Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.8.2021
muotoilija

JOO-opinnot Turun ammattikorkeakoulussa

Turun yliopiston, Åbo Akademin, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkinto- ja vaihto-opiskelijat voivat hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä JOO-opintoja Turun ammattikorkeakoulussa (JOO = joustava opinto-oikeus).

JOO-opintoja suorittavat opiskelijat osallistuvat opintojaksojen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa. JOO-opintoja suorittamalla ei voi saada tutkintoa Turun ammattikorkeakoulusta.

Vain yliopistoon / ammattikorkeakouluun läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi osallistua opetukseen tai kuulusteluihin. JOO-opinnot tulee voida liittää opiskelijan tutkintoon, joten niitä ei voi suorittaa enää valmistumisen jälkeen. Oikeutta JOO-opintoihin ei myönnetä opiskelijalle, jolla on ennestään tutkinnon suoritusoikeus Turun ammattikorkeakoulussa ja jonka opinnot ko. tutkintoon ovat kesken.

Voit tutustua opintotarjontaamme opinto-oppaasta.

Opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa eivät kuulu JOO-sopimuksen piiriin. Opintotukea haetaan oman kotiyliopiston/kotiammattikorkeakoulun kautta hakijan alkuperäiseen tutkintoon. JOO-opintoja suorittava ei voi liittyä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaan.

Huom! Ohjeet Turun AMK:n opiskelijoille löytyvät Messistä (Opiskelu > Opiskelu ammattikorkeakoulussa > Opintomahdollisuudet ja HOPS > Joo-opinnot).  

Päätös opinto-oikeudesta ja ilmoittautuminen

Opinto-oikeuden JOO-opintoihin Turun ammattikorkeakoulussa myöntää hakemuksen perusteella kyseisen koulutuksen KT-päällikkö. Tieto päätöksestä ja ilmoittautumisohjeet toimitetaan opiskelijalle lomakkeessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Opiskeluoikeus koskee vain niitä opintoja, joihin opinto-oikeus on saatu. 

Opintojen suorittamisoikeus astuu voimaan silloin, kun Turun ammattikorkeakoulu on myöntänyt opinto-oikeuden opiskelijan kotiyliopiston/kotiammattikorkeakoulun puoltamille opinnoille. Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä mainitun ajan (enintään 2 vuotta) tai enintään niin kauan kuin opiskelijalla on tutkinto-opiskeluoikeus kotiyliopistossaan / kotiammattikorkeakoulussaan.

Virallinen opintosuoritusote

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiammattikorkeakoulun/ yliopiston opintosuoritusrekisteriin merkitsemistä varten on opiskelijan vastuulla.

Puro-palvelu

Puro- palvelusta korkeakouluopiskelijat voivat tarkistaa omat suoritus-ja tutkintotietonsa. Tiedot haetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA).  Puro-palvelussa opiskelija voi tarkastella opintosuorituksiaan ja lähettää ne palvelun kautta kotikorkeakoulun opintorekisteriin merkittäväksi.

Opintosuorituksia voivat hakea ja lähettää tällä hetkellä seuraavissa yhteistyökorkeakouluissa opiskelevat:

  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi
  • Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK)
  • Yrkeshögskolan Novia


Diakissa opiskelevien tulee pyytää paperinen opintosuoritusote JOO-opintojen päätyttyä Turun AMK:n avoimen ammattikorkeakoulun toimistosta.  (ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku)

Ohjeet Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Humanistisen ammattikorkekoulun opiskelijoille

Haku Turun Yliopiston, Åbo Akademin ja Humakin opiskelijoille tapahtuu sähköisesti osoitteessa:https://haku.joopas.fi/ Liitä hakemukseen opintosuoritusote. Korkeakoulu päättää tapauskohtaisesti, mitä opintoja se puoltaa.

Ohjeet Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian opiskelijoille

Hae opintoihin vähintään kuusi viikkoa ennen opintojen alkamista. Huomioi aikataulussa loma-ajat: hakemuksia ei käsitellä 1.6.–31.8. välisenä aikana.

Liitä hakemukseen opintosuoritusote. Pyydä opinto-oikeuden hyväksymistä varten hakulomakkeeseen varattuun tilaan oman kotiammattikorkeakoulusi puolto. Ammattikorkeakoulut päättävät tapauskohtaisesti, mitä opintoja ne puoltavat.

  • Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat toimittavat hakemukset oman opiskelupaikkansa opintotoimistoon, josta hakemus menee omalle opinto-ohjaajalle puollettavaksi. Opinto-ohjaaja toimittaa puolletun hakemuksen eteenpäin Turun toimipisteeseen.
  • Yrkeshögskolan Novian opiskelijat toimittavat hakemukset opintopäällikölleen puollettavaksi ja sen jälkeen Yrkeshögskolan Novian Turun kampuksen opintotoimistoon (Nunnankatu 4, 20700 Turku).