Sivu päivitetty 2.9.2019
Arvoa teknisellä myynnillä

Arvoa teknisellä myynnillä

Myyntityö on menestyksen rakentamista yhdessä asiakkaan kanssa. Liiketoimintaa edistävien ratkaisujen tarjoaminen tekee myyjän työstä entistä mielenkiintoisempaa ja palkitsevampaa mutta samaan aikaan myös vaativampaa.

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään kahtena peräkkäisenä keskiviikkona 4.12.2019 ja 11.12.2019 klo 9 - 16
Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun kampuksella, Lemminkäisenkatu 30.

Kohderyhmä

Teknisessä myynnissä toimiville myyntipäälliköille, myyjille ja asiantuntijoille.

Tavoitteet

Valmennus antaa uutta osaamista asiakkaiden moninaisten tarpeiden kartoitukseen ja kykyyn tuottaa asiakkaalle arvoa. Antaa käytännön työkaluja argumentoida hyötyjä ja rakentaa asiakkaan tarpeisiin ratkaisu. Osallistujat kehittävät osaamistaan päättää tuloksellisesti kauppa, vuorovaikutustaidoissa ja kyvyssä rakentaa dialogia.

Keskeinen sisältö

  • Asiakkaan kohtaaminen B2B-myynnissä
  • Vuorovaikutus- ja dialogitaidot B2B –myynnissä
  • Oman myyntiprosessin kehittäminen
  • Tuloksellinen myyntineuvottelu – arvopohjainen myynti
  • Oman myyntityön johtaminen ja ajanhallinta

Etukäteiskysymyksiä ja vastauksia käsitellään päivän aikana sopivissa asiayhteyksissä. Etukäteiskysymykset muokkaavat valmennusta juuri kulloistenkin osallistujien tarpeisiin parhaiten vastaavaksi.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.