Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.5.2021
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksessa vahvistat osaamistasi eri-ikäisten ja -elämänvaiheessa olevien aivoterveyden edistäjänä. Saat valmiuksia aivoterveyden asiakaslähtöiseen arviointiin ja edistämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä sekä löytää ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutumiseen innovatiivisia ratkaisuja.

Kenelle

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurin, taiteen tai liikunnan korkeakoulututkinnon suorittaneille tai AMK-tutkintoa edeltäneen aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Esimerkkejä soveltuvista korkeakoulututkinnoista: sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, bioanalyytikko, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, röntgenhoitaja, suuhygienisti, kuntoutuksen ohjaaja, geronomi, sosionomi, liikunnanohjaaja, muusiikkipedagogi, tanssinopettaja ja kuvataiteilija.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen

 • osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää toimintakykyä ja voimavaroja
 • ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa
 • sinulla on valmiudet hyödyntää lääkkeettömiä interventioita aivoterveyden edistämisessä (kuten liikunta, ravitsemus, kulttuuri, taide ja musiikki)
 • osaat toimia aivoterveyden asiantuntijana monialaisessa työyhteisössä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Sisältö ja toteutus

Opintokokonaisuudet

 • Aivoterveys hyvinvoinnin perusteena lapsuudesta vanhuuteen 6 op
 • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op
 • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op
 • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutuksessa on 10 lähipäivää:

 • 7.-8.10.2021 (kampuksella)
 • 12.11.2021 (etänä)
 • 10.12.2021 (etänä)
 • 20.-21.1.2022 (kampuksella)
 • 18.3.2022 (etänä)
 • 22.4.2022 (etänä)
 • 19.-20.5.2022 (kampuksella)

Näin haet

Hakuaika jatkettu 29.8.2021 asti.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeelle julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lue aiheesta

Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutuksen ensimmäisestä toteutuksesta on tehty sähköinen julkaisu:  Aivoille terveyttä! Aivoterveyden erikoistumiskoulutus (Hynynen & Kinnunen toim. 2021) .

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan

Aiheeseen liittyvät tutkimusryhmät

Esimerkkejä aiheeseen liittyvistä hankkeista

 • taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen: Kulttuurisote
 • hyvinvointia ja tuottavuutta mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta: NewWoW Crafting
 • Turusta terveyttä edistävä liikuntakaupunki: ProPer
 • taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin kohtauspiste: Taikusydän
 • luovan alan ja sote-alan yhdistävää koulutusmallia luomassa: Virtuaalinen elämyslääke