Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.11.2020
Tradenomi (AMK), taloushallinto

Tradenomi (AMK), taloushallinto

Taloushallinnon tradenomikoulutuksesta saat valmiuksia monipuolisiin taloushallinnon tehtäviin yrityksissä ja yhteisöissä. Koulutuksen keskeisiä aihealueita ovat hyvä kirjanpitotapa, yrityksen verotus, palkkahallinto sekä sisäisen laskentatoimen erilaiset laskentatilanteet. Monimuotokoulutuksessa opiskelet tutkinnon joustavasti myös työn ohessa.

Taloushallinnon tradenomina voit toimia useissa taloushallinnon osaamista edellyttävissä tehtävissä, kuten esimerkiksi kirjanpitäjänä, taloussuunnittelijana, controllerina, palkkahallinnon asiantuntijana tai kustannuslaskijana. Työkokemuksen karttuessa sinun on mahdollista edetä uralla vaativiin taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin kuten tilintarkastajaksi, taloushallinnon konsultiksi, talouspäälliköksi tai rahoitusasiantuntijaksi.

Taloushallinnon asiantuntijaksi työn ohessa

Tradenomi (AMK) -koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja suunniteltu kesto 3,5 vuotta. Opinnot koostuvat ydinosaamisesta, laajentavaasta osaamisesta, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. 

Koulutuksen ydinosaamisessa opit laskentatoimen perusteiden lisäksi liiketoimintaosaamista kuten yritystoimintaa, markkinointia, tietotekniikkaa, juridiikkaa sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja. Laajentavassa osaamisessa perehdyt kirjanpidon erityiskysymyksiin ja hyvään kirjanpitotapaan, tilinpäätössuunnitteluun ja yritysverotukseen sekä johdon laskentatoimeen ja rahoitukseen. Opinnot on suunniteltu siten, että ne tukevat myös KLT-tutkinnon suorittamista.

Tutkintoon sisältyy harjoittelua sekä vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ja täydentää henkilökohtaista oppimissuunnitelmaasi ja ammatillista suuntautumistasi. Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvalla opinnäytetyöllä osoitat osaavasi soveltaa alasi kannalta olennaista tietoa sekä valmiutesi työskennellä itsenäisesti käytännön kehittämistehtävässä.

Monimuotokoulutuksessa voit opiskella joustavasti myös kokopäivätyön ohessa. Lähipäiviä on keskimäärin kaksi kuukaudessa (kaksi peräkkäistä arkipäivää, opetus päiväaikaan). Suurin osa opinnoista tehdään etäopiskeluna, jossa hyödynnetään sähköisiä oppimisalustoja oppimisen tukena. Turun AMK:n opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan, eli käytännössä monimuotoisiin ja työelämään vahvasti linkittyviin opetusmenetelmiin ja toimintatapoihin. Opinnoissa korostuu projektiopinnot, joille ominaista on ryhmätyöskentely.