Sivu päivitetty 13.12.2018
Sosionomi (AMK): varhaiskasvatuksen opinnot sosionomeille

Sosionomi (AMK): varhaiskasvatuksen opinnot sosionomeille

Sosionomi on sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilainen joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomikoulutuksessa opit muun muassa asiakastyötä, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia, varhaiskasvatusta, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, toiminnallisia menetelmiä, palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä.

Tämä koulutus on tarkoitettu sosionomeille (AMK), jotka haluavat opiskella varhaiskasvatuksen opinnot osana uutta sosionomi (AMK) -tutkintoaan. Sosionomi (AMK) -tutkinto, jonka sisällä on suoritettu riittävä määrä varhaiskasvatuksen opintoja, antaa pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä. 

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on 210 op laajuinen suomalainen sosionomin (AMK) tutkinto suoritettuna hakuajan alkuun mennessä. 

Opintojen sisältö

Opinnot koostuvat sosionomitutkintoon liittyvistä varhaiskasvatustyön opinnoista. Koulutuksen laajuus on 85 op, mikäli opiskelija saa hyväksiluettua muut sosionomi (AMK) -tutkintoon kuuluvat opinnot. Opiskelun suunniteltu kesto 1,5 - 2 vuotta. Koulutuksessa opiskelet päiväkoulutusryhmän kanssa, oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti. 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan erillishaussa, määrättynä hakuaikana. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. 

Seuraava hakuaika koulutukseen on 2. - 16.5.2018. 

Työkokemusta valmistumisen jälkeen ei edellytetä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä on työkokemuksen määrä varhaiskasvatuksessa. Tämän jälkeen mahdollisessa tasatilanteessa käytetään valintakriteerinä sosionomi (AMK) tutkinnon numeeristen arvosanojen keskiarvoa.

Hakulomake tehdään Opintopolku-palvelussa hakuaikana. Hakuaika päättyy 16.5.2018 klo 15.00. Haussa käytettävä tutkintotodistus ja muut tarvittavat liitteet tulee palauttaa Turun AMK:n hakijapalveluihin 16.5.2018 klo 15.00 mennessä sähköisellä palautuslomakkeella. Lue lisää liitteiden toimituksesta täältä: Liitteiden toimitus  

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan 30 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinnot alkavat kahden päivän intensiivijaksolla 18. - 19.6.2018 / syksyllä 2018.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • mahdolliset terveydelliset vaatimukset
  • hakulomakkeen ja ohjeet liitteiden toimitukseen

Siirry Opintopolkuun tästä