Sivu päivitetty 7.6.2017
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka

Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi. Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia ja fysiikka. Ammattiaineina opiskelet mm. prosessitekniikkaa, materiaalitekniikkaa, bioteknisiä prosesseja ja menetelmiä, elintarviketuotannon prosessien ja hygienian hallintaa ja kemiallisia analyyseja.

Valmistumisesi jälkeen voit toimia esimerkiksi bio-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa insinöörinä tai asiantuntija- ja esimiestehtävissä yritysten materiaali- ja prosessitekniikan yksiköissä. Insinöörinä voit työskennellä mm. alan tutkimustehtävissä, lääketeollisuudessa tai vaikkapa erilaisissa viranomaistehtävissä, esimerkiksi terveystarkastajana.

Opintojen sisältö: bio-, elintarvike-, materiaali- ja prosessitekniikkaa

Opintosi sisältävät käytännön laboratoriotöitä ja projekteja. Näin kehität työelämävalmiuksiasi jo opiskelujesi aikana. Oppimasi perusteella osaat suunnitella, mitoittaa ja hallita kemiallisia prosesseja sekä valita sopivan materiaalin kulloiseenkin käyttökohteeseen. Osaat myös valmistaa ja analysoida tuotteita.

Kaikkien prosessi- ja materiaalitekniikkaa opiskelevien opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, käytännön laboratorioharjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. 

Opiskelijana valitset tarjolla olevista opintomoduuleista sinua kiinnostavat moduulit ja voit näin suunnata opintosi oman kiinnostuksesi mukaisesti esimerkiksi biotekniikkaan, elintarviketekniikkaan, materiaalitekniikkaan tai prosessitekniikkaan. 

"Meistä jokaisesta tulee siis ihan omanlaisensa insinööri"

Prosessi- ja materiaalitekniikan opiskelija, Maria Leino, kirjoittaa opiskelukokemuksistaan Kemianteollisuuden blogissa. Marian mukaan Turun AMK:n koulutuksen erottaa muista nimenomaan se, että mielenkiintoisia opintomoduuleita valitsemalla opiskelija voi suunnata opinnot oman kiinnostuksensa mukaisesti. Lue koko kirjoitus Kemianteollisuuden blogista.

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava haku koulutukseen on lisähaku 5. - 19.7.2017.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Lisähaku koulutukseen 5. - 19.7.2017

Prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutukseen on mahdollista hakea lisähaussa 5. - 19.7.2017. Lisähaun tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle halukkaalle opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa. Haussa on mukana sellaisia koulutuksia, joihin on jäänyt vapaita paikkoja kevään yhteishaussa. 

Lisähaussa haetaan kuten yhteishaussa: Hakulomake täytetään Opintopolussa hakuaikana. Hakemisen jälkeen toimitetaan ammattikorkeakoululle tarvittavat liitteet ja osallistutaan valintakokeeseen.

Lisähaun aikataulu: 

  • Hakuaika 5.7.2017 klo 8.00 - 19.7.2017 klo 15.00
  • Mahdollisten liitteiden toimitus erillisen ohjeen mukaan: Liitteiden toimitus
  • Tekniikan lisähaun valintakoepäivä 16.8.2017. Lisähaussa ei ole valintakoeyhteistyötä.
  • Opiskelijavalinnan tulokset pyritään julkaisemaan viimeistään 30.8.2017.
  • Opinnot alkavat elo-syyskuussa

Lisähaun valintakoe

Lisähaun valintakoe prosessi- ja materiaalitekniikan koulutukseen järjestetään Turun AMK:ssa 16.8.2017 klo 10.00-12.30 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua!

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). Kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta.

Valintakokeessa on ennakkoaineisto, joka julkaistaan 2.8.2017 osoitteessa  http://teliennakko.metropolia.fi/

Aikaisempien vuosien tekniikan alan valintakokeita harjoittelua varten löytyy osoitteesta: http://www.metropolia.fi/haku/nain-haet/tekniikan-vanhoja-valintakoetehtavia/

 

Kevään yhteishaku: Valintakoe

Näytä lisää

Valintakoe on tekniikan valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään to 1.6.2017. Tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta, 18.5.– 1.6.2017 välisenä aikana.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarkemmat ohjeet valintakokeesta julkaistaan tällä sivulla viimeistään 12.5. Muistathan tarkistaa ohjeet ja tutustua niihin huolellisesti ennen kokeeseen saapumista. 

Lue valintakoeohjeistus täältä:  Tradenomi- ja insinöörikoulutusten (päivätoteutus) valintakokeet

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.