Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2022
Insinööri (ylempi AMK), hajautettu energiantuotanto

Insinööri (ylempi AMK), hajautettu energiantuotanto

Hajautettu energiantuotanto on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutus. Koulutuksen tavoitteena on parantaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä, antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä sekä edistää kriittistä ajattelua, luovaa ongelmanratkaisua, aloitekykyä, yhteistyötaitoja, projektinhallintaosaamista sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja. 

Hajautettu energiantuotanto -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -tarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on insinööreille suunnattu työelämälähtöinen koulutusohjelma. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto tai vastaavan alan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinnot. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa. 

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja verkostoitumisen. Koulutuksella on laaja ja tiivis kansainvälinen yhteistyö osaamisalueilla, joita ovat kiertotalous, uudet materiaalit ja prosessit, uusi energia, vesi- ja ympäristötekniikka. Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa.

Osaamista vaativiin ja muuttuviin toimintaympäristöihin

Hajautetun energiantuotannon koulutuksen laajuus on 60 op ja kesto työn ohessa suoritettuna on 1,5 vuotta. 

Opinnot koostuvat

  • syventävistä opinnoista (ydinosaaminen) 20 op
  • vapaasti valittavista opinnoista (laajentava osaaminen) 10 op
  • opinnäytetyöstä 30 op.

Ydinosaamisen opinnot koostuvat menetelmäopinnoista sekä aiempia opintoja syventävistä ammatillisista opinnoista. Syventävät ammattiopinnot liittyvät tutkimusryhmien osaamisalueisiin. Uusi Energia -tutkimusryhmän osalta painopisteinä ovat kestävä energiatuotanto, hajautetut energiajärjestelmät ja älykäs sähköverkko.

Opiskelija voi edelleen syventää tai laajentaa osaamistaan valitsemalla vapaasti valittaviksi opinnoiksi esimerkiksi kiertotalouden tai tietoturvallisuuden vaihtoehtoisia moduuleita tai muiden tekniikan alan Master-koulutusten opintoja. Vapaasti valittavia opintoja on tarjolla runsaasti myös täysin virtuaalisena verkko-opetuksena.

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Opinnäytetyö suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. Mikäli opiskelija ei saa varsinaiselta työpaikaltaan koulutuksen tarpeiden mukaista kehittämistehtävää tai hänellä ei ole työsuhdetta, tarjoavat Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmät opinnäytetyöksi soveltuvia aiheita.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Hajautetun energiantuotannon Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi erilaisissa vaativissa, kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä energian tuotannossa, teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa tai viranomaistehtävissä. 

Hae koulutukseen lisähaussa

Lisähaussa täytetään kevään yhteishaussa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja. Lisähaku koulutukseen on:

  • 11.7. - 1.8.2022 klo 15.00 (opinnot alkavat syksyllä 2022)

Lisähaussa hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta, valintaperusteet sekä hakulomakkeen.  

Ha polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2022 klo 15.00 (opinnot alkavat syksyllä 2022)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.

Tutustu myös