Sivu päivitetty 13.12.2018
Terveydenhoitaja (AMK), pohjakoulutusvaatimuksena: ensihoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK), pohjakoulutusvaatimuksena: ensihoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK)

Monimuotokoulutus

Terveydenhoitajana olet terveyden edistäjä, kehityksen ja muutoksen ennakoija sekä uudistaja. Lähtökohtanasi on kyky tuntea ja tunnistaa suuntauksia ja ennusteita yhteiskunnan ja väestön kehityksessä sekä tietää, miten erilaiset päätökset vaikuttavat terveyteen.

Terveydenhoitajakoulutus perustuu sairaanhoitajakoulutukseen, ja siten pohjakoulutusvaatimuksena on ensihoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. 

Valmistuttuasi toimit ihmisten, perheiden ja yhteisöjen elämän edellytysten vahvistajana sekä osallistut terveellisen ympäristön kehittämistyöhön. Voit työskennellä terveyskeskuksissa, kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla sekä järjestöissä, yhteisöissä ja erilaisissa terveydenhuollon organisaatioissa.

Opintojen sisältö

Koulutuksen suunniteltu kesto on yksi vuosi, ja opinnot sisältävät ammattiopintoja sekä harjoittelua. Ammattiopintojen tavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt terveydenhoitotyön tehtäväalueisiin ja menetelmiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. 

Harjoittelu on kiinteä osa terveydenhoitajakoulutuksen opintoja. Suoritat osan harjoittelustasi ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa. Suurimman osan harjoittelusta suoritat erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

Opinnot sisältävät luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua. Lähiopetus toteutuu päiväopetuksena keskimäärin yhtenä arkipäivänä viikossa. Harjoittelu on kokopäiväistä opiskelua ja toteutuu yhtenäisinä jaksoina (á 5-7 viikkoa, 5 pv/viikko).

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan erillishaussa, määrättynä hakuaikana. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. 

Seuraava hakuaika koulutukseen on 20.3. - 3.4.2019

Opiskelijavalinta koulutukseen tapahtuu koulumenestyksen eli AMK-todistuksen painottamattoman keskiarvon perusteella (todistusvalinta). Koulutukseen ei siis ole valintakoetta tai ennakkotehtävää.

Hakulomake tehdään Opintopolku-palvelussa hakuaikana. Hakuaika päättyy 3.4.2019 klo 15.00. Haussa käytettävä tutkintotodistus ja muut tarvittavat dokumentit tulee liitetään hakulomakkeelle. 

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 30 vuorokauden sisällä hakuajan päättymisestä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10 vuorokauden kuluessa tuloksien julkaisusta. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2019.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • mahdolliset terveydelliset vaatimukset
  • hakulomakkeen ja ohjeet liitteiden toimitukseen

Siirry Opintopolkuun tästä