Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.7.2019
Besser verkaufen

Besser verkaufen

Pätevöidy B2B-myyntityöhön Saksan markkinoilla

Valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujien myyntitaitoja vastaamaan tämän päivän odotuksia ammattimaisesta B2B-myyntityöstä. Osallistujat sisäistävät B2B-myyntiprosessissa tarvittavat tiedot ja taidot sekä pystyvät käyttämään eri tilanteisiin sopivia myyntimalleja.

Myyntitaitojen lisäksi syvennetään Saksan markkinoilla tarvittavia kommunikointi- ja kulttuuritaitoja. Valmennuksessa hyödynnetään viimeisempiä myynnin tutkimuksia, testattuja oppimismenetelmiä sekä vankkaa osaamista myyntityöstä Saksan markkinoilla.

Kenelle

B2B-myyjät, myyntipäälliköt, projekti- ja tuotekehitysinsinöörit sekä asiakaspalvelutehtävissä toimivat henkilöt.

Keskeinen sisältö

  • Myyntiosaaminen ja myyntiprosessin vaiheet (uusasiakashankinta, myyntikeskustelun avaus, tarvekartoitus, ratkaisun esittäminen, asiakkaan lisäkysymysten ja vastaväitteiden käsittely, neuvottelut sekä kaupan päättäminen ja sitoumuksen saaminen)
  • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
  • Arvonluonnin mahdollisuudet asiakassuhteen eri vaiheissa
  • Käytännön myyntivalmennus
  • Myynnin johtaminen (keskeiset myynnin johtamisen prosessit ja menetelmät)
  • Saksan myyntikulttuuri

Kieli ja opetusmenetelmät

Valmennus toteutetaan pääosin suomeksi. Oppimateriaalit ovat saksaksi ja englanniksi.

Ryhmän koko: 12–24 henkilöä.

Menetelmät: Asiantuntija-alustukset, pari- ja ryhmätyöskentely, oppimistehtävät. Teoreettiset myyntitaidot viedään käytäntöön ostaja-myyjäroolipelinä. Niissä osallistujat harjaantuvat käymään myyntikeskustelun vaiheittain läpi.

Valmentajat

Yliopettaja, emeritus, KTT Pentti Korpela ja yliopettaja, FT Timo Holopainen

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan