Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.11.2021
Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutus vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia ja osaamista työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan. Koulutus soveltuu esimerkiksi päivystyksessä (terveyskeskus, keskussairaala) ja teho- ja valvontahoitotyössä työskenteleville. 

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:  

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
 • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti
 • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa   
 • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen

Sisältö ja toteutus

Opintojaksot:

Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen 20 op

 • Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito 10 op
 • Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
 • Eri ikäisten päivystyshoitotyö 5 op TAI Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö 5 op

Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittäminen 10 op

 • Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä 5 op
 • Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä 5 op

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta.

Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetus toteutetaan Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.

Lähiopetuspäivät (12 kpl): 

Syksyllä 2022: 12.-13.9., 24.10., 14.-15.11. ja 12.12.2022

Keväällä 2023: 16.-17.1., 13.2., 13.3., 24.4. ja 29.5.2023

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Näin haet

Hakuaika 1.3.-15.5.2022

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki hakuun löytyy tämän sivun oikeasta reunasta Ilmoittautuminen/haku -kohdasta. 

Opiskelijavalintatuloksesta ilmoitetaan 31.5.2022 mennessä. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla. 

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan koko koulutuksen hinta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.