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto (Salo) 106 15
Insinööri (AMK), konetekniikka 21 30
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 100 8
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto 131 30
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 45 10
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Turku) 90 17
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto (Turku) 132 7
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (Turku) 101 20
Sosionomi (AMK), monimuoto (Turku) 190 10
Terveydenhoitaja (AMK) 68 8
Sosiaali- ja terveysalan YAMK, kliininen asiantuntijuus 4 5
Sosiaali- ja terveysalan YAMK, gerontologinen asiantuntijuus 5 5
Sosiaali- ja terveysalan YAMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 23 5
Sosiaali- ja terveysalan YAMK, terveyden edistäminen 6 5
Insinööri YAMK, kone- ja meritekniikka 1 5
Insinööri YAMK, ohjelmistotekniikka ja ICT 3 3
Tradenomi YAMK, ohjelmistotekniikka ja ICT 2 2
Tradenomi YAMK, projektijohtaminen 22 5
Master of Business Administration, Sales Management 6 5
Master of Business Administration, Business Management 15 5

 

Kevät 2019

Hakukohde Hakijamäärä Aloituspaikat
Bachelor of Business Administration, International Business 59 9
Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology 31 15
Bioanalyytikko (AMK) 29 13
Ensihoitaja (AMK), monimuoto 100 2
Fysioterapeutti (AMK) 127 10
Hammasteknikko (AMK) 42 5
Kätilö (AMK) 50 5
Röntgenhoitaja (AMK) 43 5
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 27 10
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Turku) 79 14
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (maahanmuuttajille) 28 13
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (Turku) 101 10
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 202 5
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (Salo) 113 5
Suuhygienisti (AMK) 46 7
Toimintaterapeutti (AMK) 68 4
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 7 8
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka 7 6
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka 5 6
Insinööri (AMK), kemiantekniikka 7 5
Insinööri (AMK), kone- ja rakennustekniikka 52 25
Insinööri (AMK), konetekniikka 11 8
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 22 6
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 38 25
Insinööri (AMK), tuotantotalous 14 12
Rakennusmestari (AMK) 14 5
Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu 27 2
Medianomi (AMK), journalismi 25 2
Tradenomi (AMK), liiketalous - kirjastoala, monimuoto (Turku) 26 20
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (Turku) 99 30
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka 16 10
Tradenomi (AMK), mediatuotanto 51 5
Tradenomi (AMK), myyntityö 33 10
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 35 8
Insinööri YAMK, teknologiaosaamisen johtaminen 10 6
Insinööri YAMK, terveysteknologia 1 5
Insinööri YAMK, kemiantekniikka ja bioteknologia 1 5
Tradenomi YAMK, liiketoiminnan kehittäminen 36 7
Sosiaali- ja terveysalan YAMK 20 10
Master of Business Administration, Leadership and Service Design 12 5
Master of Business Administration, Professional Sales Management 4 5
Master of Engineering, Marine Technology 5 5

 

Syksy 2018

Hakukohde Hakijamäärä Aloituspaikat
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 67 5
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 32 6
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Turku) 64 10
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (maahanmuuttajille) 36 10
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (Turku) 82 10
Insinööri (AMK), konetekniikka 20 8
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus (Salo) 83 10
Insinööri YAMK, projektijohtaminen 5 5
Tradenomi YAMK, projektijohtaminen 21 5
Sosiaali- ja terveysalan YAMK 12 10
Master of Business Administration, Business Management 5 5

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus ja verkkototeutus

Polkuopinnot voivat olla joko päivä-, monimuoto- tai verkkototeutuksia. Näet Opintopolun hakukohteen tiedoista, miten opetus toteutetaan. AMK-polkuopinnot ovat laajuudeltaan 55-60 opintopistettä ja Master School -polkuopinnot noin 30 opintopistettä.

 • Päivätoteutukset: Suurin osa polkuopintojen aloista on päivätoteutuksia. Päivätoteutuksen ryhmien mukana opiskelu tapahtuu arkipäivisin klo 8-16 välillä. Lähiopetusta on tyypillisesti 3-4 arkipäivänä viikossa, mutta määrä vaihtelee koulutuksittain. Opiskelu koostuu myös aikataulutetusta projekti- ja ryhmätyöstä sekä itsenäisestä opiskelusta. Opiskeluun on varattava viikossa noin 40 tuntia aikaa. Huomioithan, että Opintojen suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista lähiopetukseen.
   
 • Monimuotototeutukset: Monimuotoryhmät opiskelevat joko muutamana arki-iltana viikossa tai 1-2 arkipäivänä viikossa/kuukaudessa alasta riippuen. Opiskelu koostuu pääasiallisesti itsenäisestä opiskelusta, ja sisältää myös aikataulutettuja projekti- ja ryhmätöitä lähiopetuksen ulkopuolella.Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työn ohella. Opiskeluun on varattava viikossa noin 40 tuntia aikaa. Monimuotototeutukset ovat päätoimista opiskelua.
   
 • Verkko-opinnot: Verkkototeutuksessa opinnot toteutetaan kokonaan verkossa lukuun ottamatta harjoittelua ja opintojen alussa olevaa orientaatiota. Opinnot koostuvat pääasiallisesti itsenäisestä opiskelusta, mutta ne sisältävät myös ohjattua opiskelua sekä ryhmätyöskentelyä. Opinnoissa on viikoittaisia aikataulutettuja ryhmätapaamisia verkkoympäristössä, joissa on osallistumisvelvollisuus. Verkkototeutukset ovat päätoimista opiskelua. Opiskeluun on varattava viikossa noin 40 tuntia aikaa.

Polkuopinnot eivät ole vapaamuotoisempi tapa suorittaa opintoja vaan läsnäolovaatimus on sama kuin tutkinto-opinnoissa. Opintoja ei voi siis suorittaa etänä muutoin kuin verkko-opinnoiksi määritellyissä hakukohteissa.

Master Schoolin polkuopinnot

Polkuopintoja voi suorittaa myös Turun AMK:n Master Schoolissa eli ylempi AMK opinnoissa. Opintoja on tarjolla sekä suomenkielisissä että englanninkielisissä koulutuksissa. Ylempi AMK opinnot on suunniteltu työelämässä oleville ja työn ohella suoritettaviksi.

Opinnot käynnistyvät läsnäolopakollisilla lähiopetuspäivillä. Tämän jälkeen opinnoissa lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-3 peräkkäisenä päivänä kuukaudessa, ja lähiopetuksessa on läsnäolopakko. Lähiopetuksen ajankohdat ilmoitetaan elokuussa ja joulukuussa. Itsenäisellä opiskelulla on ylempi AMK opinnoissa merkittävä rooli.

Hakukelpoisuus edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jonka tarkempi määrittely löytyy hakukohteittain Opintopolusta. Hakukelpoisuuteen ei vaadita työkokemusta, mutta soveltuvan vähintään 24 kuukauden työkokemusedellytyksen tulee täyttyä hakiessa tutkinto-opiskeluoikeutta tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Polkuopinnot ovatkin oivallinen tapa aloittaa ylempi AMK opiskelu kerryttäen samalla tutkinto-opintoihin vaadittua työkokemusta.

Ylempi AMK opintojen suorituksissa opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää työelämäkokemustaan. Työelämässä mukana oleminen ei ole kuitenkaan edellytys opintoihin hakemiselle ja valituksi tulemiselle.

Työharjoittelu ja verkko-opinnot CampusOnlinessa

Polkuopiskelija voi suorittaa ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluvan työharjoittelun. Polkuopinnoissa työharjoittelua ei ole mahdollista korvata aiemmalla työkokemuksella.

Polkuopiskelija voi suorittaa myös maksuttomasti verkkokursseja CampusOnlinessa , jonka tarjonta kattaa satoja opintojaksoja eri ammattikorkeakouluista. CampusOnlinen suorituksia on tietyin edellytyksin mahdollista sisällyttää väylähaun opintopistekertymään.

Opintomaksut ja opiskelijaetuudet

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on 200 € lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi lukukautta eli opinnot maksavat 400 € vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200 € keväällä ja 200 € syksyllä). Halutessaan opiskelijan on mahdollista maksaa lasku 100€ erissä. Tätä pienempiin erämaksuihin ei ole mahdollisuutta.

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu useimpiin opiskelijaetuuksiin, kuten KELA:n opintotukeen, opiskelijaterveydenhuoltoon tai VR:n ja Matkahuollon opiskelijahintoihin. Opintopsykologin palveluihin polkuopiskelijat ovat oikeutettuja. Lisäksi Turun seudun joukkoliikenne Föli myöntää tietyin edellytyksin polkuopiskelijoille opiskelija-alennuksen bussilipusta.

 • Polkuopiskelijoille myönnetään oma ateriakortti, jolla saa alennusta Turun opiskelijaravintoloista sekä Salon IoT Campuksen opiskelijaravintolasta
   
 • Polkuopiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan (TUO) ja tämän jälkeen hakea vihreää opiskelijakorttia, joka oikeuttaa lähes kaikkiin opiskelijakunta TUO:n etuuksiin.
   
 • Polkuopiskelijan on mahdollista hakea opiskelija-asuntoa (TYS), mutta lukuvuoden alussa elo-syyskuussa asunnot annetaan vain tutkinto-opiskelijoille. Lisää tietoa opiskelija-asunnoista löydät osoitteesta tys.fi.
   
 • Polkuopiskelijalla on mahdollisuus ostaa CampusSport liikuntapalveluiden käyttöoikeus. Lisää tietoa sivulta: www.campussport.fi

Opiskelu polkuopinnoissa TE-toimiston asiakkaana

Työttömyysetuudella opiskelemiseen liittyvät kysymykset on suunnattava TE-toimistoon. Olethan yhteydessä TE-toimistoon ennen polkuopintoihin hakemista, mikäli olet TE-toimiston asiakas.

TE-toimiston TEM621 -lomakkeen voit pyytää avoimen AMK:n toimistosta suoraan. Muut täytettävät lomakkeet opiskelijan tulee toimittaa sähköpostitse. TE-toimiston lomakkeet voidaan täyttää vasta, kun olet tullut hyväksytyksi ja ottanut opiskelupaikan vastaan. Opiskelutodistus on mahdollista saada vasta opinto-oikeuden alettua (1.8. tai 1.1.). Pyynnöt opiskelutodistuksesta tai TEM621 -lomakkeesta ja muut TE-toimiston lomakkeet lähetetään avoinamk[at]turkuamk.fi.

Pyyntöjen käsittelyssä on viivettä ruuhka-aikoina elokuussa ja tammikuussa. Ethän lähetä lomaketta useampaan kertaan.

Turun ammattikorkeakoululla on lain mukaan velvollisuus vastata viranomaisen tietopyyntöihin esimerkiksi opintojasi koskien. Lomakkeet, opiskelutodistukset ja opintosuoritusotteet toimitetaan lähtökohtaisesti opiskelijalle sähköisesti. TE-toimistolle lomakkeita ei toimiteta suoraan.

Avoimen AMK:n polkuopinnot ovat lähtökohtaisesti päätoimista opiskelua.

Polkuopiskelupaikan peruutus

Opiskelupaikan vastaanotettuaan opiskelija sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Maksuton peruutus on tehtävä hylkäämällä opiskelupaikka Opintopolussa ilmoitettuun vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen maksuton peruutus on mahdollista ainoastaan avoimelle AMK:lle toimitetulla lääkärintodistuksella pitkäaikaisesta sairastumisesta. Sairastumisen tulee estää opintoihin osallistuminen merkittävästi.

TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta maksuttomaan peruutukseen. Olethan yhteydessä TE-toimistoon ennen polkuopintoihin hakemista selvittääksesi mahdollisuutesi opiskella.

Erolomakkeen ja ohjeet polkuopintojen päättämiseen löytyvät polkuopiskelijan ohjeista uusille polkuopiskelijoille

Avoimen väylähaku - mitä polkuopintojen suorittamisen jälkeen?

Avoimen väylähaku on polkuopiskelijan reitti tutkinto-opiskelijaksi. Haku AMK-kohteisiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa (marras- ja toukokuussa). Master School -haku on jatkuva lukuunottamatta joulukuuta ja kesä-elokuuta. Mikäli tulet valituksi avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi, olet oikeutettu opintotukeen ja muihin opiskelijaetuuksiin. 

Avoimen väylän haussa vaadittu opintopistelaajuus tulee olla suoritettuna nimenomaan Turun avoimessa AMK:ssa. Opiskelijavalinta tapahtuu keskiarvon perusteella, eikä siten pääsykokeita tai haastattelua ole.

Huomioithan, että opiskelijanumerosi muuttuu, jos haet ja otat opiskelupaikan vastaan Avoimen AMK:n väylähaussa. Käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja sähköpostiosoitteesi säilyvät samoina.

Jos haluat hakea avoimen väylän haussa Turun avoimessa AMK:ssa suoritetuilla opinnoilla muuhun ammattikorkeakouluun, varmistathan hakukelpoisuusvaatimukset kyseisestä ammattikorkeakoulusta. Turun avoin AMK ei osaa kertoa muiden korkeakoulujen hauista tai opinnoista.