Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.6.2021
Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Tulossa keväälle 2022

Erikoistumiskoulutus vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia ja osaamista työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

HUOM! Sivun tietoja päivitetään sitä mukaa, kun koulutuksen tiedot tarkentuvat.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan. 

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:  

  • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä
  • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
  • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
  • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti
  • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa   
  • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti
  • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen

Sisältö ja toteutus

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia.Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta.

Opiskelu jakautuu kevät- ja syyslukukaudelle 2022 alkaen tammikuusta 2022. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Aikataulu tarkentuu alkusyksystä 2021.

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Näin haet

Haku koulutukseen alkaa lokakuussa 2021. Tarkemmat hakuohjeet päivitetään myöhemmin.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.