Sivu päivitetty 19.1.2017
Terveysala (AMK): opistotutkinnon päivitys AMK-tutkinnoksi

Terveysala (AMK): opistotutkinnon päivitys AMK-tutkinnoksi

Koulutuksessa päivität aiemman terveysalan opistotutkintosi ammattikorkeakoulututkinnoksi opiskellen moniammatillisessa opiskelijaryhmässä. Koulutuksesta voit valmistua seuraaviin tutkinonimikkeisiin, riippuen aiemmasta opistotason tutkinnostasi: 

  • Bioanalyytikko (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK) 
  • Röntgenhoitaja (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Suuhygienisti (AMK)
  • Toimintaterapeutti (AMK)

Pohjakoulutusvaatimuksena on terveysalan opistoasteen tutkinto: laboratoriohoitaja, erikoislaboratoriohoitaja, lääkintävoimistelija, erikoislääkintävoimistelija, fysioterapeutti, hammashuoltaja, erikoishammashoitaja, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja tai toimintaterapeutti.

Koulutuksen laajuus ja kesto määräytyy aiemman opistotutkintosi perusteella: 2,5-vuotisesta tutkinnosta hyväksiluetaan 120 op eli suoritettavaa jää 90 op (n. 1,5 vuotta) ja 3,5-vuotisesta tutkinnosta hyväksiluetaan 150 op eli suoritettavaa jää 60 op (n. 1 vuosi).

Moniammatillinen yhteistyö avaa uusia näkökulmia

Opinnot sisältävät perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön, ja opinnoista suurin osa opiskellaan moniammatillisessa ryhmässä. Yksi koulutusta ohjaavista keskeisistä periaatteista onkin moniammatillisen yhteistyön lisääminen, niin koulutuksen aikana kuin työelämässä. Opiskellessasi eri sosiaali- ja terveysalan osaajista koostuvassa moniammatillisessa ryhmässä, opit tarkastelemaan asioita ja työelämää eri ammattien ja henkilöstöryhmien näkökulmasta. 

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Turun AMK:ssa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet monipuolisesti eri menetelmin itsenäisesti, ryhmissä, projekteissa, harjoitustilanteissa ja käytännön työssä.

Monimuotokoulutuksessa lähiopetus toteutuu päiväopetuksena keskimäärin yhtenä päivänä viikossa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelet itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa.

TerveysalaAMK_monimuotototeutus _s2018.jpg
Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan erillishaussa, määrättynä hakuaikana. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. 

Seuraava hakuaika koulutukseen on 5. - 19.9.2018.

Opiskelijavalinta koulutukseen tapahtuu koulumenestyksen eli todistuksen keskiarvon perusteella (todistusvalinta). Koulutukseen ei siis ole valintakoetta tai ennakkotehtävää. 

Hakulomake täytetään Opintopolku -palvelussa hakuaikana. Hakuaika päättyy 19.9.2018 klo 15.00. Haussa käytettävä tutkintotodistus ja muut tarvittavat dokumentit tulee liittää hakulomakkeelle viimeistään 25.9.2018 klo 15.00.

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 10.10.2018 ja opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 24.10.2018 klo 15.00 mennessä. Opinnot alkavat tammikuussa 2019.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • lisätietoa terveydellisistä vaatimuksista
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä