Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.3.2022
Kuvituskuva Turun AMK:n tiloista.

Ovatko polkuopinnot minua varten?

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa tai menikö yhteishaku ohi? Polkuopinnot voisivat olla reittisi tutkintoon!
Polkuopinnoissa suoritat AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhden lukuvuoden aikana. AMK -polkuopintojen laajuus on 60 opintopistettä ja YAMK -polkuopintojen 30 opintopistettä.

Tutkintoa polkuopinnoissa ei voi suorittaa – voit opintomenestyksesi ja suoritustesi määrän perusteella polkuopintojen jälkeen hakea avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintoja saumattomasti valmistumiseen asti.

Polkuopiskelijana olet kuitenkin osa Turun AMK:n opiskelijayhteisöä ja pääset osaksi opiskelijaelämää!

Jo ennen polkuopintoihin hakemista kannattaa pohtia seuraavia asioita:

 • Miten rahoitan opintoni?
 • Miten yhdistän mahdollisen työssäkäynnin kokopäiväiseen opiskeluun?
 • Onko minulla aikaa opinnoille? Pystynkö sitoutumaan lähiopetukseen osallistumiseen päiväaikaan useana päivänä viikossa, kun haen päivätoteutukseen? Opintojen mahdolliset läsnäolovaatimukset koskevat tutkinto-opiskelijoiden tavoin myös polkuopiskelijoita.
 • Ovatko opiskeluvalmiuteni riittävät korkeakouluopinnoissa menestymiseen?

Tältä sivulta löydät tietoa pohdintasi tueksi!

Hakuohjeet ja -aikataulu

Haku polkuopintoihin järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kesällä ja loppuvuodesta. Opinnot alkavat seuraavan lukukauden alusta. Tarkistathan tarkemmat hakuaikataulut polkuopintojen pääsivulta.

Hakulomake täytetään Opintopolussa (www.opintopolku.fi) hakuaikana. Polkuopintoihin ei ole mahdollista hakea muina aikoina tai haun päättymisen jälkeen. Haussa voi jättää yhden hakulomakkeen, jolla voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Hakulomaketta voi muokata hakuaikana.

Ohjeet paikan vastaanottamiseen löytyvät Opintopolusta kunkin hakukohteen tiedoista. Polkuopinnoissa opiskelupaikan voi ottaa vastaan vain sitovasti. Toisin kuin yhteishaussa, polkuopintoihin valittu ei voi siis ottaa opiskelupaikkaa vastaan ehdollisena ja jonottaa ylempään hakutoiveeseensa.

Valintaperusteet ja pohjakoulutusvaatimukset

Valintaperusteet

Polkuopinnoissa on käytössä kaksi valintatapaa. 

 • motivaatiolomake
 • arvonta (mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja)

Tarkista käytettävä valintatapa Opintopolusta hakukohteen tiedoista. Master School -opinnoissa valintatapana on aina motivaatiokirje.

Pohjakoulutusvaatimukset

 • AMK-hakukohteissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan ne ovat avoimia kaikille. Hakukohteissa voi olla suosituksena aiempaa osaamista, kuten matemaattisia tai kielellisiä taitoja.
   
 • Master School -hakukohteissa hakijalla tulee olla suoritettuna soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Tarkemman tiedon soveltuvasta tutkinnosta löydät Opintopolusta hakukohteen tiedoista. Tarkistathan myös, ehditkö saada ennen avoimen väylän hakua vaaditun määrän työkokemusta: katso lisätietoa Master Schoolin tutkinto-opiskelijaksi hakevalta vaaditusta työkokemuksesta täältä: Avoimen väylä YAMK-tutkintoon.

Jos suomenkieliseen koulutukseen hakevan koulusivistyskielii on muu kuin suomi, vaaditaan hakukelpoisuuteen todistus kielitaidosta. Katso kohta Hakukelpoisuuteen vaadittu kielitaito.

Muutoksenhaku opiskelijavalintaan

Oikaisuvaatimuksen tekeminen opiskelijavalinnasta koskee vain tutkinto-opiskelijoita. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnoista ei voi tehdä oikaisupyyntöä.

Hakukelpoisuuteen vaadittu kielitaito

Hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään suomenkielisiin polkuopintoihin hakiessa todistusta kielitaidosta. Koulusivistyskieli määrittyy peruskoulun tai lukion äidinkielen oppimäärän mukaan, katso tarkemmat tiedot alta kohdasta Mikä on koulusivistyskieleni?

Huom! Todistusta kielitaidosta ei vaadita englanninkielisissä hakukohteissa.

Voit osoittaa vaaditun kielitaidon jollakin seuraavista tavoista:

 1. Suomen kielellä suoritettu perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto
  • Toisen asteen tutkinto voi olla suomen kielellä suoritettu lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.
  • Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon tai korkeakoulututkinnon vuoden 1990 jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta kielitaidostasi. Tarkistamme tutkintosi tiedot kansallisesta suoritusrekisteristä.
    
 2. Suoritettu kielitesti
  • YKI-kielitesti (taitotaso vähintään 3). Tarkista YKI-kielitestin koepaikat ja seuraavat koetilaisuudet YKI-kielitestin sivuilta
  • Valtiohallinnon kielitutkinto (taitotaso vähintään tyydyttävä)
  • eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen mukaisesti arvioitu kielitesti (taitotaso vähintään B1, arvioituna ymmärtäminen, suullinen ja kirjallinen taito) 
  • Turun ammattikorkeakoulussa suoritettu opintojakso Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1) tai Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 2 (B1). Opintojakson tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3.
   Huom! Tarkistamme Turun AMK:n opintojakson suorituksen opintotietojärjestelmästä, todistusta tai suoritusotetta ei tarvitse toimittaa.
    
 3. Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n suomen kielen näyttökoe
  • Katso lisätietoja ja ilmoittaudu näyttökokeeseen alla kohdassa Suomen kielen näyttökoe.

Liitä vaadittu todistuskopio kielitestistä tai aiemmasta, suomen kielellä suoritetusta tutkinnosta hakulomakkeelle Opintopolussa. Todistuskopion tulee olla liitettynä hakemukselle hakuajan päättymiseen mennessä. Todistusta ei tarvitse toimittaa, jos koulusivistyskielesi on suomi.


Mikä on koulusivistyskieleni?

Koulusivistyskieli määrittyy peruskoulun tai lukion äidinkielen oppimäärän mukaan.

Koulusivistyskielesi on suomi, jos sinulla on suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Koulusivistyskielesi on suomi myös, jos olet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen suomesta äidinkielenä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeesta.

Jos epäilet, että koulusivistyskielesi ei ole suomi, liitä hakemuksellesi jokin yllä mainituista todistuksista tai osallistu suomen kielen näyttökokeeseen.

Hakuaikana hakemusta on myös mahdollista täydentää. Pyydämme puutteellisen hakemuksen jättäneiltä tarvittavia tietoja hakuaikana. Hakuajan päätyttyä hakija merkitään ei-hakukelpoiseksi, jos hakemukselta puuttuu vaadittu todistus kielitaidosta.

Suomen kielen näyttökoe

Jos äidinkielesi ja koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla avoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen.

Seuraava suomen kielen näyttökoe järjestetään kesällä 2022.

Suomen kielen näyttökokeessa suoritat ensin ennakkotehtävän. Jos suorittamasi ennakkotehtävä on hyväksytty, sinut kutsutaan näyttökokeeseen, jossa osoitat hallitsevasi suomen kielen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1.

Jos suoritat näyttökokeen vähintään arvosanalla 3, olet hakukelpoinen polkuopintohaussa. Suoritus tarkistetaan polkuopintohaun hakuajan päätyttyä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijatietojärjestelmästä.

Näyttökokeeseen ilmoittautuessasi maksat avoimen AMK:n opintomaksun 15 €/opintopiste, yhteensä 75 €.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset ja toimintakyvyn vaatimukset (SORA)

Tutustuthan terveydellisiin ja toimintakyvyn edellytyksiin ennen sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin hakemista. Muita Turun avoimen AMK:n polkuopintojen aloja nämä edellytykset eivät koske. Vastaavat ohjeet löytyvät sosiaali- ja terveysalan hakukohteiden tiedoista Opintopolussa.

Sora -lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijoiden valitsemiseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä samoin kuin yhteishaussa. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Myös polkuopinnoissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin hakevalta kysytään hakulomakkeella seuraavia asioita:

 • Onko opiskeluoikeutesi aiemmin peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi?
 • Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille hakukohteeksi / hakukohteiksi ilmoittamillasi alalla?

Mikäli vastaat hakulomakkeella ”kyllä” molempiin tai toiseen kysymykseen ja tulet hyväksytyksi polkuopintoihin, on opiskelupaikka ehdollinen. Saat tällöin sähköpostitse pyynnön terveydentilaselvityksen ja terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnon toimittamisesta. Näiden perusteella arvioidaan opiskelijaksi ottamisen kannalta terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. Voit tulla hyväksytyksi opintoihin, jos terveydellinen este on poistettavissa kohtuullisin toimin.

Opiskelijalta voidaan pyytää rikostaustaotetta, jos opinnoissa tai harjoittelussa on tehtäviä, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä. Tarvittaessa ammattikorkeakoulu voi pyytää myös opiskelijalta huumausainetestiä koskevan todistuksen. Näitä todistuksia ei pyydetään tarvittaessa erikseen.

Sosiaali- ja terveysalan terveydellisiin ja toimintakyvyllisiin vaatimuksiin voit tutustua tarkemmin Opintopolun hakukohteissa tai ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Opiskelijavalinnan tulokset

Valinnan tulosten julkaisun aikataulu ilmoitetaan Opintopolussa hakukohteen tiedoissa.

Näet valinnan tulokset Oma Opintopolku -palvelusta. Sinun tulee tarkkailla valinta- ja varasijatilannetta Oma Opintopolusta säännöllisesti. Polkuopintoihin valitulla on 5 vuorokautta aikaa ottaa tarjottu opintopaikka vastaan. Saat valinnasta myös automaattisähköpostin Opintopolusta. Muistathan tarkistaa säännöllisesti roskapostiasi, sillä sähköpostisi asetuksista riippuen automaattiviestit voivat mennä roskapostikansioon. Opiskelupaikan menettää, jos sitä ei ota vastaan annetussa määräajassa.

Valituksi tulleille ei lähetetä sähköpostitse erillisiä ohjeita opintojen aloitukseen tai opintojen aloituksen aikataulusta. Opiskelijan on itse tutustuttava ohjeisiin ja aloitusaikatauluun uuden avoimen AMK:n opiskelijan sivulla.

Hakija voi tulla valituksi hakutoivejärjestyksessä vain yhteen hakukohteeseen, jolloin alemmat hakukohteet peruuntuvat. Polkuopintopaikkaa ei siis voi siirtää toiseen hakukohteeseen, jolloin myöskään toteutusmuodosta toiseen vaihtaminen ei ole mahdollista.

Polkuopintoihin ei voi ilmoittautua poissaolevaksi, eikä opintojen aloitusta voi siirtää.

Aiempien polkuopintohakujen hakijamäärät

Taulukoista voit tarkastella aiempien polkuopintohakujen hakijamääriä ja aloituspaikkoja hakukohteittain. Huomioithan, että hakukohteet ja aloituspaikkamäärät vaihtelevat hakukausittain.

Haut alkaen kesästä 2021

Kesästä 2021 alkaen polkuopintojen hakutilastot ilmoitetaan PDF-muodossa, katso lista alla.

Haut ennen kesää 2021

Ennen kesää 2021 polkuopintojen hakutilastot ilmoitetaan taulukkomuodossa alla.

Haku syksy 2020

Hakukohde Hakijamäärä Aloituspaikat
Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology 19 10
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 66 8
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 49 10
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Turku 146 7
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 91 17
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 95 22
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 288 10
Terveydenhoitaja (AMK) 80 8
Toimintaterapeutti (AMK) 139 10
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuoto 21 5
Insinööri (AMK), konetekniikka 23 15
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, Salo 116 10
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntijuus 13 5
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen asiantuntijuus 12 5
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 40 5
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen 17 5
Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka 1 5
Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT 0 5
Tradenomi (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT 4 3
Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen 23 5
Master of Business Administration, Business Management 18 5
Master of Business Administration, Sales Management 3 5

Haku kevät 2020

Hakukohde Hakijamäärä Aloituspaikat
Bachelor of Business Administration, International Business 85 10
Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology 40 5
Bioanalyytikko (AMK) 74 13
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 134 8
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 214 10
Hammasteknikko (AMK) 75 10
Kätilö (AMK) 83 8
Röntgenhoitaja (AMK) 88 7
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 56 10
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 156 17
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, Salo 114 7
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 130 5
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Turku 156 20
Sosionomi (AMK), monimuoto, Salo 165 10
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 339 7
Suuhygienisti (AMK) 103 10
Toimintaterapeutti (AMK) 123 8
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 15 10
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka 24 10
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka 34 10
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuoto 24 10
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 26 15
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto 46 5
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuoto 82 20
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 43 10
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 84 35
Insinööri (AMK), tuotantotalous 44 12
Rakennusmestari (AMK) 30 10
Medianomi (AMK), journalismi 34 4
Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu 51 4
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Turku 146 30
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, Turku 174 20
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka 32 10
Tradenomi (AMK), myyntityö 65 10
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 52 13
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta 38 5
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut 65 10
Tradenomi (AMK), taloushallinto 107 10
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus 11 5
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntijuus 8 5
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen 18 5
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia 23 2
Insinööri YAMK, hajautettu energiantuotanto 2 5
Insinööri YAMK, rakentaminen 6 5
Insinööri YAMK, teknologiaosaamisen johtaminen 5 3
Insinööri YAMK, terveysteknologia 2 3
Tradenomi YAMK, liiketoiminnan kehittäminen 36 5
Tradenomi YAMK, SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen 14 5
Tradenomi YAMK, teknologiaosaamisen johtaminen 5 2
Master of Business Administration, Service Design 11 5

Syksy 2019

Hakukohde Hakijamäärä Aloituspaikat
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto (Salo) 106 15
Insinööri (AMK), konetekniikka 21 30
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 100 8
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto 131 30
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 45 10
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Turku) 90 17
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto (Turku) 132 7
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (Turku) 101 20
Sosionomi (AMK), monimuoto (Turku) 190 10
Terveydenhoitaja (AMK) 68 8
Sosiaali- ja terveysalan YAMK, kliininen asiantuntijuus 4 5
Sosiaali- ja terveysalan YAMK, gerontologinen asiantuntijuus 5 5
Sosiaali- ja terveysalan YAMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 23 5
Sosiaali- ja terveysalan YAMK, terveyden edistäminen 6 5
Insinööri YAMK, kone- ja meritekniikka 1 5
Insinööri YAMK, ohjelmistotekniikka ja ICT 3 3
Tradenomi YAMK, ohjelmistotekniikka ja ICT 2 2
Tradenomi YAMK, projektijohtaminen 22 5
Master of Business Administration, Sales Management 6 5
Master of Business Administration, Business Management 15 5

 

Haku kevät 2019

Hakukohde Hakijamäärä Aloituspaikat
Bachelor of Business Administration, International Business 59 9
Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology 31 15
Bioanalyytikko (AMK) 29 13
Ensihoitaja (AMK), monimuoto 100 2
Fysioterapeutti (AMK) 127 10
Hammasteknikko (AMK) 42 5
Kätilö (AMK) 50 5
Röntgenhoitaja (AMK) 43 5
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 27 10
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Turku) 79 14
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (maahanmuuttajille) 28 13
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (Turku) 101 10
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 202 5
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (Salo) 113 5
Suuhygienisti (AMK) 46 7
Toimintaterapeutti (AMK) 68 4
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 7 8
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka 7 6
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka 5 6
Insinööri (AMK), kemiantekniikka 7 5
Insinööri (AMK), kone- ja rakennustekniikka 52 25
Insinööri (AMK), konetekniikka 11 8
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 22 6
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 38 25
Insinööri (AMK), tuotantotalous 14 12
Rakennusmestari (AMK) 14 5
Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu 27 2
Medianomi (AMK), journalismi 25 2
Tradenomi (AMK), liiketalous - kirjastoala, monimuoto (Turku) 26 20
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (Turku) 99 30
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka 16 10
Tradenomi (AMK), mediatuotanto 51 5
Tradenomi (AMK), myyntityö 33 10
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 35 8
Insinööri YAMK, teknologiaosaamisen johtaminen 10 6
Insinööri YAMK, terveysteknologia 1 5
Insinööri YAMK, kemiantekniikka ja bioteknologia 1 5
Tradenomi YAMK, liiketoiminnan kehittäminen 36 7
Sosiaali- ja terveysalan YAMK 20 10
Master of Business Administration, Leadership and Service Design 12 5
Master of Business Administration, Professional Sales Management 4 5
Master of Engineering, Marine Technology 5 5

 

Haku syksy 2018

Hakukohde Hakijamäärä Aloituspaikat
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 67 5
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 32 6
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Turku) 64 10
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (maahanmuuttajille) 36 10
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (Turku) 82 10
Insinööri (AMK), konetekniikka 20 8
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus (Salo) 83 10
Insinööri YAMK, projektijohtaminen 5 5
Tradenomi YAMK, projektijohtaminen 21 5
Sosiaali- ja terveysalan YAMK 12 10
Master of Business Administration, Business Management 5 5

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus ja verkkototeutus

Polkuopinnot voivat olla joko päivä-, monimuoto- tai verkkototeutuksia. Näet Opintopolun hakukohteen tiedoista, miten opetus toteutetaan. AMK-polkuopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä ja Master School -polkuopinnot noin 30 opintopistettä.

 • Päivätoteutukset: Suurin osa polkuopintojen aloista on päivätoteutuksia. Päivätoteutuksen ryhmien mukana opiskelu tapahtuu arkipäivisin klo 8-16 välillä. Lähiopetusta on tyypillisesti 3-4 arkipäivänä viikossa, mutta määrä vaihtelee koulutuksittain. Opiskelu koostuu myös aikataulutetusta projekti- ja ryhmätyöstä sekä itsenäisestä opiskelusta. Opiskeluun on varattava viikossa noin 40 tuntia aikaa. Huomioithan, että opintojen suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista lähiopetukseen.
   
 • Monimuotototeutukset: Monimuotoryhmät opiskelevat joko muutamana arki-iltana viikossa tai 1-2 arkipäivänä viikossa/kuukaudessa alasta riippuen. Opiskelu koostuu pääasiallisesti itsenäisestä opiskelusta, ja sisältää myös aikataulutettuja projekti- ja ryhmätöitä lähiopetuksen ulkopuolella.Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työn ohella. Opiskeluun on varattava viikossa noin 40 tuntia aikaa. Monimuotototeutukset ovat päätoimista opiskelua.
   
 • Verkko-opinnot: Verkkototeutuksessa opinnot toteutetaan kokonaan verkossa lukuun ottamatta harjoittelua ja opintojen alussa olevaa orientaatiota. Opinnot koostuvat pääasiallisesti itsenäisestä opiskelusta, mutta ne sisältävät myös ohjattua opiskelua sekä ryhmätyöskentelyä. Opinnoissa on viikoittaisia aikataulutettuja ryhmätapaamisia verkkoympäristössä, joissa on osallistumisvelvollisuus. Verkkototeutukset ovat päätoimista opiskelua. Opiskeluun on varattava viikossa noin 40 tuntia aikaa.

Polkuopinnot eivät ole vapaamuotoisempi tapa suorittaa opintoja vaan läsnäolovaatimus on sama kuin tutkinto-opinnoissa. Opintoja ei voi siis suorittaa etänä muutoin kuin verkko-opinnoiksi määritellyissä hakukohteissa.

Master Schoolin polkuopinnot

Polkuopintoja voi suorittaa myös Turun AMK:n Master Schoolissa eli ylempi AMK opinnoissa. Opintoja on tarjolla sekä suomenkielisissä että englanninkielisissä koulutuksissa. Ylempi AMK opinnot on suunniteltu työelämässä oleville ja työn ohella suoritettaviksi.

Opinnot käynnistyvät läsnäolopakollisilla lähiopetuspäivillä. Tämän jälkeen opinnoissa lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-3 peräkkäisenä päivänä kuukaudessa, ja lähiopetuksessa on läsnäolopakko. Lähiopetuksen ajankohdat ilmoitetaan elokuussa ja joulukuussa. Itsenäisellä opiskelulla on ylempi AMK opinnoissa merkittävä rooli.

Hakukelpoisuus edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jonka tarkempi määrittely löytyy hakukohteittain Opintopolusta. Hakukelpoisuuteen ei vaadita työkokemusta, mutta soveltuvan vähintään 24 kuukauden työkokemusedellytyksen tulee täyttyä hakiessa tutkinto-opiskeluoikeutta tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Polkuopinnot ovatkin oivallinen tapa aloittaa ylempi AMK opiskelu kerryttäen samalla tutkinto-opintoihin vaadittua työkokemusta.

Ylempi AMK opintojen suorituksissa opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää työelämäkokemustaan. Työelämässä mukana oleminen ei ole kuitenkaan edellytys opintoihin hakemiselle ja valituksi tulemiselle.

Työharjoittelu ja verkko-opinnot CampusOnlinessa

Polkuopiskelija voi suorittaa ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluvan työharjoittelun. Polkuopinnoissa työharjoittelua ei ole mahdollista korvata aiemmalla työkokemuksella.

Polkuopiskelija voi suorittaa myös maksuttomasti verkkokursseja CampusOnlinessa , jonka tarjonta kattaa satoja opintojaksoja eri ammattikorkeakouluista. CampusOnlinen suorituksia on tietyin edellytyksin mahdollista sisällyttää väylähaun opintopistekertymään.

Opintomaksut ja opiskelijaetuudet

Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinnoista peritään 200 € lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi lukukautta, eli polkuopintojen kokonaishinta on 400€. Lukukausimaksu peritään lukukausittain. 

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu useimpiin opiskelijaetuuksiin, kuten KELA:n opintotukeen, opiskelijaterveydenhuoltoon tai VR:n ja Matkahuollon opiskelijahintoihin. Pohdi siis tarkasti jo ennen hakemista, miten rahoitat polkuopintosi.

Katso lisätietoja polkuopiskelijoiden etuuksista uusien avoimen AMK:n opiskelijoiden verkkosivuilta: Polkuopiskelijan etuudet ja oikeudet

Polkuopinnot TE-toimiston asiakkaana

Työttömyysetuudella opiskelemiseen liittyvät kysymykset on suunnattava TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Jos olet TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas, olethan yhteydessä asiaasi hoitavaan toimistoon jo ennen polkuopintoihin hakemista.

TE-toimiston TEM621 -lomakkeen voit pyytää avoimen AMK:n toimistosta suoraan. Muut täytettävät lomakkeet sinun tulee toimittaa esitäytettynä sähköpostitse avoimelle AMK:lle. Huomaathan, että TE-toimiston tai kuntakokeilun lomakkeet voidaan täyttää vasta, kun olet tullut hyväksytyksi opintoihin.

Avoimesta AMK:sta voit pyytää myös opiskelutodistuksen. Opiskelutodistus on mahdollista lähettää vasta, kun uudet opiskelijat on kirjattu opiskelijatietojärjestelmään.

Pyynnöt opiskelutodistuksesta tai TEM621 -lomakkeesta ja muut TE-toimiston tai kuntakokeilun lomakkeet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@turkuamk.fi.

Huomioithan, että pyyntöjen käsittelyssä on viivettä ruuhka-aikoina elokuussa ja tammikuussa. Ethän lähetä lomaketta useampaan kertaan.

Turun ammattikorkeakoululla on lain mukaan velvollisuus vastata viranomaisen tietopyyntöihin esimerkiksi opintojasi koskien. Lomakkeet, opiskelutodistukset ja opintosuoritusotteet toimitetaan lähtökohtaisesti opiskelijalle sähköisesti. Poikkeuksellisesti syksyllä 2020 ja tämän jälkeen opintonsa aloittavien opiskelijoiden TE-toimiston lomakkeet toimitamme suoraan TE-toimistoon. Ilmoitathan siis pyyntösi yhteydessä TE-toimiston sähköpostiosoitteen, johon toivot täytetyn lomakkeen toimitettavaksi.

Avoin AMK merkitsee lähtökohtaisesti polkuopintojen laajuudeksi 60 opintopistettä, ja opinnot ovat päätoimisia. Jos aiot suorittaa opintoja sivutoimisesti työnhaun ohessa, ilmoita siitä pyytäessäsi avoimelta AMK:lta selvitystä opintojesi laajuudesta. Merkitsemme lomakkeelle tällöin opintojen laajuudeksi 35 opintopistettä. Sivutoimisiksi opintonsa ilmoittanut opiskelija huolehtii itse, ettei suorita opintoja sivutoimisuuden rajaa ylittävää määrä.

Polkuopintopaikan peruuttaminen

Jos sinulle tarjotaan Opintoplolussa polkuopintopaikkaa ja otat sen vastaan, sitoudut maksamaanavoimen AMK:n lukukausimaksun. Vältyt lukukausimaksulta, kun hylkäät sinulle tarjotun opintopaikan Opintopolussa ilmoitettuun paikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen maksuton peruutus on mahdollista ainoastaan avoimelle AMK:lle toimitetulla lääkärintodistuksella pitkäaikaisesta sairastumisesta. Sairastumisen tulee estää opintoihin osallistuminen merkittävästi.

TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta maksuttomaan peruutukseen. Olethan yhteydessä TE-toimistoon ennen polkuopintoihin hakemista selvittääksesi mahdollisuutesi opiskella.

Tarkemmat ohjeet polkuopintojen lopettamiseen löydät uuden avoimen AMK:n opiskelijan ohjeista: Avoimen AMK:n opintojen lopettaminen . Linkin takaa löydät myös tarkemmat peruutusehtomme.

Avoimen väylän haut: mitä polkuopintojen suorittamisen jälkeen?

Avoimen väylän haku on polkuopiskelijan reitti tutkinto-opiskelijaksi. Haku AMK-kohteisiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa (marras- ja toukokuussa). Master School -haku on jatkuva lukuunottamatta joulukuuta ja kesä-elokuuta.

Katso lisätietoja avoimen väylän hauista täältä:

Jos haluat hakea avoimen väylän haussa Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritetuilla opinnoilla muuhun ammattikorkeakouluun, varmistathan hakukelpoisuusvaatimukset kyseisestä ammattikorkeakoulusta.