Sivu päivitetty 20.1.2016
Neuvottelutaitokoulutus

Neuvottelutaitokoulutus

Yhdessä toimiminen vie tuloksiin!

Hyvin suunnitellut kokoukset ja neuvottelut johtavat toimenpiteisiin ja tuloksiin. Toimiva kokous on yhteinen, kiinnostava tapahtuma, mihin kaikki aktiivisesti osallistuvat. Siinä on selkeä runko, roolijako ja se etenee sujuvasti kohti tulosta. Vuorovaikutus osallistujien välillä on vilkasta ja perustuu dialogiin.

Koulutuksessamme saat uuden näkemyksen neuvottelusta ja valmiudet toimia tehokkaasti. Yrityksesi voi tilata koulutuksen suomeksi, englanniksi tai muulla kielellä.

Koulutuksen voi toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

Lähiopetus 1. pv

• erilaiset kokous- ja neuvottelutilanteet
• neuvottelun rakenne
• tehtäväjako ja roolit
• neuvottelutaktiikka

Verkkotehtävä 2 h

• oman neuvottelun valmistelu

Lähiopetus 2. pv

• vuorovaikutus kokouksissa
• palautteen antaminen ja saaminen
• työelämälähtöinen neuvottelu ja sen videointi

Verkkotehtävät 2h

• videoitujen neuvottelujen arviointi

Lähiopetus 3. pv

• pienneuvottelu annetusta aiheesta
• palautekeskustelu
• eväitä tuleviin neuvotteluihin.