Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.11.2019
Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK), älykäs rakentaminen -muuntokoulutus

Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK), älykäs rakentaminen -muuntokoulutus

Älykkään rakentamisen koulutuksella edistetään korkean osaamisen työvoiman saatavuutta ja laajentamista rakennusalan yritysten tarpeisiin.  Koulutuksessa opiskellaan oman tutkintoalan ammattiaineiden ohella uusinta soveltavaa ICT-teknologiaa, kuten tietomallinnusta (BIM). Opinnot alkavat 3.6.2019 ja koulutus toteutuu päiväopiskeluna. 

Muuntokoulutus on tarkoitettu tekniikan alan osaajille, joilla on taustalla esim. toisen alan insinööri (AMK) -tutkinto, opistoasteen insinööritutkinto, soveltuva teknikon tutkinto tai muu soveltuva koulutus sekä riittävä osaaminen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuusehdot Opintopolusta.) 

Insinööri (AMK) tai Rakennusmestari (AMK)

Koulutus sisältää kaksi tutkintovaihtoehtoa: 

 • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Rakennusmestari (AMK)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri (AMK) -koulutuksesta valmistuu ammattitaitoisia tekijöitä yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteutuksen, talonrakennustekniikan rakennesuunnittelun ja toteutuksen sekä kiinteistöjen korjauksen ja ylläpidon tehtäviin. Valmistuvien insinöörien vahvuuksia ovat monipuolisen infratekniikan, talonrakennustekniikan, korjausrakentamisen ja kiinteistöjohtamisen teorian ja käytännön perusosaamisen lisäksi projekti- ja laatuosaaminen.

Rakennusmestari (AMK) -tutkinnon tavoitteena on kouluttaa rakennusalalle motivoituneita, rakennusalan osaavia ja kustannustietoisia rakennusmestareita käytännön rakennusalan työnjohtotehtäviin. Tavoitteena on lisäksi perehdyttää opiskelija käytännön tuotantotoiminnan esimies-, suunnittelu-, organisointi-, laadunohjaus- ja kehittämistehtäviin yhteistyössä alan yritysten kanssa. Panostamme erityisesti uusimpien tietomallinnus-, aikataulu- ja kustannuslaskennan ohjelmistojen käyttövalmiuksiin.

Rakennusmestarin AMK-tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopisteen ja insinöörin AMK-tutkinto 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Koulutus kestää 1,5 vuotta opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen koulutuksen osa-alueilla ja räätälöidään näistä henkilökohtaisesti kullekin opiskelijalle soveltuva kokonaisuus.

Koulutuksen sisältö

Älykkään rakentamisen muuntokoulutuksen opinnot rakentuvat seuraavista osista henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti: 

 • perusopinnot (alan perusopinnot, kieli- ja viestintäopinnot) (lähtökohtaisesti hyväksiluetaan aiemmista opinnoista)
 • ammattiopinnot
 • vapaasti valittavat opinnot (lähtökohtaisesti hyväksiluetaan aiemmista opinnoista)
 • projektityöt
 • työharjoittelut (toteutetaan rakennusalan yrityksissä)
 • opinnäytetyö

Koulutus toteutetaan erilaisilla opiskelijan henkilökohtaiseen oppimiseen kytkeytyvillä toimintamalleilla käyttäen mm. verkkopohjaisia oppimisalustoja. Läsnäoloa vaativa lähiopetus järjestetään Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Turussa ja opetukseen liittyvä laboratoriokoulutus, mm. betoni- ja maaperälaboratorioharjoitukset, toteutetaan ajanmukaisissa tiloissa. Koulutukseen liittyvät työelämän harjoittelujaksot sijoittuvat ensisijaisesti Lounais-Suomen alueelle. 

Opiskelija suuntautuu opinnoissaan haluamalleen erikoistumisalalle. Tutkintokohtaiset erikoistumisalat ovat seuraavat:

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

 • Rakennesuunnittelu
 • Infrarakentaminen
 • Korjausrakentaminen

Rakennusmestari (AMK)

 • Painotus talonrakentamiseen
 • Painotus infrarakentamiseen

Yritysyhteistyö on keskeinen tavoite osana koulutuksen rakennetta ja työllistymisen mahdollistajana. Opintoihin kuuluvia pakollisia opintosuorituksia, kuten projektityöt ja harjoittelut, voi suorittaa mm. seuraaville yrityksille: 

 • Hartela
 • Jatke Länsi-Suomi Oy
 • Metsämäen Rakennus Oy
 • Nostopalvelu Simola Oy
 • Peab Oy
 • Portaala Oy
 • Pöytyän Rakennus Oy
 • Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy
 • Rakennustoimisto Laamo Oy
 • Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy
 • Rakennustoimisto Lundén
 • Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • RC-Infra Oy
 • SG-Rakentajat Oy
 • Sitowise Oy
 • SRV Rakennus Oy (Lounais-Suomi)
 • Suunnittelulinja Finland Oy
 • Voivala Yhtiöt Oy
 • YIT Talo Oy Turku / Toimitilarakentaminen

 

Haku koulutukseen on päättynyt. 

 

---

Turun AMK on saanut koulutuksen toteutukseen avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.