Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.5.2022
Tradenomi (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Tradenomi (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille tietojenkäsittelyn tradenomeille, jotka haluavat syventää osaamistaan asiantuntemusta vaativissa tietoverkkojen ja ohjelmistojen hallinta- ja kehitystehtävissä. Koulutuksen kokoavina teemoina ovat tietoturva, Internet of Things (IoT)  ja ohjelmistotekniikka sekä niihin läheisesti liittyvät aihealueet.

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva kotimainen tai ulkomainen tietojenkäsittelyn korkeakoulututkinto liiketalouden tai luonnontieteiden alalta tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa).

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen teoriaopetuksen ja laboratoriotyöskentelyn lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutus toteutetaan yhteistyössä samaan aikaan järjestettävän ohjelmistotekniikan ja ICT:n insinööri (ylempi AMK) -koulutuksen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja verkostoitumisen. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Uusinta tietoa, tekniikoita ja syvempää osaamista

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja kesto työn ohessa suoritettuna n. 2 vuotta. Opinnot sisältävät syventäviä ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön. 

Ohjelmistotekniikka ja ICT-koulutuksessa vaativan erityistason osaamisesi laajenee, joten saat uusia näkökulmia alan käytänteiden soveltamiseksi työtehtävissäsi. Opit ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja pystyt luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista sekä toteuttamaan tarvittavia kehittämistoimia.

Koulutuksessa perehdyt keskeisiin tietoverkkoihin ja ohjelmistotekniikkaan vaikuttaviin haasteisiin, kuten tietoturvan, pilvipalveluiden sekä uusien ohjelmistoarkkitehtuurien ja -kehittämismenetelmien aiheuttamiin muutoksiin valitsemasi painotuksen mukaan. Syventävien opintojen teemoja ovat:

  • Tietoliikenneverkot ja tietoturva, johon liittyy myös oma tutkimusryhmä, jonka projekteissa sinulla on mahdollisuus osallistua aihealueen uusimpien tekniikoiden testaamiseen ja kehittämiseen.
  • Sulautettu ohjelmointi ja IoT, jossa sinulla on mahdollisuus perehtyä tietoverkkoon kytkettävien mikrotietokoneohjattujen järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen myös tietoturvan kannalta.
  • Ohjelmistotuotanto ja sovellusarkkitehtuurit, joka kehittää osaamistasi ohjelmistotuotannon menetelmistä sekä ratkaisutavoista esim. pilvipalveluiden kehittämisessä.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. Työskentelysi koulutuksen aikana ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen työtehtäviisi mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisesti tietoturvaan ja ohjelmistotekniikkaan liittyviin projektitehtävien suunnitteluun, läpivientiin ja johtamiseen. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on myös valmiudet toimia vaativissa tietoturvan ja ohjelmistotekniikan projektien johto- ja hallintatehtävissä tai asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. 

Ylempi AMK -tutkinto vahvistaa mahdollisuuksia hakeutua haastavampiin työtehtäviin, lisää tietoja ja taitoja myös projektijohtamisesta ja liiketoimintaosaamisesta sekä varmuutta verkostoissa toimimiseen. Tutkimukset osoittavat, että suoritetuilla tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen. 

Hae lisähaussa

Lisähaussa täytetään syksyn yhteishaussa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja. Lisähaku koulutukseen on:

  • 8. - 30.11.2021 (opinnot alkavat tammikuussa 2022)

Lisähaussa hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta, valintaperusteet sekä hakulomakkeen.  

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • seuraava hakuaika ei tiedossa

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. Polkuopintojen hakijoilta, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla avoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös