Sivu päivitetty 17.4.2019
Positiivinen asiakaskokemus

Positiivinen asiakaskokemus

Pysyvää kilpailuetua palvelumuotoilua hyödyntäen

Positiivinen asiakaskokemus
Asiakaskokemus on asiakkaan muodostama käsitys yrityksen toiminnasta. Se perustuu kaikkiin kohtaamisiin, mielikuviin, tietoon ja tunteisiin, joita asiakkaalla on yrityksestä, yritysbrändistä tai sen tuote- tai palvelubrändeistä. Miten asiakas muodostaa kuvan yrityksestäsi, tuotteistasi ja palveluistasi?

Miten luodaan pysyvää kilpailuetua vetovoimaisella asiakaskokemuksella?
Tuotamme kehitystyöhön parhaita käytäntöjä ja palvelumuotoilun työkaluja, joiden avulla yritys voi parantaa asiakastarpeiden ymmärrystään sekä ryhtyä kehittämään asiakaskokemustaan
ja sen myötäkilpailukykyään.

Vaihe 1: Lähtötilanne kehittämiseen

Näytä lisää


Vaihe 1: Lähtötilanne kehittämiseen
Kohderyhmä: Johto / asiakkuuksien hallinnasta vastaavat
Keskeinen sisältö:
• Asiakastarpeiden ja -kokemusten selvittämisen merkitys
• Kehitettävän palvelun määrittely, asiakastiedon ja asiakkaan kuuntelun hyödyntäminen
• Yrityksen lähtötilanteen kartoitus hyödyntäen Business Model Canvas –työkalua 
  (liiketoiminnan kehittämislomake)
• Riippuen kehitettävästä palvelusta asiakasymmärryksen tarkempi hankinta sekä 
  benchmarking eli hyvien käytänteiden kartoitus saattaa olla tarpeen ennen vaihetta 2

Vaihe 2: Asiakasymmärrys kilpailutekijäksi palvelumuotoilun keinoin

Näytä lisää

Vaihe 2: Asiakasymmärrys kilpailutekijäksi palvelumuotoilun keinoin

Kohderyhmä: Yrityksen asiakaspalvelussa työskentelevät
Keskeinen sisältö:
• Asiakasymmärryksen hankinnan ymmärtäminen, käyttö ja keinot yrityksen palvelujen
 kehittämisen näkökulmasta
• Business Model Canvas –työkalun jatkotyöstäminen yhdessä yrityksen asiakasrajapinnassa 
 työskentelevien kanssa
• Oleellisen hiljaisen tiedon kerääminen asiakkuuksien kehittämisen näkökulmasta
• Asiakkaan palvelupolun hahmottaminen

Valmentajat
Palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen asiantuntijat
Päivi Katajamäki ja Telle Tuominen

Lisämoduulit
Tarjoamme erikseen lisämoduuleja, joissa työskentely voi jatkua yrityksen palvelukonseptin ja sitä tukevan palveluprosessin sekä palvelujärjestelmän kehittämisenä palvelumuotoilun
keinoin.