Sivu päivitetty 26.11.2018
Insinööri (ylempi AMK), tekniikka

Insinööri (ylempi AMK), tekniikka

Insinööri (ylempi AMK), tekniikka -koulutus on suunniteltu useita vuosia insinöörin tehtävissä pätevöityneille henkilöille, jotka haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. Insinöörin YAMK-koulutus luo valmiuksia asiantuntija- esimies- ja johtotehtäviin suunnittelu-, tuotanto- ja myyntiorganisaatioissa sekä hallinnollisiin tehtäviin julkisella sektorilla. Koulutus tarjoaa vahvan selkänojan myös uraansa uudelleen suuntaaville.

Insinööri (ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Rakentamisen pätevyysvaatimuksissa rinnastetaan ympäristöministeriön ohjeiden mukaan insinööri (YAMK) -tutkinto koulutuksena DI-tutkintoon. Molemmissa tutkinnoissa tutkintoon johtaneiden opintojen on oltava sellaisia, että vaadittava osaaminen on syntynyt.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan, tietojenkäsittelyn tai soveltuva luonnontieteiden korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden alan työkokemus. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset Opintopolusta.)

Opintojen sisältö: erikoistu meritekniikkaan, myyntiin, rakentamiseen tai ympäristöteknologiaan

Tutkinnon kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, josta 30 op on kursseina ja projektitöinä suoritettavia syventäviä opintoja ja toinen 30 op on opinnäytetyö. Syventäviin opintoihin kuuluu tutkimusmenetelmien perusteet, yritystalouden ja johtamisen opintoja sekä valinnaiset ammatilliset moduulit / osaamispolut:

 • Marine Technology: Advanced Marine Design
 • Marine Technology: Marine Power Plants
 • Marine Technology: Marine Industry Cluster
 • Industrial Sales / Technical Sales Management
 • Rakentaminen
 • Ympäristöteknologia

Moduulit käynnistetään vuosittain hakijoiden ennakkotehtävässä ilmaiseman mielenkiinnon perusteella. Tästä syystä kaikki moduulit eivät välttämättä käynnisty joka vuosi. Meritekniikan opintoja voi valita kaikista kolmesta tarjolla olevasta moduulista. Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan tarkemmin SoleOPSissa.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa

Opinnot on pyritty suunnittelemaan niin, että opiskelijalla itsellään on mahdollisimman hyvä kontrolli omasta ajankäytöstään. Pääosa opintoihin tehtävästä työtuntimäärästä on itsenäistä työskentelyä, jota ohjataan lähijaksojen avulla.

Kontakti- tai lähijaksot ovat aikaa, jolloin opiskelijat ja opetushenkilökunta kohtaavat. Päivät ovat peräkkäiset maanantai ja tiistai kerran kuukaudessa suunnitelman mukaan puolentoista vuoden ajan. Tarkat päivämäärät ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen lukukauden alkua.

Lataa koulutuksen esite Turun AMK:n Issuu-tililtä.

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on lisähaku 2. - 16.7.2018.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

 • koulutuksen valintaperusteet
 • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
 • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Lisähaku koulutukseen 2. - 16.7.2018

Lisähaussa täytetään kevään yhteishaussa vapaaksi jääneitä paikkoja.

Hakuohjeet lisähakuun:

 • Täytä hakulomake ja hae koulutukseen Opintopolussa 16.7.2018 klo 15.00 mennessä
 • Palauta ennakkotehtävät e-lomakkeella 31.7.2018 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävä ja ohjeet sen palautukseen julkaistaan tällä sivulla 25.6.2018.
 • Palauta mahdolliset hakemiseen tarvittavat liitteet (kuten todistuskopiot) 31.7.2018 liitteiden toimitukseen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen ja ohjeet liitteiden toimitukseen löydät täältä: Liitteiden toimitus
 • Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 15.8.2018.
 • Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2018. 

Lisähaussa on mukana seuraavat osaamispolut: Marine Technology, Industrial Sales / Technical Sales Management sekä Ympäristöteknologia.

Ennakkotehtävä / Lisähaku 2018

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Opinnäytetyön arvosana huomioidaan ennakkotehtävässä.

Lisähaun ennakkotehtävä julkaistaan tällä sivulla 25.6.2018. 

Ennakkotehtävä palautetaan 31.7.2018 klo 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella:  https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/225/lomake.html