Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia

Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia

Kemiantekniikan ja bioteknologian Master-koulutuksen tarkoituksena on parantaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtaminen teknologiaorganisaatiossa sekä oman ammattialan tietojen syventäminen toimii opintojen kokoavana teemana. 

Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tason eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille insinööreille ja tekniikan alan asiantuntijoille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, esim. insinööri (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta tekniikan alan tehtävissä tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Koulutuksessa kehität asiantuntijuuttasi bio- ja kemiantekniikan alalla

Kemiantekniikan ja bioteknologian Master-koulutus on laajudeltaan 60 op ja sen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta. Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Laajentavat opinnot (liiketoiminta- ja menetelmäopinnot) 15 op
  • Syventävät opinnot 10 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Aiempaa osaamista laajentavissa liiketoimintaopinnoissa perehdytään mm. systeemianalyysiin, taloushallintoon ja henkilöstöjohtamiseen. Kemiantekniikan ja bioteknologian syventävät ammattiopinnot liittyvät tiiviisti Turun AMK:n kemiantekniikan tutkimusryhmien osaamisalueisiin, joita ovat Biomateriaalit ja diagnostiikka sekä Materiaalitehokkuus ja uusiutuva energia. Vapasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden laajentaa tai syventää osaamista omien oppimistavoitteiden mukaisesti. 

Keskeinen osa Master-tutkintoa on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämishankkeena. Opinnäytetyö muodostaa puolet tutkinnon laajuudesta ja sen työstäminen aloitetaan jo opintojen alussa. Opinnäytetyössä yhdistyy selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Se suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Insinöörit sijoittuvat ammattikorkeakoulusta valmistumisensa jälkeen työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Kemiantekniikan ja bioteknologian Master-koulutuksen myötä, työuran edetessä, osa insinööreistä kehittyy edelleen teknisissä asiantuntijatehtävissä, osa suuntautuu tuotannon, tuotekehityksen, markkinoinnin, tuotehallinnan tai projektien johtotehtäviin sekä organisaatioiden kehittämistoimintoihin.

Seuraava hakuaika koulutukseen ei ole tiedossa.