Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.2.2022
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta

Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta

Digitaalisen liiketoiminnan tradenomi on tulevaisuuden ammattilainen

Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto, vaan kaikilla toimialoilla kriittinen menestystekijä, kun yritys vastaa kilpailuun ja asiakkaiden odotuksiin. Digitaalisuus vaikuttaa kaikkiin toimialoihin, yrityksiin, arvoketjuihin ja prosesseihin. Miten yritykset saavat meneillään olevasta murroksesta suurimman hyödyn? Mitä tapahtuu, kun älykkäät tuotteet ja palvelut kytketään verkkoon? Miten yritys voi hyödyntää pilvipalveluja, big dataa ja analytiikkaa myynnissä ja markkinoinnissa? Tunnetko sinä teknologioiden tuomia liiketoimintamahdollisuuksia? Oletko valmis kohtaamaan digitaalisuuden murroksen?

Turun ammattikorkeakoulun Salon IoT Campuksen liiketalouden tradenomikoulutuksesta valmistuu digitaalisen liiketoiminnan osaajia, jotka tunnistavat teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet, tuotteistavat yrityksen palveluja ja toimivat kansainvälisessä asiakasrajapinnassa. Jos olet kiinnostunut digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja myymisestä kansainvälisessä ympäristössä, on tämä koulutus sinua varten. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta digitaalisuudesta tai teknologioista, kunhan olet kiinnostunut aiheesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Kansainvälisiä, työlämälähtöisiä opintoja innostavassa ympäristössä

Meillä opiskelet työelämälähtöisesti nykyaikaisin oppimismenetelmin. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti niin, että se sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja mahdollisia yhteisiä opintojaksoja monimuoto-opiskelijoiden sekä yhteistyöprojekteja insinööriopiskelijoiden kanssa. 

Pienimmätkin digitaalista liiketoimintaa harjoittavat yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, niin myös sinä. Haluat edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja olet valmis toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Aina ei ole mahdollista matkustaa tapaamaan asiakkaita tai yhteistyökumppaneita paikan päälle, joten osaat myös toimia virtuaalisessa ympäristössä ja käyttää sähköisiä viestintätyökaluja. Kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi koulutukseen kuuluu vähintään neljän kuukauden pituinen vaihto-opiskelujakso ulkomailla. 

Opiskellessasi Salo IoT Campuksella olet siellä, missä tapahtuu. Ainutlaatuinen Salo IoT Campus muodostaa yritysten, tutkijoiden ja oppilaitosten yhteisön, joka rakentaa älykkäämmän tulevaisuuden teknologioita saman katon alla. Se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet yhteistyöhön alan yritysten kanssa ja omien ammatillisten verkostojen laajentamiseen. Monipuolinen yhteistyö ja asiakasprojektit yritysten kanssa sekä yhteiset tapahtumat Salo IoT Campuksella ovat olennainen osa opintoja ja luovat hyvät edellytykset työllistymiselle tai omalle yritystoiminnalle. 

Keskeisinä teemoina digitaalinen liiketoiminta, teknologioiden mahdollisuudet ja digitaalisten tuotteiden ja palveluiden myynti

Opintojen alussa keskityt yritystoiminnan ja digitalisaation perusteisiin ja peruskäsitteisiin, tuotteistamiseen sekä tiimityötaitojen kehittämiseen. Oppimista tukevat todelliset pienimuotoiset asiakasprojektit sekä ammattikorkeakoululähtöiset caset ja toimeksiannot. Koulutuksen kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana kehität omaa osaamistasi ja opintojen sisällöt ovat kaikille yhteisiä.

Opintojen edetessä ymmärrät, miten verkkoon kytketyt tuotteet ja palvelut muuttavat liiketoiminnan pelikenttää ja miten digitaalisia palveluita kehitetään, markkinoidaan ja myydään. Löydät liiketoiminnan muutoksessa tapahtuvia kehityskohteita ja tunnistat teknologioiden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ja hyödyt.

 

TradenomiAMK_liiketalous_paivatoteutus_Salo_koulutuksensisalto_2019.jpg
Opintojen rakenne (klikkaa kuva suuremmaksi)

 

Kolmannesta lukuvuodesta eteenpäin sinulla on enemmän valinnaisuutta ja voit lähteä soveltamaan opittua tietoa laajemmin käytäntöön muun muassa harjoittelun ja projektien kautta. Opintojesi keskeiset teemat ovat digitaalinen liiketoiminta, teknologioiden mahdollisuudet, digitaalisten tuotteiden ja palvelujen myynti sekä kansainvälisyys, joiden painotusta opinnoissa voit vahvistaa omien tavoitteidesi mukaisesti.

Opintoihin kuuluu lisäksi harjoittelua, vaihto-opiskelujakso sekä portfoliomuotoinen opinnäytetyö. Harjoittelu toteutetaan joustavasti kolmannesta opiskeluvuodesta eteenpäin. Kolmanteen opiskeluvuoteen sijoittuu myös vähintään neljän kuukauden vaihto-opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla. Portfolio-opinnäytetyötä lähdet työstämään jo ensimmäisen lukuvuoden aikana. Portfolio-opinnäytetyössä keräät opintojaksoilla, yritysprojekteissa, harjoittelun sekä opiskelijavaihdon yhteydessä tehtyjä tuotoksia yhteen ja syvennät niiden pohjalta asiantuntijuuttasi valitsemallasi aihealueella.

 

Millaista on opiskelijan arki?

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Uusimmalla kaudella pääset tutustumaan digitaalista liiketoimintaa opiskelevan Mikaelin arkeen. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • seuraava hakuaika ei tiedossa

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.