Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.10.2022
Insinööri (ylempi AMK), konetekniikka

Insinööri (ylempi AMK), konetekniikka

Konetekniikan koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille konetekniikan, tuotantoautomaation tai meritekniikan insinööreille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan alalta. Koulutuksen jälkeen pystyt toimimaan tuotantoautomaation, meritekniikan tai tuotesuunnittelun asiantuntijana, kehittäjänä ja projektipäällikkönä.

Konetekniikan koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri- tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto kone-, meri- tai automaatiotekniikasta tai samojen alojen ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa).

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä. Koulutuksessa sovelletaan aktiivisia oppimismenetelmiä, jotka edellyttävät opiskelijalta vastuunottoa opinnoistaan.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Tulevaisuuden haasteet ja ratkaisut

Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja kesto työn ohessa suoritettuna n. 1,5 vuotta. Opinnot koostuvat aiempaa osaamista laajentavista syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Syventävissä opinnoissa keskitytään tulevaisuuden tuomiin haasteisiin niin kestävän suunnittelun, kuin ympäristöystävällisemmän konepajan näkökulmasta. Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden laajentaa tai syventää osaamista omien oppimistavoitteiden mukaiseksi, esimerkiksi tuotantoautomaatiossa tai energia- ja meritekniikassa. 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. Työskentely koulutuksen aikana ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen opiskelijan työtehtäviin mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet insinöörit sijoittuvat ammattikorkeakoulusta valmistumisensa jälkeen työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Tässä koulutuksessa opiskelijoille pyritään tarjoamaan läpileikkaus teollisuuden uusimmista tuotantoteknologioista siten, että jokainen opiskelija pääsee vähintään jollain tasolla soveltamaan näitä tekniikoita omassa organisaatiossaan. Tämän jälkeen opiskelijoiden mahdollisuudet työllistyä alan yrityksiin kansallisesti ja kansainvälisesti kasvavat merkittävästi. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • syksyn yhteishaku 31.8. - 14.9.2022 klo 15.00 (opinnot alkavat tammikuussa 2022)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös