Sivu päivitetty 18.10.2016
Medianomi (AMK), journalismi

Medianomi (AMK), journalismi

Monimuotokoulutus

Journalismin erikoistumisalan monimuotokoulutuksesta valmistut yhteisöviestinnän parissa työskenteleväksi medianomiksi. Hallitset yhteisön viestien muokkaamisen ja välittämisen eri kanavien kautta yhteisön kohderyhmille. Koulutus antaa työmarkkinoilla tarvittavat vankat perustaidot ja -tiedot sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Voit toimia myös tiedottajana tai viestinnän ammattilaisena yrityksessä, yhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä. Viestintäalan ammattilainen tekee työtä itsenäisesti, ryhmän jäsenenä tai yhteistyössä toisten ammattilaisten kanssa.

Opinnoissa ja viestintäammattilaisen työssä menestyminen edellyttää oma-aloitteisuutta, yleissivistystä, ideointikykyä, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, analyyttisyyttä, vastuunottokykyä ja muutosvalmiutta.