Sivu päivitetty 19.12.2017
Insinööri (AMK): insinööristä insinööriksi (AMK) -työvoima- / muuntokoulutus

Insinööri (AMK): insinööristä insinööriksi (AMK) -työvoima- / muuntokoulutus

Varsinais-Suomen vientivetoisen positiivisen rakennemuutoksen alueella on lähivuosina huomattava tekniikan alan rekrytointitarve. Varovaisten arvioiden perusteella meriklusterin, autoteollisuuden, rakennusteollisuuden, tietotekniikan ja muiden teollisten alojen rekrytointitarve tulee johtamaan tarpeeseen tuottaa alueelle yli 750 – 1000 uutta insinööriä. 

Insinööristä insinööriksi (AMK) -työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle työnhakijalle, jolla on insinööritutkinto. Hakukelpoisia ovat sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet insinööri- tai insinööri (AMK) -tutkinnon sekä soveltuvin osin sellaiset henkilöt, joilla on insinööri-opinnoista loppututkinto saamatta, mutta suurin osa opinnoista suoritettu. 

Koulutuksessa saat valmiudet muuntaa insinööriosaamistasi sellaisille koulutusaloille, joilla varsinaissuomalaisilla työmarkkinoilla arvioidaan olevan suurta kysyntää lähivuosien aikana. Muuntokoulutuksessa laajennat osaamistasi valintasi mukaan joko ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaan, energia- ja ympäristötekniikkaan tai konetekniikkaan. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä. 

Koulutuksen sisältö

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Muuntokoulutukseen valittavat henkilöt saavat aiemmista opinnoistaan hyväksilukuja, ja siten koulutuksen kesto on 1,5 vuotta. Koulutus suoritetaan nopeutetussa tahdissa, ja myös kesällä on opintoja (ainoastaan heinäkuussa on lomaa). Opinnot alkavat 11.12.2017 ja opiskelu on päiväopiskelua. 

Opinnot sisältävät valitun erikoistumisalan ammattiopintoja 70 op sekä opinnäytetyön, jonka laajuus on 25 op. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa täsmennetään hyväksilukujen jälkeen suoritettavaksi jäävien opintojen määrä. 

Ammattiopinnoissa voit erikoistua jollekin seuraavista aloista:

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan erikoistumisalalla voit suunnata opintojasi autotekniikkaan, käyttöpainotteiseen ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaan sekä kuljetustekniikkaan (logistiikka). Autotekniikan tavoitteena on antaa perustiedot auton rakenteiden ja laitteiden toiminnasta, suunnittelusta ja korjauksesta. Käyttöpainotteinen vaihtoehto painottaa katsastusta sekä ajoneuvokaluston ylläpitoa suunnittelun asemesta. Kuljetustekniikan (logistiikan) moduulikokonaisuus antaa mahdollisuuden perehtyä erityisesti lähi- ja kaukokuljetusten eri muotoihin sekä kuljetusten ja jakelun suunnitteluun. Opiskelijat saavat valmiudet kuljetusten suunnitteluun ja johtamiseen sekä kuljetuskaluston valintaan ja hallintaan.

Energia- ja ympäristötekniikan erikoistumisalalla voit suunnata opintojasi energiatekniikkaan, resurssitehokkuuteen ja/tai vesiteknologiaan. Voit valita opintoja liittyen mm. energian tehokkaaseen tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Resurssitehokkuus keskittyy materiaali-, henkilö- ja talousresurssien sekä teollisuuden sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Vesiteknologiat ovat menetelmiä ja tekniikoita, joilla voidaan mitata ja seurata veden ominaisuuksia, suojella vesistöjä, sekä käsitellä yhdyskunnan ja teollisuuden vesiä. 

Kone- ja meritekniikan erikoistumisalalla voit suunnata opintojasi mm. tuotantotekniikkaan, tuotekehitykseen, meritekniikkaan, kulkuneuvo- ja energiateknologiaan tai koneautomaatiotekniikkaan. Aihealueita ovat muun muassa FM-järjestelmät, CNC-koneet, lasertekniikka, konepaja-automaatio, robotiikka, 3D-suunnittelu, simulointi, tuotetiedon hallinta (PDM/PLM), laivanrakennus, off-shore- ja telakkatekniikka, voimalaitostekniikka, uusiutuvat energialähteet, diesel- ja kaasumoottorit sekä lämpö- ja jäähdytystekniikka.  

Ammattiopinnot suoritetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) mukaisesti ja osan niistä voit suorittaa yritysten tehtävissä. Koulutus ei kuitenkaan ole rekrytointikoulutusta ja opiskelijalle ei taata työssäoppimispaikkaa.

Yritysyhteistyö on keskeinen tavoite osana koulutuksen rakennetta ja työllistymisen mahdollistajana. Koulutus toteutetaan yhteistyössä alueen yritysten, kuten Meyer Turku ja Elomatic, kanssa.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm. 

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

 

Miten koulutukseen haetaan?

Haku koulutukseen on päättynyt. 

 

TE-palvelut

Koulutus toteutetaan yhteistyössä TE-palveluiden kanssa ja koulutuksen rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.