Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.11.2020
Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka

Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka

Kone- ja meritekniikan Master-koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille insinööreille ja tekniikan alan asiantuntijoille. Koulutus antaa mahdollisuuden kehittyä tuotantoautomaation, meritekniikan tai tuotesuunnittelun asiantuntijaksi, kehittäjäksi tai projektipäälliköksi. 

Kone- ja meritekniikan koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto kone-, meri- tai automaatiotekniikasta tai samojen alojen ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa).

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Kone- ja meritekniikan Master-koulutuksessa keskitytään tulevaisuuden tuomiin haasteisiin tuotantoautomaatiossa, meritekniikassa ja tuotesuunnittelussa. Koulutuksen jälkeen opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, samalla kun arvioi omaa asiantuntijuuttaan. Koulutus antaa myös valmiudet soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä uusissa ja muuttuvissa työelämän tilanteissa.

Opinnot koostuvat aiempaa osaamista laajentavista syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Opinnäytetyö suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä.

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet insinöörit sijoittuvat ammattikorkeakoulusta valmistumisensa jälkeen työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Tässä koulutuksessa opiskelijoille pyritään tarjoamaan läpileikkaus teollisuuden uusimmista tuotantoteknologioista siten, että jokainen opiskelija pääsee mahdollisuuksien mukaan soveltamaan näitä tekniikoita omassa organisaatiossaan. Tämän jälkeen opiskelijoiden mahdollisuudet työllistyä alan yrityksiin kansallisesti ja kansainvälisesti kasvavat merkittävästi. 

Vielä ehdit hakea ja aloittaa opinnot tammikuussa!

Kone- ja meritekniikka -koulutus on mukana syksyn lisähaussa ja lisäksi tarjolla on polkuopinnot koulutukseen avoimessa AMK:ssa. Lisähaussa täytetään opiskelupaikkoja, jotka jäivät vapaaksi syksyn yhteishaussa. Polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot avoimessa AMK:ssa yhdessä tutkinto-opiskelijoiden ryhmän kanssa. 

  • Haku polkuopintoihin 24.11. - 4.12.2020
  • Lisähaku 30.11. - 4.12.2020

Lisätietoa lisähausta löydät Opintopolusta ja polkuopinnoista avoimen AMK:n nettisivuilta (linkit alla). Sekä lisähaussa valituksi tulleiden että polkuopiskelijoiden opinnot alkavat tammikuussa 2021.