Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2024
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus

Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus

Bioanalyytikko työskentelee yleensä laboratoriohoitajana terveydenhuollon laboratoriossa. Hän ottaa potilailta verikokeita, ohjaa potilaita verikokeisiin valmistautumisessa ja tutkii erilaisia laboratorionäytteitä. Bioanalyytikko on näytteenoton ja kliinisen laboratoriotyön asiantuntija. Hän toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa tuottamalla potilaan hoidon edellyttämiä laboratoriotutkimuksia.

Bioanalyytikon ammatti on monipuolinen. Voit työskennellä useilla erikoisaloilla esim. kliininen kemia, hematologia, vierianalytiikka, mikrobiologia, histologia ja sytologia, fysiologia ja neurofysiologia, patologia tai genetiikka. Työtehtävät painottuvat erikoisalan mukaan käsin tehtäviin tutkimuksiin, potilaan elintoimintojen mittaamiseen tai automaatiolaitetyöskentelyyn.

Minustako bioanalyytikko?

Bioanalyytikkona toimiminen edellyttää vastuullisuutta, huolellisuutta, tarkkuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Terveydenhuollon laboratorioteknologia uudistuu nopeasti ja vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä. Bioanalyytikon työssä tarvitaan vahvaa luonnontieteellistä ja laboratoriolääketieteellistä osaamista. Bioanalyytikolta vaaditaan normaalia näkökykyä (värinäkö, yksityiskohtien erottaminen, stereonäkö).

Bioanalytiikan opinnot Turun AMK:ssa

Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksessa opiskelet moderneissa tiloissa Turun terveysosaamisen ytimessä Kupittaan kampuksella. Oppimisympäristönä toimii ajanmukaisilla laitteilla ja välineillä varustettu bioanalyytikkokoulutuksen palvelulaboratorio. Omassa laboratoriossamme opitaan alan keskeisiä taitoja tuottamalla näytteenotto- ja analyysipalveluja erilaisille asiakasryhmille.

Koulutuksessa opiskelet kliinisessä laboratoriotyössä tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten näytteenottoa ja asiakaspalvelua sekä näytteiden käsittelyä ja tutkimista. Opinnoissa perehdyt esimerkiksi ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan, erilaisten laboratoriotutkimusten merkitykseen sairauksien diagnostiikassa ja potilaan hoidon seurannassa sekä laboratoriotutkimusten laatuun ja luotettavuuteen. Teoriaopinnot sisältävät lähiopetusta ja ohjausta sekä itsenäistä työskentelyä mm. verkko-oppimisympäristöissä ja erikokoisissa ryhmissä.

Bioanalytiikan opinnot sisältävät työelämäharjoittelua esimerkiksi terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa tai yliopistojen tutkimusryhmissä. Harjoittelujaksojen aikana rakennat paitsi tiedollista ja taidollista osaamista, myös verkostoidut tulevien työnantajiesi ja kollegoidesi kanssa.

Opintojen rakenne

Bioanalyytikkokoulutuksessa opintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoitteluista, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista:

Ydinosaaminen 170 op

  • perusopinnot
  • ammattiopinnot ja niihin liittyvät käytännön harjoitukset
  • harjoittelu työelämäympäristössä 45 op (sis. omassa palvelulaboratoriossamme toteutuvaa harjoittelua 10 op)

Laajentava osaaminen 40 op

  • asiantuntijana terveysalan toimintaympäristöissä 10 op
  • opinnäytetyö 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot 15 op

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • syksyn yhteishaku 28.8.–11.9.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.