Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.10.2023
Aistimodulaatio - aistien hyödyntäminen mielenterveystyössä

Aistimodulaatio - aistien hyödyntäminen mielenterveystyössä

Aistimodulaation avulla on mahdollista muuttaa omaa olotilaa. Kansainvälisesti aistimodulaatiota hyödynnetään mm. psykiatristen asiakkaiden ja ikääntyneiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Mielenterveyskuntoutujilla on todettu olevan usein poikkeavaa aistitiedon käsittelyä. Aistitiedon käsittelyn haasteet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja elämänlaatuun.


Aistimodulaatio on näyttöön perustuva menetelmä, joka perustuu aistien hyödyntämiseen asiakkaan voinnin (mm. ahdistuneisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus, psykoottisuus, vireystila) muuttamiseksi. Sitä on hyödynnetty erityisen paljon pakon vähentämiseksi psykiatrisissa sairaaloissa. Lisäksi aistimodulaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaiden kanssa, joilla on keskittymisvaikeuksia, kipuja, haasteita tunteiden säätelyssä tai sosiaalisissa suhteissa. Sen käyttö mahdollistaa itsesäätelykeinojen oppimista sekä hyvinvoinnin ja motivaation lisääntymistä.


Aistimodulaation teho perustuu siihen, että sopivien aistimuksien avulla vaikutetaan suoraan keskushermostoon, ja sitä kautta olotilaan.  Aistimodulaation avulla voidaan hillitä ja jopa pysäyttää elimistön stressireaktioita. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi pitkäaikaissairailla, joiden elimistö on usein jatkuvassa stressitilassa. Aistimodulaatio sopii hyvin myös niille asiakkaille, joiden taidot eivät riitä korkean tason kognitiiviseen prosessointiin. Lisäksi useilla asiakkailla on haasteita vireystilan säätelyssä, minkä vuoksi esimerkiksi keskustelupainotteiset hoitomuodot eivät ole vaikuttavia. Aistimodulaatiota voidaan hyödyntää osana traumaterapiaa ja se on hyvin asiakaslähtöinen lähestymistapa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu aikuisten mielenterveyskuntoutujien ja neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus soveltuu myös nuorten mielenterveyskuntoutujien ja neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. 

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kouluttautumista aiheesta.

Ajankohta

8.2.2024 klo8.15-15.00 Zoom-etäyhteydellä

Tarkoitus

Koulutuksessa perehdytään aistimodulaatioon ja sen hyödyntämiseen mielenterveystyössä aikuisten asiakkaiden kanssa. Koulutus antaa tietoa ja konkreettisia työkaluja aistimodulaatiolähestymistavan hyödyntämiseen omassa työssä.

Sisältö ja toteutus

Koulutuksessa

  • käydään läpi perustiedot aistijärjestelmistä ja aistitiedon prosessoinnista sekä miten aistimusten avulla on mahdollista vaikuttaa olotilaan
  • opetellaan tunnistamaan aistitiedon käsittelyn häiriöitä ja tyypillisiä aistitiedon käsittelyn haasteita aikuisilla mielenterveyskuntoutujilla
  • tutustutaan erilaisiin aistimodulaatiokeinoihin (esimerkiksi aistihuone, aistilaukku)

Koulutus sisältää 1 kontaktiopetuspäivän (7h), joka toteutetaan reaaliaikaisella Zoom-etäyhteydellä.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lue aiheesta

Paavola, B. & Katajisto-Korhonen I. 2023. Aistimodulaation monet mahdollisuudet. Julkaistu Mieli tutkii -sivuston blogissa (Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry). Pääset blogiin tästä.

Kouluttajista

Irina Katajisto-Korhonen on toimintaterapeutti (Yamk), ammatillinen opettaja, kirjailija, sivutoiminen yrittäjä ja Sensory Integration practitioner (PGCert). Irina on työskennellyt pitkään mielenterveyskuntoutujien parissa sekä toimintaterapeuttina että esimiestyössä. Tällä hetkellä hän toimii toimintaterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa.

Riikka Takala on toimintaterapeutti (AMK), sivutoiminen yrittäjä, kirjailija ja Sensory Integration practitioner (PGCert). Riikka on työskennellyt mielenterveyskuntoutujien parissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja toimii tällä hetkellä yksikön johtajana mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikössä Turussa.