Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.11.2020
Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Työn ohessa suoritettava ohjelmistotekniikan ja ICT:n Master-koulutus antaa valmiudet kehittyä asiantuntijaksi tietoverkkojen ja ohjelmistojen hallinta- ja kehitystehtävissä. Koulutuksen kokoavina teemoina ovat tietoliikenne ja tietoturva. Koulutus lisää tietoja ja taitoja myös projektijohtamisesta ja liiketoimintaosaamisesta sekä tuo varmuutta verkostoissa toimimiseen.

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille tieto- ja viestintätekniikan osaajille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva kotimainen tai ulkomainen ICT-alan korkeakoulututkinto tai vastaavan alan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa).

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen teoriaopetuksen ja laboratoriotyöskentelyn lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutus toteutetaan yhteistyössä samaan aikaan järjestettävän ohjelmistotekniikan ja ICT:n tradenomi-koulutuksen (ylempi AMK) kanssa. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja verkostoitumisen. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Uusinta tietoa, tekniikoita ja syvempää osaamista

Koulutuksen painopistealueet ovat tietoturva, Internet of Things (IoT), tekoäly (AI) sekä uudet ohjelmistojen kehittämismenetelmät pilvipalvelujen rakentamisessa. Lisäksi opintoja on tarjolla muun muassa ohjelmistotuotantoon ja sovellusarkkitehtuureihin liittyen.

Tekniikan osaajan ura edellyttää elinikäistä oppimista, koska uudistuva teknologia haastaa osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Koulutus vahvistaa opiskelijan edellytyksiä teknisen kehityksen seuraamiseen ja syvälliseen edistämiseen.

Opinnoissa on mahdollisuus osallistua aihealueen uusimpien tekniikoiden testaamisen ja kehittämiseen Turun AMK:n laboratorioissa alan asiantuntijoiden johdolla. Työskentely koulutuksen aikana ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen opiskelijan työtehtäviin mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen.

Moni insinööri (ylempi AMK) toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Siksi opintoihin on mahdollista sisällyttää myös liiketoimintaosaamisen ja projektijohtamisen teemoja vapaasti valittavina opintojaksoina.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Koulutuksesta valmistuva on luova ongelmanratkaisija, jolla on mm. matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, vaativaa laite- ja ohjelmistotekniikan hallintataitoa sekä liiketoiminnan pelisääntöjen syvällisempää ymmärrystä. Lisäksi koulutus kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja projekti- ja kehittämistoiminnan taitoja.

Insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon valmistuneet sijoittuvat laajasti työelämän eri sektoreille. Urapolku voi löytyä esimerkiksi teollisuuden tuotekehitystehtävistä tai laitteiden ja järjestelmien tuotannon kehitystyöstä, myynnistä, käyttöönotosta tai ylläpidosta. Eri organisaatioiden tietohallintoyksiköt työllistävät runsaasti alan insinöörejä ja monet sijoittuvat elinkeinoelämän ja julkisen sektorin projektinhallinta- ja konsultointitehtäviin. Insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. 

Vielä ehdit aloittaa opinnot tammikuussa!

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutus on mukana syksyn lisähaussa ja lisäksi tarjolla on polkuopinnot koulutukseen avoimessa AMK:ssa. Lisähaussa täytetään opiskelupaikkoja, jotka jäivät vapaaksi syksyn yhteishaussa. Polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot avoimessa AMK:ssa yhdessä tutkinto-opiskelijoiden ryhmän kanssa. 

  • Haku polkuopintoihin 24.11. - 4.12.2020
  • Lisähaku 30.11. - 4.12.2020

Lisätietoa lisähausta löydät Opintopolusta ja polkuopinnoista avoimen AMK:n nettisivuilta (linkit alla). Sekä lisähaussa valituksi tulleiden että polkuopiskelijoiden opinnot alkavat tammikuussa 2021.