Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.2.2022
Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia

Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia

Kemiantekniikan ja bioteknologian Master-koulutuksen tarkoituksena on parantaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä, antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä edistää kriittistä ajattelua, luovaa ongelmanratkaisua, aloitekykyä sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja. 

Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tason eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri- tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on työelämälähtöinen ja suunnattu insinööreille (AMK) ja laboratorioanalyytikoille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto tai vastaavan alan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta tekniikan alan tehtävissä tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Monimuoto-opetukseen kuuluu vaihtelevasti teoriaopetusta, verkko-opintoja, harjoitustöitä, projekteja ja laboratoriotyöskentelyä. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Koulutuksessa kehität asiantuntijuuttasi bio- ja kemiantekniikan alalla

Kemiantekniikan ja bioteknologian Master-koulutus on laajudeltaan 60 op ja sen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta. Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Syventävät opinnot (ydinosaaminen) 20 op
  • Vapaasti valittavat opinnot (laajentava osaaminen) 10 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Kemiantekniikan ja bioteknologian opinnot painottuvat kemiantekniikan tutkimusryhmien osaamisaloihin, joita ovat mm. uudet materiaalit, kiertotalous ja biotalous. Vapaasti valittavina opintona voi suorittaa Turun AMK:n muissa YAMK-koulutusohjelmissa tai muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylemmän korkeakoulutason (EQF7) opintojaksoja. 

Keskeinen osa Master-tutkintoa on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämishankkeena. Opinnäytetyö muodostaa puolet tutkinnon laajuudesta ja sen työstäminen aloitetaan jo opintojen alussa. Opinnäytetyössä yhdistyy selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Se suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. Myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmät tarjoavat opinnäytetyöksi soveltuvia aiheita.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Kemiantekniikan ja bioteknologian Master-koulutuksesta valmistumisen jälkeen työtehtävät voivat olla mm. vaativia esimies-, asiantuntija-, opetus-, kehittämis-, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviä prosessi- ja kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa, tutkimuslaitoksissa tai viranomaistehtävissä. Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi tuotantoinsinööri, biotekniikan insinööri, prosessi-insinööri tai laatuinsinööri.

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • seuraava hakuaika ei tiedossa

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fi

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae koulutukseen - Opintopolku.fi

Tutustu myös