Sivu päivitetty 19.11.2016
Tradenomi (AMK), liiketalous (Salo)

Tradenomi (AMK), liiketalous (Salo)

Salo BisnesAkatemia – Erilainen tapa oppia!

Liiketalouden koulutus valmentaa sinua yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan. Erikoistumisalueinasi ovat liiketalouden lisäksi moderni ICT, innovaatiotoiminta ja näiden rajapinnat.

Opiskelet BisnesAkatemiassa, Salossa, omassa tiimissäsi projekteja tekemällä. Opettajat toimivat oppimisen valmentajina ja tukevat tiimeissä tapahtuvaa yhteistä oppimista. Valmentajaopettajat ovat valmentavan oppimisen ja tiimityön ammattilaisia, jotka edustavat laajaa ja monipuolista liiketalouden ammattiosaamista.

Liiketalouden tradenomit sijoittuvat monipuolisesti erilaisiin liiketalouden asiantuntija-, kehittämis-, esimies- ja johtotehtäviin sekä yrittäjiksi. Opintojen aikana syntyneet laajat verkostot luovat hyvät edellytykset työllistymiselle tai omalle yritystoiminnalle.

BisnesAkatemiassa opiskellaan oikeassa yrityksessä

Ensimmäisenä opiskeluvuotena tiimityötaitojen ja liiketoimintaosaamisen perusteiden oppiminen tapahtuu pienryhmissä oppimistehtävien avulla BisnesAkatemiassa.

Toisesta vuodesta eteenpäin perustetaan ja pyöritetään oikeaa yritystä, opiskelijoiden itsensä omistamaa osuuskuntaa. Oppiminen tapahtuu todellisen yritystoiminnan ja asiakasprojektien kautta. Opintojen ohjauksessa sinulla on tiimikohtainen valmentajaopettaja tukemassa ammatillista kasvuasi ja ohjaamassa koko opiskeluajan.

BisnesAkatemiassa et erikoistu tai suuntaudu ennalta määriteltyihin osaamispolkuihin vaan sinulla on mahdollisuus muokata tutkintosisältöä ja omaa henkilökohtaista oppimispolkuasi omien tarpeittesi ja tavoitteidesi mukaisesti. Projektiesi sisällöt ja roolisi projektitiimeissä määrittelevät tutkinnon sisällön. Ammattiopinnot on jaettu seuraaviin moduuleihin: Yritystoiminta, Modern Marketing and Selling, Innovation Project ja Internationalization.

Tutustu BisnesAkatemiaan: www.bisnesakatemia.fi

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

Valintakoe

Liiketalouden valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 9.6.2017 klo 12.00

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarkemmat ohjeet valintakokeesta julkaistaan tällä sivulla viimeistään 12.5. Muistathan tarkistaa ohjeet ja tutustua niihin huolellisesti ennen kokeeseen saapumista. 

Lue valintakoeohjeistus täältä:  Tradenomi- ja insinöörikoulutusten (päivätoteutus) valintakokeet ​​

Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla tällä sivulla 24.4. - 9.6.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia.