Sivu päivitetty 6.6.2018
Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK)

Monimuotokoulutus, Turku

Sosionomi on varhaiskasvatuksen ja sosiaalihuollon ammattilainen joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomi työskentelee usein aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen, sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen tehtävissä. Sosionomit toimivat erilaisilla tehtävänimikkeillä esimerkiksi työvoimapalveluissa, kuntoutus-, vammais-, nuoriso-, vanhus-, päihde-, mielenterveys-, maahanmuuttaja-, lastensuojelu- ja rikosseuraamusalan työssä sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa.

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuuttaa ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä: Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut voi hakea Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Mikäli tutkintoon valitaan riittävä määrä varhaiskasvatuksen opintoja, opiskelija saa sosionomitutkinnolla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Sosionomitutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin.

Sosionomi (AMK) -monimuotokoulutuksessa pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aiempi kouluasteen tutkinto, lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto (katso tarkemmat pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta). 

Valinnaisilla opinnoilla syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen

Sosionomikoulutuksessa aloitat opiskelun perus- ja ammattiopinnoilla, jotka antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan työhön. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Loppuvaiheen opinnoissasi suoritat valinnaisia ammattiopintoja, joissa voit syventyä haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen. Valinnaiset ammattiopinnot valitaan opintojen aikana ja ne ovat: 

  • Varhaiskasvatustyö
  • Lastensuojelutyö
  • Aikuissosiaalityö
  • Toiminnalliset menetelmät

Monimuotokoulutuksessa opiskellaan monimuotoisin opetusmenetelmin: lähiopetus toteutuu päiväopetuksena keskimäärin yhtenä päivänä viikossa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelet itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa. Harjoittelu on kokopäiväistä opiskelua ja toteutuu yhtenäisinä jaksoina.

SosionomiAMK_monimuotototeutus_s2018.jpg
Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava hakuaika koulutukseen on syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018.

Lisätiedot koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • lisätietoa valintakokeesta ja terveydellisistä vaatimuksista
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Esivalintakoe ja valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: kaikki hakijat osallistuvat ensin esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Esivalintakoe 11.10.2018

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan kokeen. (Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskaposti-kansion.)

Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 11.10.2018. Esivalintakokeen järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin osoitteessa http://soteli.metropolia.fi

Huomioithan, että myös esivalintakokeessa on ennakkomateriaali. Esivalintakokeen ennakkomateriaalin löydät myös osoitteesta: http://soteli.metropolia.fi​ .

Valintakoe 5.11.2018

Valintakoe järjestetään 5.11.2018. Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnan perusteella nelinkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla. (Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskaposti-kansion.)

Valintakokeen materiaali ja valintakokeen sisältötiedot julkaistaan tällä sivulla 3.9.2018.

Koulutus on mukana ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyössä. Lue lisää TAMK:n sivuilta: http://www.tamk.fi/web/tamk/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

 

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, ETENE-julkaisuja 32 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3195-4

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf?sequence=1

Sosiaalihuoltolaki, soveltamisopas, luvut 2,3,4
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf?sequence=1

Kaikista osioista tulee saada hyväksytty tulos.

 

 

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjassa on mukana Noora, 2. vuoden sosionomiopiskelija. Noora opiskelee sosionomiksi monimuotokoulutuksessa ja suorittaa harjoittelunsa ulkomailla. Seuraa Nooran ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: