Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.3.2021
Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK)

Monimuotokoulutus, Turku

Sosionomi on sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilainen, joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Opit asiakastyötä, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia, varhaiskasvatusta, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, toiminnallisia menetelmiä, palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä. Tutustut yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen reflektiivisen, tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen työotteen sekä projektitoiminnan kautta. Perehdyt lähijohtamiseen, yritystoimintaan sekä kansainvälisyyteen. 

Sosiaalialan koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään. Sosionomi työskentelee usein aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen, sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen tehtävissä. Sosionomit toimivat erilaisilla tehtävänimikkeillä

  • työvoima- tai kuntoutuspalveluissa
  • vammais-, nuoriso- tai vanhustyössä
  • päihde- tai mielenterveystyössä
  • maahanmuuttajatyössä 
  • lastensuojelupalveluissa
  • rikosseuraamusalan työssä
  • oppilas- ja opiskelijahuollossa.

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuuttaa ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä: Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneena haet Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Osa opiskelijoista suorittaa varhaiskasvatuksen opinnot, jotka oikeuttavat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen. Sosionomitutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin. 

Valinnaisilla opinnoilla syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen

Sosionomikoulutus sisältää perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelun ja opinnäytetyön. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Harjoittelut liittyvät teoriaopintoihin ja niissä opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä, esimiestyötä sekä projekti- ja kehittämistyötä.

Monimuotokoulutuksessa opiskellaan monimuotoisin opetusmenetelmin. Lähiopetuspäivien määrä vaihtelee opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti ydinosaamisen opintoja on lähiopetuksena päiväaikaan yhtenä päivänä viikossa ja laajenevan osaamisen opintoja yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelet itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa. Harjoittelu on kokopäiväistä opiskelua ja toteutuu yhtenäisinä jaksoina.

Seuraava hakuaika koulutukseen ei ole tiedossa.

Tutustu muihin vaihtoehtoihin:

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjassa on mukana Noora, 2. vuoden sosionomiopiskelija. Noora opiskelee sosionomiksi monimuotokoulutuksessa ja suorittaa harjoittelunsa ulkomailla. Seuraa Nooran ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: