Sivu päivitetty 19.12.2017
Tradenomi (AMK), liiketalous: Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa

Tradenomi (AMK), liiketalous: Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa

Tavoitteletko näköalapaikkaa liiketalouden asiantuntijatehtävissä? Haluatko kehittyä kansainväliseksi tiimiosaajaksi ja toimia monialaisessa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä? Tradenomin tutkinto tarjoaa sinulle mielenkiintoiset työskentelymahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Meillä opiskelet työelämälähtöisesti nykyaikaisin oppimismenetelmin. Opinnoissasi erikoistut innovatiiviseen liiketoimintaan ja yrittäjyyteen BisnesAkatemiassa. 

Maahanmuuttajat Bisnesakatemiassa -koulutukseen ovat hakukelpoisia maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet aiemmin vähintään 100 opintopistettä (ECTS) liiketaloudellisia tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja. Maahanmuuttajalla tarkoitetaan sellaista Suomeen muuttanutta ulkomaan kansalaista, joka on jo asunut maassa pidempään. Henkilöllä voi olla Suomen tai muun maan kansalaisuus. Suomalaisen perusopetuksen suorittaneet henkilöt eivät ole hakukelpoisia koulutukseen.

Liiketalouden opinnot BisnesAkatemiassa

BisnesAkatemiassa hankit laajan bisnesosaamisen projektien, aktiivisen osuuskuntatoiminnan ja asiakas- sekä työelämäkohtaamisten avulla. Opintojen aikana opit toimimaan sekä itsenäisesti ja yrittäjämäisesti että tiimissä verkostoja luoden.

Opinnot valmentavat sinua työskentelemään vastuullisissa tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Osuuskuntatoiminnan kautta opit turvallisessa ympäristössä tuntemaan suomalaisen yhteiskunnan käytänteitä ja liiketoiminnan pyörittämistä. Opintojen alkuvaiheessa opinnot toteutetaan pääsääntöisesti englannin kielellä. Suomen kielen opetus integroidaan alusta alkaen mukaan opintoihin. Opintojen edetessä suomenkielen osuus opinnoissa lisääntyy koko ajan. 

Tradenomi (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Maahanmuuttajat Bisnesakatemiassa -koulutukseen valittavilla henkilöillä tulee olla aiemmin suoritettuja, koulutukseen soveltuvia korkeakouluopintoja vähintään 100 op (ECTS) verran ja näitä opintoja hyväksiluetaan osaksi tradenomin tutkintoa. Siten koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 vuotta. Aiempien opintojen hyväksilukujen perusteella jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa täsmennetään suoritettavaksi jäävät opinnot. Opinnot suoritetaan tiiviissä tahdissa 1,5 vuoden aikana jolloin mm. kesätaukoa 2018 ei pidetä.

Miten koulutukseen haetaan?

Haku koulutukseen on päättynyt. 

 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen ja ohjeet liitteiden toimitukseen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Valintakoe

Hakijat valitaan koulutukseen aiempien soveltuvien korkeakouluopintojen, opiskeluvalmiuksien ja valintakokeen perusteella. 

Valintakoe järjestetään Turun ammattikorkeakoulussa 15.11. ja 16.11.2017 niille hakijoille, jotka ovat hakeneet koulutukseen ennen 4.11. Hakija kutsutaan vain toiseen valintakoepäivään, joten valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Valintakokeeseen tulee varata aikaa koko päivä. 

Ne hakijat, jotka ovat hakeneet 4.11. tai myöhemmin kutsutaan erikseen valintakokeeseen (eivät osallistu 15.11. tai 16.11. järjestettävään valintakokeeseen).

Valintakoekutsu lähetetään sähköpostitse hakijan Opintopolun hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansion. 

Valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakokeeseen kutsuttavat hakijat valitaan aiemmin suoritetuista korkeakouluopinnoista ja opiskeluvalmiuksista saatujen pisteiden perusteella. Muistathan toimittaa tarvittavat liitteet (todistuskopiot, CV) ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä.

Valintakokeessa mitataan opiskelijan kykyä suorittaa liiketalouden korkeakoulututkinto sekä suomen- ja/tai englanninkielen osaamista. Valintakokeessa on kirjallinen ja suullinen osio. Kokeeseen ei tule ennakkomateriaalia.

 

---

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.