Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.1.2021
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksessa vahvistat osaamistasi eri-ikäisten ja -elämänvaiheessa olevien aivoterveyden edistäjänä. Saat valmiuksia aivoterveyden asiakaslähtöiseen arviointiin ja edistämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä sekä löytää ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutumiseen innovatiivisia ratkaisuja.

Kenelle

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurin, taiteen tai liikunnan korkeakoulututkinnon suorittaneille tai AMK-tutkintoa edeltäneen aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Esimerkkejä soveltuvista korkeakoulututkinnoista: sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, bioanalyytikko, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, röntgenhoitaja, suuhygienisti, kuntoutuksen ohjaaja, geronomi, sosionomi, liikunnanohjaaja, muusiikkipedagogi, tanssinopettaja ja kuvataiteilija.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää toimintakykyä ja voimavaroja
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn ja osaa soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa
 • osaa hyödyntää lääkkeettömiä interventioita aivoterveyden edistämisessä (kuten liikunta, ravitsemus, kulttuuri, taide ja musiikki)
 • osaa kehittää työn kognitiivista ergonomiaa
 • toteuttaa näyttöön perustuen asiakaslähtöistä monialaista ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutumista
 • toimii aivoterveyden asiantuntijana monialaisessa työyhteisössä ja verkostoissa
 • osallistuu asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Sisältö ja toteutus

Opintokokonaisuudet

 • Aivoterveys hyvinvoinnin perusteena lapsuudesta vanhuuteen 6 op
 • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op
 • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op
 • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutuksessa on 10 lähipäivää:

 • 7.-8.10.2021 (kampuksella)
 • 12.11.2021 (etänä)
 • 10.12.2021 (etänä)
 • 20.-21.1.2022 (kampuksella)
 • 18.3.2022 (etänä)
 • 22.4.2022 (etänä)
 • 19.-20.5.2022 (kampuksella)

Näin haet

Hakuaika 6.4.-16.5.2021

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeelle julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan

Aiheeseen liittyvät tutkimusryhmät

Esimerkkejä aiheeseen liittyvistä hankkeista

 • taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen: Kulttuurisote
 • hyvinvointia ja tuottavuutta mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta: NewWoW Crafting
 • Turusta terveyttä edistävä liikuntakaupunki: ProPer
 • taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin kohtauspiste: Taikusydän
 • luovan alan ja sote-alan yhdistävää koulutusmallia luomassa: Virtuaalinen elämyslääke