Sivu päivitetty 5.7.2019
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op

Tule kouluttautumaan aivoterveyden asiantuntijaksi!

Kenelle

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurin, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää toimintakykyä ja voimavaroja
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn ja osaa soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa
 • osaa hyödyntää lääkkeettömiä interventioita aivoterveyden edistämisessä (kuten liikunta, ravitsemus, kulttuuri, taide ja musiikki)
 • osaa kehittää työn kognitiivista ergonomiaa
 • toteuttaa näyttöön perustuen asiakaslähtöistä monialaista ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutumista
 • toimii aivoterveyden asiantuntijana monialaisessa työyhteisössä ja verkostoissa
 • osallistuu asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Sisältö ja toteutus

Opintokokonaisuudet

 • Aivoterveys hyvinvoinnin perusteena lapsuudesta vanhuuteen 6 op
 • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op
 • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op
 • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus alkaa 23.–24.1.2020 ja päättyy 26.11.2020. Koulutuksessa on 10 lähipäivää, joiden ajankohdat tarkennetaan hakuaikaan mennessä.

Näin haet

Hakuaika 1.31.10.2019 

Hae koulutukseen sähköisesti. Linkki julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan

Aiheeseen liittyvät tutkimusryhmät

Esimerkkejä aiheeseen liittyvistä hankkeista

 • taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen: Kulttuurisote
 • hyvinvointia ja tuottavuutta mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta: NewWoW Crafting
 • Turusta terveyttä edistävä liikuntakaupunki: ProPer
 • taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin kohtauspiste: Taikusydän
 • luovan alan ja sote-alan yhdistävää koulutusmallia luomassa: Virtuaalinen elämyslääke