Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.2.2024
Aistimodulaatio - aistien hyödyntäminen toimintaterapeutin mielenterveystyössä

Aistimodulaatio - aistien hyödyntäminen toimintaterapeutin mielenterveystyössä

Aistimodulaatio on terapeuttisessa käytössä interventio, jonka avulla on mahdollista muuttaa omaa olotilaa. Kansainvälisesti aistimodulaatiota hyödynnetään kuntoutusalan ammattilaisten toimesta mm. psykiatristen asiakkaiden ja ikääntyneiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Mielenterveyskuntoutujilla on todettu olevan usein poikkeavaa aistitiedon käsittelyä. Aistitiedon käsittelyn haasteet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja elämänlaatuun.


Aistimodulaatio on näyttöön perustuva terapeuttinen interventio, joka perustuu aistien hyödyntämiseen asiakkaan voinnin (mm. ahdistuneisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus, psykoottisuus, vireystila) muuttamiseksi. Sitä on hyödynnetty erityisen paljon pakon vähentämiseksi psykiatrisissa sairaaloissa. Lisäksi aistimodulaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaiden kanssa, joilla on keskittymisvaikeuksia, kipuja, haasteita tunteiden säätelyssä tai sosiaalisissa suhteissa. Sen käyttö mahdollistaa itsesäätelykeinojen oppimista sekä hyvinvoinnin ja motivaation lisääntymistä.


Aistimodulaation teho perustuu siihen, että sopivien aistimuksien avulla vaikutetaan suoraan keskushermostoon, ja sitä kautta olotilaan.  Aistimodulaation avulla voidaan hillitä ja jopa pysäyttää elimistön stressireaktioita. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi pitkäaikaissairailla, joiden elimistö on usein jatkuvassa stressitilassa. Aistimodulaatio sopii hyvin myös niille asiakkaille, joiden taidot eivät riitä korkean tason kognitiiviseen prosessointiin. Lisäksi useilla asiakkailla on haasteita vireystilan säätelyssä, minkä vuoksi esimerkiksi keskustelupainotteiset hoitomuodot eivät ole vaikuttavia. Aistimodulaatiota voidaan hyödyntää osana traumaterapiaa ja se on hyvin asiakaslähtöinen lähestymistapa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu nuorten/aikuisten mielenterveyskuntoutujien ja neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille.

Ajankohta

13.-14.3.2024 klo8.15-15.15

Tarkoitus

Koulutuksessa perehdytään aistimodulaatioon ja sen hyödyntämiseen aikuisten mielenterveyskuntoutujien toimintaterapiassa. Koulutus antaa tietoa ja konkreettisia työkaluja aistimodulaatiolähestymistavan hyödyntämiseen omassa työssä.

Sisältö ja toteutus

Koulutuksessa

  • käydään läpi teoreettista taustaa aistijärjestelmistä ja aistitiedon prosessoinnista
  • esitellään aistimodulaation ja sensorisen integraation teoreettisia viitekehyksiä, joihin menetelmä perustuu
  • opetellaan tunnistamaan aistitiedon käsittelyn häiriöitä ja tyypillisiä aistitiedon käsittelyn haasteita aikuisilla mielenterveyskuntoutujilla
  • käydään läpi perustietoa siitä, miten aistimusten avulla on mahdollista vaikuttaa olotilaan ja miten terapiassa voidaan tätä tietoa hyödyntää
  • tutustutaan aistitiedon käsittelyyn liittyviin arviointimenetelmiin, joita toimintaterapeutit voivat hyödyntää osana toiminnallisuuden arviointia
  • tutustutaan erilaisiin aistimodulaatiokeinoihin (esimerkiksi aistihuone, aistilaukku, aistimodulaatio-ohjelmat)

Koulutus sisältää 2 kontaktiopetuspäivää (14h), jotka toteutetaan reaaliaikaisen Zoom-etäyhteyden välityksellä.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Aiemmista koulutuksista sanottua

"Sopivassa suhteessa teoriaa ja käytännön menetelmiä/keinoja."

"Innostava, mielenkiintoinen!"

"Konkreettisia keinoja, jotka voin ottaa huomenna jo käyttöön!"

"Informatiivinen käytännönläheinen koulutuskokonaisuus, konkretiaa ja struktuuria työhön." 

Lue aiheesta

 Katajisto-Korhonen I., Suominen-Romberg T., Säteri J. & Takala R. 2023. Aistimodulaatio tuo uusia asiakaslähtöisiä keinoja psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen . Talk-artikkeli. 

Seppälä 2023. Aistihoidosta apua mielelle. Tehy-lehti 12/2023, s. 52-53. Pääset lehden sähköiseen versioon tästä .

Seppälä 2023. Pesetkö kasvojasi jääkylmällä vedellä? Kyse on aistimodulaatiosta, joka yleistyy nopeasti psykiatristen potilaiden hoidossa. Tehy-lehti 29.11.2023. Pääset artikkeliin tästä

Paavola, B. & Katajisto-Korhonen I. 2023. Aistimodulaation monet mahdollisuudet. Julkaistu Mieli tutkii -sivuston blogissa (Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry). Pääset blogiin tästä.

Kouluttajista

Irina Katajisto-Korhonen on toimintaterapeutti (Yamk), ammatillinen opettaja, kirjailija, sivutoiminen yrittäjä ja Sensory Integration practitioner (PGCert). Irina on työskennellyt pitkään mielenterveyskuntoutujien parissa sekä toimintaterapeuttina että esimiestyössä. Tällä hetkellä hän toimii toimintaterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa.

Riikka Takala on toimintaterapeutti (AMK), sivutoiminen yrittäjä, kirjailija ja Sensory Integration practitioner (PGCert). Riikka on työskennellyt mielenterveyskuntoutujien parissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja toimii tällä hetkellä yksikön johtajana mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikössä Turussa.