Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.3.2021
Insinööri (ylempi AMK), hajautettu energiantuotanto

Insinööri (ylempi AMK), hajautettu energiantuotanto

Hajautetun energiantuotannon Master-koulutus on suunnattu ensisijaisesti työelämässä toimiville insinööreille (AMK). Koulutuksessa keskitytään ammattialan osaamisen syventämiseen ja teknologiaorganisaation johtamiseen. Tämä YAMK-koulutus antaa vankan pohjan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen ja tukee uralla etenemistä entistä haastavampiin tehtäviin.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on insinööreille suunnattu työelämälähtöinen koulutusohjelma. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto tai vastaavan alan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinnot. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa. 

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja verkostoitumisen. Koulutuksella on laaja ja tiivis kansainvälinen yhteistyö osaamisalueilla, joita ovat kiertotalous, uudet materiaalit ja prosessit, uusi energia, vesi- ja ympäristötekniikka. Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa.

Osaamista vaativiin ja muuttuviin toimintaympäristöihin

Koulutuksen laajuus on 60 op ja sen suunniteltu kesto on työn ohessa suoritettuna 1,5 vuotta. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö.

Opinnot koostuvat syventävistä opinnoista (20 op), vapaasti valittavista opinnoista (10 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Syventävät opinnot liittyvät tutkimusryhmien osaamisalueisiin, jonka painopisteinä ovat kestävä energiatuotanto, hajautetut energiajärjestelmät ja älykäs sähköverkko. Koulutuksen tavoitteena on

  • parantaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä
  • antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä
  • edistää kriittistä ajattelua, luovaa ongelmanratkaisua, aloitekykyä, yhteistyötaitoja, projektinhallintaosaamista sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Hajautetun energiantuotannon Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia erilaisissa vaativissa, kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä. YAMK-insinöörit sijoittuvat työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Työtehtävät voivat olla mm. vaativia esimiestehtäviä, asiantuntijatehtäviä tai kehittämis- ja tuotekehitystehtäviä energian tuotannossa, teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa tai viranomaistehtävissä. 

Tutustu myös