Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.5.2020
Tradenomi (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Tradenomi (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Työn ohessa suoritettava ohjelmistotekniikan ja ICT:n Master-koulutus antaa valmiudet kehittyä asiantuntijaksi tietoverkkojen ja ohjelmistojen hallinta- ja kehitystehtävissä. Koulutuksen kokoavina teemoina ovat tietoturva ja ohjelmistotekniikka. Koulutus lisää tietoja ja taitoja myös projektijohtamisesta ja liiketoimintaosaamisesta sekä tuo varmuutta verkostoissa toimimiseen.

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille tietojenkäsittelyn osaajille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva kotimainen tai ulkomainen liiketalouden tai luonnontieteiden alan korkeakoulututkinto tietojenkäsittelystä tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa).

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen teoriaopetuksen ja laboratoriotyöskentelyn lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutus toteutetaan yhteistyössä samaan aikaan järjestettävän ohjelmistotekniikan ja ICT:n insinööri (ylempi AMK) -koulutuksen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja verkostoitumisen. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Uusinta tietoa, tekniikoita ja syvempää osaamista

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutuksen painopistealueet ovat tietoturva, Internet of Things (IoT) sekä uudet ohjelmistojen kehittämismenetelmät pilvipalvelujen rakentamisessa. Tavoitteena on oppia ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja pystyä luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista sekä toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia.

Opintoja tarjotaan tietoliikenneverkoista ja tietoturvasta, sulautetusta ohjelmoinnista ja IoT:stä sekä ohjelmistotuotannosta ja sovellusarkkitehtuureista. Koulutuksessa on myös mahdollisuus osallistua aihealueen uusimpien tekniikoiden testaamisen ja kehittämiseen. Työskentely koulutuksen aikana ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen opiskelijan työtehtäviin mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen.

Moni ohjelmistotekniikkan ja ICT:n tradenomi (ylempi AMK) toimii jossain vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Siksi opintoihin sisältyy myös liiketoimintaosaamisen ja projektijohtamisen teemoja.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisesti tietoturvaan ja ohjelmistotekniikkaan liittyviin projektitehtävien suunnitteluun, läpivientiin ja johtamiseen. Koulutuksen suorittanut saa myös valmiudet toimia vaativissa tietoturvan ja ohjelmistotekniikan projektien johto- ja hallintatehtävissä tai asiantuntija- ja kehittämistehtävissä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.