Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.1.2021
Ylivoimainen asiakaskokemus palvelumuotoilun keinoin

Ylivoimainen asiakaskokemus palvelumuotoilun keinoin

Eri toimialoilla menestytään pitkäjänteisellä palveluiden kehittämisellä, analysoimalla asiakkaiden käyttäytymistä ja panostamalla asiakaskokemuksen kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin. Kasvata ymmärrystäsi asiakkaiden pirstaloituvien odotusten vaikutuksesta asiakaskokemukseen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu asiakkuus- ja kehittämistehtävissä toimiville, esim. liiketoiminnan kehittäjille, asiakas- ja asiakkuuspäälliköille, yksikön päälliköille, kehittämispäälliköille ja –asiantuntijijoille, palvelupäälliköille ja –asiantuntijoille sekä markkinoinnin asiantuntijoille.

Tavoitteet

Valmennus tarjoaa tietoa asiakaskokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista sekä siitä, miten asiat käytännössä arjessa näyttäytyvät. Osallistujat oppivat hyödyntämään palvelumuotoilun työkaluja asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Keskeinen sisältö

  • Miksi asiakaskokemus on nykyisin yhä tärkeämmässä roolissa?
  • Mistä ja miten asiakaskokemus syntyy?
  • Asiakasymmärrys, -kuuntelu ja –viestintä
  • Asiakaskokemus ja osallistaminen pohjana kehittämiselle
  • Asiakasymmärryksen hankinta palveluprosessin eri vaiheissa palvelumuotoilun keinoin
  • Miten asiakaskokemuksella luodaan kilpailuetua?
  • Teoriaa, case-esimerkkejä miksi ja miten palvelumuotoilun keinoja on hyödynnetty asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä harjoituksia