Sivu päivitetty 12.12.2017
Kulttuurialan ylempi AMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys

Kulttuurialan ylempi AMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksen tavoitteena on kehittää kulttuurialan yrittäjyyden muotoja ja käytäntöjä. Media- ja kulttuuriyrittäjyys on ensimmäinen kulttuurialan YAMK-koulutus, jossa nimenomaan yrittäjyys on opintojen keskeinen sisältö. 

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutus antaa media- ja kulttuurialan osaajille valmiudet kehittää omasta ammatillisesta ydinosaamisestaan liiketoimintaa. Tavoitteena on, että opiskelija osaa hyödyntää käyttäjälähtöisiä kehittämismenetelmiä ja jalostaa luovasta ideasta kaupallistettavissa olevan innovaation. 

Koulutuksesta valmistut ylempään AMK-tutkintoon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. YAMK-tutkinto antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutus on suunnattu media- ja kulttuurialan ammattilaisille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta omalta alalta tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset Opintopolusta.)

Joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden opinnoissa keskitytään erityisesti oman yrittäjäidentiteetin ja vahvuuksien tunnistamiseen, nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin, sekä liiketoimintakonseptin asiakas- ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Keskeisessä osassa opintoja on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on opiskelijan oman yritystoiminnan kehittäminen. 

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden YAMK-koulutus on laajudeltaan 60 opintopistettä (op) ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Koulutuksessa voi opiskella joustavasti myös työn tai oman yritystoiminnan ohella, sillä suurin osa opiskelusta toteutuu verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä sekä erilaisina ryhmä- ja projektitöinä. Itsenäistä opiskelua tukee ja rytmittää lähiopetus, jota on ohjelmassa pääsääntöisesti kahtena peräkkäisenä päivänä kuukaudessa.

Koulutuksen lähipäivät 2018 – 2019:

5. – 6.9.2018
2. – 3.10.2018
6. – 7.11.2018
4. – 5.12.2018
8. – 9.1.2019
5. – 6.2.2019
5. – 6.3.2019
2. – 3.4.2019
7. – 8.5.2019
4.– 5.6.2019
 

 

YAMK-tutkinnon keskeinen sisältö on moniammatillinen yhteistyö eri alojen kesken ja sen vaatima ja tuottama osaaminen. Verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian toimintaa. Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, ja Turun ammattikorkeakoulun monialaisuus avaa runsaasti yhteistyömahdollisuuksia. Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa.

Lataa koulutuksen esite Turun AMK:n Issuu-tililtä.

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä palautusohjeineen julkaistaan tällä sivulla 7.3.2018.

Ennakkotehtävä palautetaan 28.3.2018 klo 15 mennessä. Ohjeet palautuksesta annetaan ennakkotehtävän yhteydessä.

Ennakkotehtävän sisältämä portfolio osoittaa alakohtaisen työkokemuksen ja ammatillisen osaamisen. Ennakkotehtävä pisteytetään valintakokeen osana. 

Ennakkotehtävän ohjeet:

Ennakkotehtävän tulee olla perillä viimeistään 28.3.2018 klo 15.00. 

Ennakkotehtävä lähetetään sähköpostiosoitteeseen YAMK_Taideakatemia@turkuamk.fi . Kirjoita viestin aihekenttään teksti Media- ja kulttuuriyrittäjyys. 

Lataa ennakkotehtävän ohje tästä: Media- ja kulttuuriyrittjäyys, ennakkotehtävä 2018 (pdf)

Lataa ennakkotehtävään liittyvä projektipohja tästä: Projektipohja 2018 (pdf)
 

Valintakoe

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Valintakoe on yksipäiväinen. Hakija osallistuu valintakokeeseen kutsussa mainittuna aikana joko 12.6. tai 13.6.2018. Valintakoe on haastattelu.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella. Valinnassa arvioidaan hakijan

  • opiskelumotivaatiota
  • olemassa olevaa ammattitaitoa ja kykyä esitellä sitä
  • olemassa olevia verkostoja
  • vuorovaikutus- ja opiskeluvalmiuksia
  • kykyä tunnistaa omaan alaan liittyviä kehittämishaasteita ja ideoida niihin innovatiivisia ja liiketoiminnallisesti potentiaalisia ratkaisuja.